Όροι Χρήσης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 του Ιουλίου 2016

Τελευταία ενημέρωση: 4 Αυγούστου 2018

 

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (οι «ΌροιΧρήσης»)ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Six Seconds («Sixseconds»),ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΤΟ «ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ»)ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ IT ελέγχονται από Six Seconds. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ επίσκεψη στην ιστοσελίδα ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ή ενεργοποιείται μέσω των ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΚΑΘΕ «υπηρεσία» και συλλογικά, οι «Υπηρεσίες»),σηματοδοτώντας την «ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ» επιλογή, ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, Ή / ΚΑΙ περιήγηση στον ιστότοπο ή τηλεφόρτωση MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗ Six Seconds»(ΤΟ“APPLICATION”).ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ (1) έχετε διαβάσει, καταλάβει, ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, (2) έχετε τη νόμιμη ηλικία για να σχηματίσει ένα συνδετικό Συμβόλαιο με Six Seconds, και (3) YOU έχουν την εξουσία να ENTER ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ προσωπικά είτε για λογαριασμό της οντότητας που έχουν ονομάσει ως χρήστης, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ εν λόγω οργανισμού στον ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ο ΟΡΟΣ «ΕΣΕΙΣ» αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ισχύει, ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ καθώς ο χρήστης κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ πρόσβαση ή χρήση αυτού του ιστοχώρου ή οιυπηρεσίες.

 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ΤΜΗΜΑ 17 της παρούσας συμφωνίας, παρακάτω, περιέχει διατάξεις που διέπουν τον τρόπο ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ μεταξύ τους έχουν επιλυθεί, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, Αξιώσεις, οι οποίες προέκυψαν ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, περιέχει μια συμφωνία διαιτησίας η οποία, με περιορισμένες εξαιρέσεις, απαιτούν ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ δεσμευτική και οριστική ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ εξαιρεθούν από τη συμφωνία διαιτησίας: (1) ΘΑ ΜΟΝΟ μπορούν να ασκούν ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ μέτρα κατά των ΗΠΑ σε ατομική βάση, όχι ως ενάγων ή CLASS ΜΕΛΟΣ σε καμία κατηγορία ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ενέργεια ή διαδικασία? Και (2) θα είναι η παραίτηση από το δικαίωμα ΣΑΣ ΝΑ αναζητούν ανακούφιση σε ένα δικαστήριο του νόμου και ότι θα πραγματοποιηθεί δίκη με ενόρκους ΣΤΗΝ τις απαιτήσεις σας.

 

Οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση σχετική ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ διέπεται και ερμηνεύεται από ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ, συνάδει με το ομοσπονδιακό ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ACT, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές που προβλέπουν την εφαρμογή της ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΡΗΤΑ εξαιρούνται από την παρούσα συμφωνία.

 

Η χρήση του, και τη συμμετοχή σε ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους («ΣυμπληρωματικοίΌροι»)και όπως Συμπληρωματικών Όρων θα πρέπει είτε να αναφέρονται στους Όρους Χρήσης ή θα παρουσιαστούν σε σας για την αποδοχή σας κατά την εγγραφή σας για να χρησιμοποιήσετε η συμπληρωματική υπηρεσία. Σε περίπτωση που οι Όροι Χρήσης είναι ασυμβίβαστες με τις Συμπληρωματικών Όρων, οι Συμπληρωματικοί Όροι ελέγχει σε σχέση με την εν λόγω υπηρεσία. Οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε ισχύουσες Συμπληρωματικών Όρων που αναφέρονται εδώ ως τις «Όροι».:

 

Οι υπηρεσίες αποτελούνται από τα ακόλουθα, χωρίς περιορισμό  Online μαθήματα και τα εργαλεία.

 

Σημειώστε ότι οι όροι μπορούν να αλλάξουν από Six Seconds κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή. Όταν γίνονται αλλαγές, Six Seconds θα κάνει ένα νέο αντίγραφο των Όρων Χρήσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στο πλαίσιο της εφαρμογής και τις νέες Συμπληρωματικών Όρων θα διατίθενται εντός ή μέσω, το πληγέν Υπηρεσία στην ιστοσελίδα ή στο πλαίσιο της εφαρμογής . Θα ενημερώσει επίσης την «Τελευταία Ενημέρωση» σήμερα στην κορυφή των Όρων Χρήσης. Εάν κάνουμε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές, και έχετε εγγραφεί μαζί μας για τη δημιουργία ενός λογαριασμού (όπως ορίζεται στην ενότητα 2.1 κατωτέρω) θα στείλει επίσης ένα e-mail για να σας στην τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που μας σύμφωνα με τους Όρους .«Χρήστης»νοείται κάθε χρήστη της ιστοσελίδας, εφαρμογών ή / και υπηρεσιών. Τυχόν αλλαγές στους Όρους θα ισχύουν αμέσως για τους νέους χρήστες της ιστοσελίδας, την εφαρμογή και / ή υπηρεσιών και θα έχει ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά την αποστολή ειδοποίησης για τις αλλαγές αυτές στην ιστοσελίδα για τους υφιστάμενους χρήστες, υπό την προϋπόθεση ότι οι όποιες αλλαγές υλικού πρέπει να είναι αποτελεσματική για τους χρήστες που έχουν λογαριασμό σε εμάς από τις προηγούμενες τριάντα (30) ημέρες μετά την αποστολή ειδοποίησης για τις αλλαγές αυτές στην ιστοσελίδα ή τριάντα (30) ημέρες μετά την αποστολή της προκήρυξης e-mail για τις αλλαγές αυτές στους εγγεγραμμένους χρήστες (που ορίζεται στην Ενότητα 2.1 κατωτέρω). Six Seconds μπορεί να σας ζητήσει να δώσει συγκατάθεση για τους ενημερωμένους Όρους με ένα συγκεκριμένο τρόπο, πριν από την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας, την εφαρμογή και / ή οι Υπηρεσίες επιτρέπεται. Αν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε αλλαγή (ες) δέχτηκε μία ειδοποίηση για τέτοια αλλαγή (ες), θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, την εφαρμογή ή / και τις Υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας, την εφαρμογή ή / και υπηρεσιών αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των εν λόγω αλλαγή (ες). ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΑΚΤΙΚΑ Ελέγξτε την ιστοσελίδα για να δείτε την τότε τρέχουσα ΟΡΟΥΣ.

 

1. Η χρήση των Υπηρεσιών και Six Seconds Properties.

Η εφαρμογή, η ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες και περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή και τις υπηρεσίες (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στο παρόν) (συλλογικά, οι «Six SecondsProperties»)προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων σε όλο το κόσμος. Σύμφωνα με τους Όρους, Six Seconds σας χορηγεί μια περιορισμένη άδεια για την αναπαραγωγή τμημάτων των Six Seconds ακίνητα προς τον αποκλειστικό σκοπό της χρήσης των Υπηρεσιών για την προσωπική ή την εσωτερική σας επιχειρηματικούς σκοπούς. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από Six Seconds σε μια ξεχωριστή άδεια χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε Six Seconds Properties υπόκειται στους Όρους.

 

1.1          Υπηρεσίες. Παρέχουμε Υπηρεσίες σε ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της αξιολόγησης συναισθηματικής νοημοσύνης (SEI®) των έξι δευτερολέπτων. η οποία μετρά το EQ και εξοπλίζει τους ανθρώπους με ένα πλαίσιο για την ενεργοποίηση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Όσον αφορά τα παιδιά ηλικίας 13 ετών ή νεότερων, παρέχουμε αυτές τις Υπηρεσίες απευθείας σε παιδιά για σκοπούς προληπτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Για τα παιδιά στην ΕΕ που είναι 13 ετών ή νεότερα, οι αξιολογήσεις μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και παροχής συμβουλών απευθείας σε αυτά τα παιδιά.

1.2   LicenseApplication. Με την επιφύλαξη της τήρησης σας με τους Όρους, έξι δευτερόλεπτα σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη περαιτέρω μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια για να κατεβάσετε, να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο της αίτησης σε μία μόνο κινητή συσκευή ή τον υπολογιστή που έχετε στην κατοχή σας ή ελέγχουν και να τρέξει το αντίγραφο της αίτησης αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας προσωπική ή εσωτερική επιχειρηματικούς σκοπούς. Επιπλέον, σε σχέση με οποιοδήποτε Εφαρμογή πρόσβαση μέσω ή να κατεβάσει από το Apple App Store (η «App Store εφοδιασμόςεφαρμογής»),θα χρησιμοποιήσετε μόνο το App Store εφοδιασμός εφαρμογής (i) σε ένα Apple-branded προϊόντα που τρέχει το iOS (Apple, ιδιόκτητο λειτουργικό σύστημα) και (ii), σύμφωνα με τους «Κανόνες χρήσης» που εκτίθεται στο Apple App Store Όροι Παροχής υπηρεσιών.

 

1.3           ενημερώσεις. Καταλαβαίνετε ότι οι Six Seconds Ιδιότητες εξελίσσεται. Ως αποτέλεσμα, Six Seconds μπορεί να σας ζητήσει να δεχτεί ενημερώσεις για Six Seconds Ακίνητα που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι Six Seconds να ενημερώσετε Six Seconds Ακίνητα με ή χωρίς ειδοποίηση. Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό τρίτων κατασκευαστών από καιρού εις καιρόν για να χρησιμοποιήσει Six Seconds Properties.

 

1.4           ορισμένουςπεριορισμούς. Τα δικαιώματα που παρέχονται σε εσάς των Όρων υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) δεν πρέπει να άδεια, πώληση, ενοικίαση, μίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, ή με άλλο τρόπο εμπορική εκμετάλλευση Six Seconds ακίνητα ή οποιοδήποτε μέρος του Six Seconds ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της Ιστοσελίδα, (β) δεν πρέπει να καταρτίζουν και χρησιμοποιούν τεχνικές παγίδευσης για οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο, ή άλλες Six Seconds Properties (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, σελιδοποίησης ή φορμών) του Six Seconds? (γ) δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μετα-ετικέτες ή άλλα «κρυφό κείμενο» χρησιμοποιώντας το όνομα ή εμπορικά σήματα Six Seconds? (δ) δεν επιτρέπεται να τροποποιήσει, να μεταφράσει, να προσαρμοστούν, συγχώνευση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση, αντίστροφη μεταγλώττιση ή αποσυμπίληση οποιουδήποτε τμήματος των Six Seconds Properties, εκτός στο βαθμό που οι ανωτέρω περιορισμοί απαγορεύονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία? (ε) δεν πρέπει να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε χειροκίνητο ή αυτοματοποιημένο λογισμικό, συσκευές ή άλλες διαδικασίες (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αράχνες, ρομπότ, ξύστρες, ερπυστριοφόρα οχήματα, avatars, εργαλεία εξόρυξης δεδομένων ή κάτι παρόμοιο) για να «ξύσει» ή λήψη δεδομένων από οποιοδήποτε web σελίδες που περιέχονται στην ιστοσελίδα (εκτός από το ότι θα χορηγήσει τους φορείς των δημόσιων μηχανών αναζήτησης ανακλητή άδεια να χρησιμοποιούν οι αράχνες για να αντιγράψετε υλικό από την ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό της και μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία δημόσια διαθέσιμων δεικτών των επιμέρους υλικών, αλλά δεν κρύπτες ή τα αρχεία τέτοιων υλικών)? (στ) δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε Six Seconds Ιδιότητες για να οικοδομήσουμε μια παρόμοια ή ανταγωνιστική ιστοσελίδα, την εφαρμογή ή υπηρεσία? (ζ), εκτός όπως αναφέρεται ρητά στο παρόν, κανένα μέρος του Six Seconds ιδιότητες μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί, λήψη, επίδειξη, δημοσιεύεται ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο? και (η) που δεν θα αφαιρέσει ή να καταστρέψει τυχόν ανακοινώσεις πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σήματα που περιέχονται στο ή στα Six Seconds Properties. Οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση, ενημέρωση ή άλλο πέρα από Six Seconds ακίνητα υπόκειται στους Όρους. Six Seconds, τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται στους Όρους. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Six Seconds Properties τερματίζει τις άδειες που χορηγούνται από Six Seconds, σύμφωνα με τους Όρους.

 

1.5           Τρίτωνυλικά. Ως μέρος των Six Seconds Properties, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υλικό που φιλοξενούνται από άλλο μέρος. Συμφωνείτε ότι είναι αδύνατο για Six Seconds για την παρακολούθηση αυτών των υλικών και ότι έχετε πρόσβαση σε αυτά τα υλικά με δική σας ευθύνη.

2. Η εγγραφή.

2.1           Η εγγραφή του λογαριασμούσας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του Six Seconds Properties μπορεί να σας ζητηθεί να γίνει εγγεγραμμένος χρήστης. Για τους σκοπούς των Όρων, μια «εγγεγραμμένος χρήστης» είναι ένας χρήστης που έχει ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα («Λογαριασμός»),έχει έναν έγκυρο λογαριασμό στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης («SNS»),μέσω του οποίου ο χρήστης έχει συνδεθεί με το Ιστοσελίδα (κάθε τέτοιο λογαριασμό, το «λογαριασμότρίτων»),ή έχει ένα λογαριασμό με τον πάροχο της αίτησης για την κινητή συσκευή του χρήστη.

 

2.2           Πρόσβαση Μέσα από μιαΕΣΥ. Αν έχετε πρόσβαση στα Six Seconds ακίνητα μέσω κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, την εφαρμογή και / ή τις Υπηρεσίες, μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό σας με τρίτα μέρη λογαριασμών, επιτρέποντας Six Seconds για να αποκτήσετε πρόσβαση τρίτων μερών του λογαριασμού σας, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της κάθε λογαριασμό τρίτου προσώπου. Δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να αποκαλύψει Τρίτων τα στοιχεία σας σύνδεσης του λογαριασμού με Six Seconds ή / και παρέχει πρόσβαση Six Seconds στο λογαριασμό σας Τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, για χρήση για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν) χωρίς παραβίαση από σας οποιουδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ισχύουσας τρίτων λογαριασμού και χωρίς να υποχρεώνουν Six Seconds για να πληρώσει τέλη ή κάνοντας Six Seconds υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης που επιβάλλονται από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών από τρίτους. Με τη χορήγηση Six Seconds πρόσβαση σε οποιαδήποτε Τρίτων Λογαριασμών, καταλαβαίνετε ότι Six Seconds μπορούν να έχουν πρόσβαση, να διαθέτουν και κατάστημα (αν υπάρχει) οποιεσδήποτε πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, λογισμικό, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα, ετικέτες και / ή άλλα υλικά που είναι προσβάσιμο μέσω Six Seconds Properties («Περιεχόμενο»)που έχετε δώσει και να αποθηκεύονται σε τρίτων λογαριασμό σας («SNSΠεριεχόμενο»),έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη σε και σε Six Seconds ακίνητα μέσω του λογαριασμού σας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους Όρους, όλο το περιεχόμενο ΕΣΥ θα πρέπει να θεωρηθεί το περιεχόμενό σας (όπως ορίζεται στην ενότητα 3.1) για όλους τους σκοπούς των Όρων. Ανάλογα με τις Τρίτων Λογαριασμών που θα επιλέξετε και με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων απορρήτου που έχετε ορίσει σε τέτοιες Τρίτων λογαριασμοί, προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που δημοσιεύετε στο Τρίτων λογαριασμοί σας μπορεί να είναι διαθέσιμες και να μέσω του λογαριασμού σας για Six Seconds Properties . Παρακαλώ σημειώστε ότι αν ένα Λογαριασμό Τρίτων ή σχετική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμος ή την πρόσβαση Six Seconds σε τέτοιου είδους Τρίτων Ο λογαριασμός τερματίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών από τρίτους, τότε SNS περιεχόμενο δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη και να με Six Seconds Properties. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ότι η σχέση σας με τους παρόχους υπηρεσιών ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΑΣ λογαριασμούς τρίτων διέπεται αποκλειστικά από ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ (S) με τέτοια ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ Six Seconds αποποιείται κάθε ευθύνης για προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να παρέχονται του υπέβαλε των φορέων αυτών ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε ορίσει ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ λογαριασμούς τρίτων. Six Seconds δεν κάνει καμία προσπάθεια να επανεξετάσει οποιοδήποτε περιεχόμενο κοινωνικής δικτύωσης για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, για την ακρίβεια, τη νομιμότητα ή μη παραποίησης, και Six Seconds δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ΕΣΥ.

 

2.3           ΚαταχώρισηΔεδομένων. Στην εγγραφή ενός λογαριασμού στην ιστοσελίδα, συμφωνείτε να (1) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας όπως προτρέπεται από την αίτηση εγγραφής (η «ΔεδομέναΕγγραφής»)?και (2) να διατηρούν και να ενημερώνουν έγκαιρα τα Δεδομένα Εγγραφής ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Δηλώνετε ότι είστε (1) τουλάχιστον δεκατρείς (13) ετών? (2) τη νόμιμη ηλικία για να σχηματίσουν μια δεσμευτική σύμβαση? και (3) δεν έχει απαγορευθεί η χρήση Six Seconds Properties σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, τον τόπο κατοικίας σας ή σε οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα δικαιοδοσία. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον Λογαριασμό σας. Συμφωνείτε ότι θα παρακολουθεί το λογαριασμό σας για να περιοριστεί η χρήση από ανηλίκους, και θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Six Seconds Properties από ανηλίκους. Είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλου μέσου πληρωμής (π.χ. PayPal) από ανηλίκους. Δεν μπορείτε να μοιραστείτε Λογαριασμού ή τον κωδικό πρόσβασής σας με κανέναν, και συμφωνείτε να (1) γνωστοποιεί Six Seconds αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας? και (2) την έξοδο από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Αν σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, ή Six Seconds έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, Six Seconds έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε τωρινή ή μελλοντική χρήση των Six Seconds Properties (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής). Συμφωνείτε να μην δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρησιμοποιώντας μια ψεύτικη ταυτότητα ή πληροφορίες, ή για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου εκτός από τον εαυτό σας. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ανά πλατφόρμα ή SNS σε κάθε δεδομένη στιγμή. Six Seconds διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να διεκδικήσουν οποιαδήποτε ονόματα χρήστη ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, αξιώσεις από τρίτους ότι ένα όνομα παραβιάζει τα δικαιώματα του τρίτου μέρους. Συμφωνείτε να μην δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ή να χρησιμοποιήσετε Six Seconds Properties αν έχουν προηγουμένως αφαιρεθεί από Six Seconds, ή αν έχετε ήδη απαγορευτεί από οποιαδήποτε από τις Six Seconds Properties.

 

2.4           Ο λογαριασμόςσας. Παρά τα όσα περί του αντιθέτου στο παρόν, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα έχει καμία κυριότητα ή άλλο δικαίωμα σε ακίνητο στο λογαριασμό σας, και επιπλέον αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα και στο λογαριασμό σας και πάντα να ανήκει και να εξοικειωθούν με το όφελος από Six Seconds.

 

2.5           απαραίτητο εξοπλισμό καιλογισμικό. Θα πρέπει να παρέχει όλο τον εξοπλισμό και το λογισμικό πρέπει να συνδεθεί με Six Seconds ακίνητα, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, μια φορητή συσκευή που είναι κατάλληλη για να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε Six Seconds Properties, στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες προσφέρουν ένα κινητό στοιχείο. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των σύνδεση στο Internet ή κινητού αμοιβές, που θα προκύψουν, κατά την πρόσβαση σε Six Seconds Properties.

3. Ευθύνη για το περιεχόμενο.

3.1           Τύποιπεριεχομένου. Αναγνωρίζετε ότι όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων Six Seconds Properties, είναι αποκλειστική ευθύνη του κόμματος από το οποίο το εν λόγω Περιεχόμενο προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι εσείς, και όχι Six Seconds, την πλήρη ευθύνη για το Περιεχόμενο που ανεβάζετε, μετά, e-mail, μετάδοση ή με άλλο τρόπο διάθεση («MakeAvailable»)με Six Seconds Properties («Περιεχόμενοσου»),και ότι εσείς και άλλοι χρήστες των Six Seconds Properties, και όχι Six Seconds, είναι εξίσου υπεύθυνοι για όλο το Περιεχόμενο που καθιστά διαθέσιμο μέσω Six Seconds Properties («Περιεχόμενοχρήστη»).

 

3.2           Δεν Υποχρέωση προ-ScreenContent. Αναγνωρίζετε ότι Six Seconds δεν έχει καμία υποχρέωση να προ-οθόνη Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, του Περιεχομένου Χρήστη), αν και Six Seconds διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προ-οθόνη, να αρνηθεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο. Με τη σύναψη Όρους, με το παρόν παρέχει αμετάκλητη συγκατάθεσή σας για την παρακολούθηση αυτή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε καμία προσδοκία της ιδιωτικής ζωής σχετικά με τη μετάδοση του περιεχομένου σας. Σε περίπτωση κατά την οποία Six Seconds πριν από οθόνες, αρνείται ή αφαιρεί οποιοδήποτε περιεχόμενο, αναγνωρίζετε ότι Six Seconds θα το κάνει για το καλό Six Seconds’, δεν είναι δικά σας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, Six Seconds θα έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει τους Όρους ή άλλως αποδοκιμαστέο.

 

3.3           Αποθήκευση. Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητώς από Six Seconds γραπτώς αλλού, Six Seconds δεν έχει καμία υποχρέωση να αποθηκεύσει οποιοδήποτε από το περιεχόμενό σας που σας κάνει Διατίθεται σε Six Seconds Properties. Six Seconds δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τη διαγραφή ή την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης περιεχόμενό σας? η αποτυχία αποθήκευσης, μετάδοσης ή λήψης μετάδοση περιεχομένου? ή η ασφάλεια, προστασία της ιδιωτικής ζωής, την αποθήκευση ή τη μετάδοση των επικοινωνιών που προέρχονται ή αφορούν τη χρήση των Six Seconds Properties. Ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να καθορίσετε το επίπεδο στο οποίο οι εν λόγω Υπηρεσίες περιορίσουν την πρόσβαση στο περιεχόμενό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εφαρμογή του κατάλληλου επιπέδου πρόσβαση στο περιεχόμενό σας. Αν δεν επιλέξετε, το σύστημα μπορεί να προκαθορίσει πιο ανεκτική ρύθμιση. Συμφωνείτε ότι Six Seconds διατηρεί το δικαίωμα να δημιουργούν εύλογα όρια στη χρήση Six Seconds και την αποθήκευση του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου σας, όπως τα όρια για το μέγεθος του αρχείου, αποθηκευτικό χώρο, δυναμικότητας επεξεργασίας, και παρόμοιων ορίων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και όπως αλλιώς καθορίζεται από Six Seconds κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

4. Η κυριότητα.

4.1           Six SecondsProperties. Με εξαίρεση σε σχέση με το περιεχόμενό σας και το Περιεχόμενο Χρήστη, συμφωνείτε ότι Six Seconds και οι προμηθευτές της κατέχουν όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το ενδιαφέρον για Six Seconds Properties. Δεν θα αφαιρέσει, τροποποιήσει ή να αποκρύψει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσιών ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που ενσωματώνονται ή συνοδεύει την ιστοσελίδα, τις υπηρεσίες, ή Six Seconds Properties.

 

4.2           Τα εμπορικάσήματα. Six Seconds και άλλα συναφή γραφικά, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται για ή σε σχέση με Six Seconds Ιδιότητες ή σε σχέση με τις υπηρεσίες είναι τα εμπορικά σήματα των Six Seconds και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα τρίτων κατασκευαστών ή υπηρεσίες. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και εμπορικές ονομασίες που μπορεί να εμφανιστεί σε ή σε Six Seconds Properties είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

 

4.3           Άλλεςπεριεχόμενο. Με εξαίρεση σε σχέση με το περιεχόμενό σας, συμφωνείτε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα ή τίτλο ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται ή σε Six Seconds Properties.

 

4.4           περιεχόμενόσας. Six Seconds δεν διεκδικεί την κυριότητα του περιεχομένου σας. Ωστόσο, όταν η θέση του χρήστη και δημοσιεύει το περιεχόμενό σας ή σε Six Seconds Properties, δηλώνετε ότι έχετε στην κατοχή σας ή / και έχουν όλα τα δικαιώματα και διαρκή, αμετάκλητη άδειες απαραίτητη η χρήση, άδεια, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση , δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, αντλούν έσοδα ή άλλης αμοιβής από, και να επικοινωνούν με το κοινό, εκτέλεση και προβολή του περιεχομένου σας (εν όλω ή εν μέρει) σε όλο τον κόσμο ή / και να το ενσωματώσει σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία τώρα γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον.

 

4.5           Άδεια για το περιεχόμενόσας. Με την επιφύλαξη τυχόν ισχύουσες ρυθμίσεις του λογαριασμού που θα επιλέξετε, θα χορηγήσει Six Seconds ένα πλήρως καταβληθεί, ατελώς, διαρκές, αμετάκλητο, σε όλο τον κόσμο, χωρίς δικαιώματα, μη αποκλειστική και πλήρως εκχώρησης (συμπεριλαμβανομένων των ηθικών δικαιωμάτων) και άδεια χρήσης, άδεια, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια εκτέλεση, και δημόσια προβολή, το περιεχόμενό σας (εν όλω ή εν μέρει) για τους σκοπούς της λειτουργίας και την παροχή Six Seconds Ακίνητα σε εσάς και σε άλλους χρήστες μας. Εγγυάστε ότι ο κάτοχος οποιασδήποτε παγκόσμιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των ηθικών δικαιωμάτων, στο περιεχόμενό σας, έχει πλήρως και αποτελεσματικά παραιτήθηκε από όλα τα εν λόγω δικαιώματα και έγκυρα και αμετάκλητα χορηγούνται για να σας το δικαίωμα για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρονταιπαραπάνω. Συμφωνείτε ότι, όχι Six Seconds, είναι υπεύθυνος για όλες τις περιεχόμενό σας που σας κάνει Διατίθεται είτε σε Six Seconds Properties.

 

4.6           ΌνομαΧρήστη. Παρά τα όσα περιέχονται στο παρόν για το αντίθετο, με την υποβολή του περιεχομένου σας σε κάθε φόρουμ, σχόλια ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή για Six Seconds Properties, με το παρόν επιτρέπουν ρητά Six Seconds για να σας αναγνωρίσει από το όνομα χρήστη (που μπορεί να είναι ψευδώνυμο) ως συνεργάτης του σας το περιεχόμενο σε κάθε δημοσίευση σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία γνωστή σήμερα ή αργότερα αναπτύχθηκε σε σχέση με το περιεχόμενό σας.

 

4.7           προφίλσας. Κάθε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από εσάς στο προφίλ σας δεν μπορεί να περιέχει γυμνό, βία, σεξουαλικό ή προσβλητικό θέμα. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να υποβάλετε για τις υπηρεσίες εκτύπωσης μια φωτογραφία ενός άλλου προσώπου χωρίς την άδεια του προσώπου αυτού.

 

4.8           Σχόλια. Συμφωνείτε ότι η υποβολή οποιεσδήποτε ιδέες, προτάσεις, έγγραφα, ή / και προτάσεις για Six Seconds («Σχόλια»)γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι Six Seconds δεν έχει υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς υποχρεώσεις περιορισμού της εμπιστευτικότητας) σε σχέση με την εν λόγω σχολίων. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για να υποβάλει την σχολίων. Με το παρόν χορηγήσει σε Six Seconds πλήρως καταβληθεί, ατελώς, διαρκές, αμετάκλητο, παγκόσμια, μη αποκλειστική, και πλήρως εκχώρησης δικαίωμα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, εκτέλεση, προβολή, διανομή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, και αλλιώς εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε και όλα τα σχόλια, και να παραχωρήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση των Six Seconds Properties.

5. Διεξαγωγή των χρηστών.

5.1           Ως προϋπόθεση για τη χρήση, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε Six Seconds Ακίνητα για οποιοδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους Όρους ή από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν πρέπει (και δεν επιτρέπει σε κανένα τρίτο πρόσωπο) είτε (α) προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή (β) θέτει στη διάθεση οποιουδήποτε περιεχομένου ή μέσω Six Seconds ιδιότητες που: (i) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα της δημοσιότητας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας? (ii) είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απατηλό, δόλια, τα οποία παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή, επιζήμιο, άσεμνο, προσβλητικό ή βλάσφημο? (iii) αποτελεί μη εξουσιοδοτημένη ή εκούσια διαφήμιση, junk ή χύμα e-mail? (iv) περιλαμβάνει εμπορικές δραστηριότητες ή / και πωλήσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση Six Seconds, όπως οι διαγωνισμοί, κληρώσεις, ανταλλαγές, διαφήμιση, ή συστήματα πυραμίδων? (v) υποδύεται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του Six Seconds? (vi) παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στην ορθή λειτουργία των Six Seconds Ιδιότητες ή χρησιμοποιεί Six Seconds Ακίνητα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ρητά από τους Όρους? ή (vii) προσπαθεί να ασκούν ή εμπλέκεται σε τυχόν δυνητικά επιβλαβείς πράξεις που στρέφονται κατά Six Seconds ακίνητα, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε παραβιάζει ή προσπαθεί να παραβιάζει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των Six Seconds Properties, χρησιμοποιώντας χειροκίνητο ή αυτοματοποιημένο λογισμικό ή άλλα μέσα να έχουν πρόσβαση, «ξύστε», «σέρνεται» ή «αράχνη» όλες τις σελίδες που περιέχονται σε Six Seconds Properties, εισάγοντας ιούς, worms, ή παρόμοια επιβλαβή κώδικα σε Six Seconds Properties, ή παρεμβαίνει ή προσπαθεί να παρεμποδίσει τη χρήση των Six Seconds Ακίνητα από οποιαδήποτε άλλο χρήστη, κεντρικό υπολογιστή ή δίκτυο, μεταξύ άλλων μέσω της υπερφόρτωσης, «πλημμύρες», «spamming», «βομβαρδισμό mail» ή «συντριβή» Six Seconds Properties.

 

5.2           Εάν χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε εκτιμήσεις που παρέχονται από Six Seconds, τότε αυτή η Ενότητα 5.2 ισχύει για εσάς και με αυτό δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις της ενότητας 1.1 παραπάνω. Με την παρούσα δηλώνετε και εγγυάστε ότι συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα σας (για τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού της ΕΕ για την Γενική Προστασία των Δεδομένων), σχετικά με τη διαχείριση εκτιμήσεων συμπεριφοράς σε ανηλίκους και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πληροφοριών. Εάν χρησιμοποιείτε εκτιμήσεις έξι δευτερολέπτων με ανηλίκους ηλικίας κάτω των 13 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε αποκτήσει και έχετε εγγράφως, τη γραπτή συγκατάθεση του γονέα του παιδιού (ή του νόμιμου κηδεμόνα όπως ισχύει) στους οποίους διαχειρίζεστε την αξιολόγηση όπως ορίζεται στο νόμο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο Διαδίκτυο (“COPPA”) και έχετε διαβάσει και συμμορφωθείτε με την COPPA, καθώς σχετίζεται με την απόκτηση της γραπτής συγκατάθεσης του γονέα του παιδιού. (Περισσότερα για την COPPA και τα σχολεία.) Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε διαβάσει και συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα σας σχετικά με τη διαχείριση εκτιμήσεων συμπεριφοράς και κανονισμών σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πληροφοριών, καθώς αφορούν τους ανηλίκους (για την Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένων του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων). Εάν είστε ψυχολόγος ή σύμβουλος στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε διαβάσει και θα συμμορφωθείτε με τον κώδικα δεοντολογίας της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA) σχετικά με τις αξιολογήσεις. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε ηλικία παιδιού 13 ή κάτω θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου των έξι δευτερολέπτων.

 

6. έρευνες.

Six Seconds μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να παρακολουθεί ή να ελέγχει Six Seconds Ιδιότητες και περιεχόμενο σε οποιαδήποτε στιγμή. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, Six Seconds θα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρέσει κάποιο από το περιεχόμενό σας για οποιονδήποτε λόγο (ή χωρίς λόγο), συμπεριλαμβανομένης, εφόσον το εν λόγω Περιεχόμενο παραβιάζει τους Όρους ή οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία. Παρά το γεγονός ότι Six Seconds δεν παρακολουθεί γενικά τη δραστηριότητα των χρηστών που συμβαίνουν σε σχέση με Six Seconds ιδιότητες ή περιεχόμενο, εάν Six Seconds γίνει επίγνωση των ενδεχόμενων παραβιάσεων εκ μέρους σας οποιαδήποτε διάταξη των Όρων, Six Seconds διατηρεί το δικαίωμα να ερευνήσει τις παραβιάσεις αυτές, και Six Seconds μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει αμέσως την άδεια σας να χρησιμοποιείτε Six Seconds Properties, ή η αλλαγή, τροποποίηση ή κατάργηση του περιεχομένου σας, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

7. Αλληλεπιδράσεις με άλλους χρήστες.

7.1           ΕυθύνηΧρήστη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες και κάθε άλλο μέρος με τους οποίους έρχεστε σε επαφή? υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι Six Seconds διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να παρέμβει σε αυτές τις διαφορές. Συμφωνείτε ότι Six Seconds, δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει ως το αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων.

 

7.2           περιεχόμενο που παρέχεται από άλλουςχρήστες. Six Seconds Ιδιότητες ενδέχεται να περιέχουν Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχεται από άλλους χρήστες. Six Seconds δεν είναι υπεύθυνη και δεν ελέγχει το Περιεχόμενο Χρήστη. Six Seconds δεν έχει καμία υποχρέωση να αναθεωρήσει ή να παρακολουθεί, και δεν εγκρίνει, εγκρίνει ή να κάνει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα Περιεχομένου Χρήστη και να αλληλεπιδράσετε με άλλους χρήστες με δική σας ευθύνη.

8. Υπηρεσίες Τρίτων.

8.1           Τρίτων ιστοσελίδες, εφαρμογές καιδιαφημίσεις. Six Seconds ιδιότητες μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων («Ιστοσελίδες Τρίτων») και εφαρμογές («ΤρίτωνΕφαρμογές»)και διαφημίσεις για λογαριασμό τρίτων («διαφημίσεων τρίτουμέρους»).Όταν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα τρίτου, Τρίτων Εφαρμογή ή Τρίτων-Ad, εμείς δεν θα σας προειδοποιήσει ότι έχετε αφήσει Six Seconds Ιδιότητες και υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων) του άλλου ιστοσελίδα ή προορισμού. Οι εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων, Τρίτων Εφαρμογές και Τρίτων Οι διαφημίσεις δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Six Seconds. Six Seconds δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ιστοσελίδες τρίτων, Τρίτων Εφαρμογές ή διαφημίσεων τρίτου μέρους. Six Seconds παρέχει αυτές τις δικτυακούς τόπους τρίτων, Τρίτων Εφαρμογές και διαφημίσεων τρίτου μέρους μόνο ως ευκολία και δεν ελέγχει, εγκρίνει, παρακολουθεί, εγκρίνει, ένταλμα, ή να κάνει οποιαδήποτε δήλωση σε σχέση με δικτυακούς τόπους τρίτων, Τρίτων Εφαρμογές ή διαφημίσεων τρίτου μέρους, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις συνδέσεις σε δικτυακούς τόπους τρίτων, Τρίτων Εφαρμογές και διαφημίσεων τρίτου μέρους με δική σας ευθύνη. Όταν φεύγετε από την ιστοσελίδα μας, τους Όρους και τις πολιτικές μας δεν κυβερνούν. Θα πρέπει να επανεξετάσει τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και συλλογή δεδομένων, για κάθε Ιστοσελίδες Τρίτων ή Τρίτων Εφαρμογές, και θα πρέπει να κάνει οποιαδήποτε έρευνα νομίζετε ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο.

 

8.2           AppStores. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η διαθεσιμότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών εξαρτάται από το τρίτο μέρος από το οποίο θα λάβει την άδεια εφαρμογής, π.χ., η Apple App Store ή το Google Play («AppStore»).Αναγνωρίζετε ότι οι όροι είναι ανάμεσα σε εσάς και Six Seconds και όχι με το App Store. Six Seconds, δεν το App Store, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για Six Seconds ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής, το περιεχόμενο αυτής, τη συντήρηση, υπηρεσίες υποστήριξης και εγγύησης αυτών, και την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων σχετικών (π.χ., ευθύνη για τα προϊόντα, τη νομική συμμόρφωση ή πνευματικής ιδιοκτησίας παράβαση). Για να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε ένα ασύρματο δίκτυο, και συμφωνείτε να καταβάλει όλα τα τέλη που σχετίζονται με την εν λόγω πρόσβαση. Μπορείτε επίσης να συμφωνήσουν να καταβάλει όλα τα τέλη (εάν υπάρχουν) που χρεώνονται από το App Store σε σχέση με Six Seconds ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με, και άδεια χρήσης της εφαρμογής εξαρτάται από την τήρηση σας, όλοι οι ισχύοντες όροι τρίτων μερών της συμφωνίας (π.χ., τους όρους και τις πολιτικές του App Store) κατά τη χρήση Six Seconds ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής. Αναγνωρίζετε ότι το App Store (και οι θυγατρικές της) είναι τρίτοι δικαιούχοι των Όρων και θα έχουν το δικαίωμα να τους επιβάλουν.

9. Τα τέλη και οι όροι αγοράς.

9.1           Γενικά Σκοπός των Όρων: Πώληση της Υπηρεσίας, δενλογισμικού. Ο σκοπός των Όρων είναι για σας να εξασφαλίσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Όλα τα τέλη που ορίζονται εντός και καταβάλλονται από εσάς σύμφωνα με τους Όρους θεωρούνται αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση αυτού του σκοπού. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτοί οι αμοιβές που καταβάλλονται θεωρείται πληρωμή για την πώληση, άδεια, ή τη χρήση των Six Seconds λογισμικό, και, επιπλέον, οποιαδήποτε χρήση του Six Seconds’ λογισμικού από εσάς για την προώθηση των Όρων θα πρέπει να θεωρείται απλώς για την υποστήριξη του σκοπού των Όρων.

 

9.2           Ηπληρωμή. Συμφωνείτε να καταβάλει όλα τα τέλη και επιβαρύνσεις στο λογαριασμό σας, σύμφωνα με τα τέλη, τα τέλη και τους όρους χρεώσεων που ισχύουν κατά το χρόνο τέλους ή επιβάρυνσης είναι ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Μπορεί να παρέχει Six Seconds με μια έγκυρη πιστωτική κάρτα (Visa, MasterCard, ή οποιοδήποτε άλλο εκδότη αποδεκτή από εμάς) λογαριασμό PayPal ή Alipay («πάροχος υπηρεσιώνπληρωμής»)κατά την αγορά. Συμφωνώ με τον πάροχο πληρωμής σας διέπει τη χρήση του καθορισμένου πιστωτική κάρτα ή λογαριασμό PayPal, και θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη συμφωνία και όχι τους Όρους για να καθορίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Με την παροχή Six Seconds με τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας ή του λογαριασμού PayPal ή Alipay και τις συναφείς πληροφορίες πληρωμής, συμφωνείτε ότι Six Seconds επιτρέπεται να χρεώνει αμέσως τον λογαριασμό σας για όλα τα τέλη και επιβαρύνσεις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές σε Six Seconds κατωτέρω και ότι χωρίς πρόσθετη ειδοποίηση ή συγκατάθεση απαιτείται. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως Six Seconds για οποιαδήποτε αλλαγή στην διεύθυνση χρέωσης ή της πιστωτικής κάρτας ή PayPal ή λογαριασμό Alipay που χρησιμοποιούνται για την πληρωμή παρακάτω. Six Seconds διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τις τιμές και μεθόδους τιμολόγησης, είτε αμέσως μετά την ανάρτηση σε Six Seconds Ιδιότητες ή από την παράδοση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 

9.3           Τέλη ΣυνδρομήςΥπηρεσία. Θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή του σχετικού τέλους για τις υπηρεσίες (η κάθε μία, ένα «ΥπηρεσίαΣυνδρομή»)κατά τη χρονική στιγμή που δημιουργείτε το λογαριασμό σας και να επιλέξετε μηνιαίο ή ετήσιο πακέτο σας (το καθένα, ένα «Υπηρεσία ΈναρξηςΗμερομηνία»).Εκτός όπως ορίζεται στους Όρους, όλες οι αμοιβές για τις υπηρεσίες δεν επιστρέφεται. Καμία σύμβαση δεν θα υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και Six Seconds για τις υπηρεσίες μέχρι Six Seconds αποδέχεται την παραγγελία σας με μια επιβεβαιωτική ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων επικοινωνίας. Με τη συνδρομή σε μια υπηρεσία για την οποία Six Seconds χρεώνει μηνιαία τέλη κατά τη διάρκεια της συνδρομής της θητείας σας, εξουσιοδοτείτε Six Seconds για να φορτίσει πάροχο πληρωμής σας τώρα, και πάλι στην αρχή του κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου συνδρομής.

 

9.4           Φόροι. Αμοιβές Six Seconds είναι καθαρή από τυχόν ισχύει φόρος επί των πωλήσεων. Εάν οποιαδήποτε Υπηρεσίες, ή τις πληρωμές για τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τους Όρους υπόκεινται σε φόρο επί των πωλήσεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και δεν έχετε ανέπεμψε την αξίας που εφαρμόζεται στις πωλήσεις σε Six Seconds, θα είστε υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω φόρου επί των πωλήσεων και τις σχετικές κυρώσεις ή ενδιαφέρον για την αρμόδια φορολογική αρχή, και θα αποζημιώσει Six Seconds για κάθε ευθύνη ή δαπάνη που μπορεί να υποστεί σε σχέση με τους φόρους αυτών των πωλήσεων. Κατόπιν αιτήματος μας, θα μας δώσει επίσημες αποδείξεις που εκδίδονται από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή άλλα τέτοια στοιχεία που έχετε πληρώσει όλους τους φόρους. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «φόρος επί των πωλήσεων» νοείται οποιαδήποτε πώληση ή τη χρήση φορολογικών, καθώς και κάθε άλλο φόρο που μετράται από τα έσοδα των πωλήσεων, ότι Six Seconds επιτρέπεται να περάσει στους πελάτες της, που είναι το λειτουργικό ισοδύναμο ενός φόρου επί των πωλήσεων, όπου το εφαρμοστέο φορολόγηση δικαιοδοσία δεν επιβάλλει αλλιώς ένα φόρο επί των πωλήσεων ή της χρήσης.

 

9.5           ΦόροιΠαρακράτηση. Συμφωνείτε να κάνει όλες τις πληρωμές των τελών για Six Seconds ελεύθερες και απαλλαγμένες από και χωρίς μείωση των, τυχόν παρακράτηση φόρων. Όλες αυτές οι φόροι που επιβάλλονται στις πληρωμές των τελών για Six Seconds θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, και θα παρέχει Six Seconds με τις επίσημες αποδείξεις που εκδίδονται από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ότι δικαιούται να ζητήσει, για να αποδείξει ότι οι φόροι αυτοί έχουν επί πληρωμή.

 

9.6           Διαφορές. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή δήλωση της πιστωτικής σας κάρτας, εάν αμφισβητούν κάποιο από τα τέλη μας την δήλωση αυτή ή η διαφορά θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Διαφορών χρέωσης πρέπει να κοινοποιούνται στην ακόλουθη διεύθυνση: PO Box 1985, Ελευθερία, CA 95019 USA.

 

9.7           Περίοδοςακύρωσης. Αν είστε κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου, στη συνέχεια, αυτό το τμήμα 9.7 ισχύει για εσάς. Έχετε το νομικό δικαίωμα να ακυρώσετε τη συνδρομή σας μέχρι 14 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία η συνδρομή είχε συνάψει. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αν αλλάξετε γνώμη ή να αποφασίσει για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις Υπηρεσίες, μπορείτε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ακυρώσετε τη συνδρομή σας και να λάβετε επιστροφή χρημάτων. Συμβουλές για το νόμιμο δικαίωμά σας να ακυρώσετε τη συνδρομή σας όρους όπως περιγράφονται στην προηγούμενη πρόταση είναι διαθέσιμο από Γραφείο Ενημέρωσης των τοπικών Πολιτών σας ή Trading Standards γραφείου. Για να ακυρώσετε μια συνδρομή, το μόνο που χρειάζεται να μας πείτε ότι έχετε αποφασίσει να ακυρώσετε. Ο ευκολότερος τρόπος να γίνει αυτό είναι να μας στείλετε email, ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ακύρωσης. Εάν χρησιμοποιείτε τη φόρμα ή e-mail μας θα σας e-mail για να επιβεβαιώσετε την έχουμε λάβει την ακύρωση σας. Εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, θα σας επιστρέψουμε το τίμημα που καταβλήθηκε για την εγγραφή.

10. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε Six Seconds, γονείς, θυγατρικές, θυγατρικές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες και τους δικαιοπαρόχους (συλλογικά, οι(συμπεριλαμβανομένων «Six SecondsΜέρη»)από οποιεσδήποτε απώλειες, έξοδα, υποχρεώσεις και έξοδα  εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που σχετίζονται με ή απορρέουν από: (α) το περιεχόμενό σας? (β) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης, Six Seconds Properties? (γ) παραβίαση των Όρων? (δ) την παραβίαση των δικαιωμάτων του άλλου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών? ή (ε) την παραβίαση των ισχυόντων νόμων, κανόνες ή κανονισμούς. Six Seconds διατηρεί το δικαίωμα, με δικές του δαπάνες, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος αλλιώς υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς, στην οποία περίπτωση θα συνεργαστεί πλήρως με Six Seconds στη διεκδίκηση κάθε διαθέσιμη άμυνες. Η διάταξη αυτή δεν απαιτεί από εσάς να αποζημιώσει οποιοδήποτε από τα Six Seconds μέρη για κάθε παράλογη εμπορική πρακτική κατά το μέρος αυτό ή για απάτη, όπως κόμματος, απάτη, ψευδή υπόσχεση, παραποίηση ή απόκρυψη, καταστολή ή παράλειψη οποιουδήποτε υλικού πραγματικότητα σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται κατωτέρω. Συμφωνείτε ότι οι διατάξεις του παρόντος τμήματος θα επιβιώσει κάθε τερματισμό του λογαριασμού σας, τους Όρους ή την πρόσβασή σας σε Six Seconds Properties.

11. Αποποίηση εγγυήσεων και Προϋποθέσεις.

11.1        Όπωςείναι. ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Six Seconds ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Six Seconds ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Six Seconds ΜΕΡΗ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

(α)           Six Seconds ΜΕΡΗ παρέχει καμία εγγύηση, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ή προϋπόθεση ότι: (1) Six Seconds ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ? (2) Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Six Seconds ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ? Ή (3) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Six Seconds ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ.

 

(β)           κάθε περιεχόμενο κατεβάσει από Ή ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ Six Seconds ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ είναι προσβάσιμο ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ συσκευή που χρησιμοποιείτε για ΠΡΟΣΒΑΣΗ Six Seconds PROPERTIES, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ τέτοιο περιεχόμενο.

 

(γ)           Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να υπαχθούν στους καθυστερήσεις, ακυρώσεις και ΑΛΛΑ διαταραχές. Six Seconds ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ όσον αφορά τις υπηρεσίες, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ποιότητας, αποτελεσματικότητας, ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ χαρακτηριστικά των υπηρεσιών.

(δ)           ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Six Seconds Ή ΜΕΣΩ Six Seconds ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΝ.

 

(ε)           Από καιρό σε καιρό, Six Seconds μπορεί να προσφέρει νέες «beta» χαρακτηριστικά ή τα εργαλεία με τα οποία μπορεί να πειραματιστείτε τους χρήστες του. Αυτά τα χαρακτηριστικά ή τα εργαλεία που προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για πειραματικούς σκοπούς και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, και μπορεί να τροποποιηθεί ή να διακοπεί κατά την κρίση Six Seconds». Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται με πλήρη ισχύ σε αυτές τις λειτουργίες ή τα εργαλεία.

11.2        Καμία ευθύνη για τη συμπεριφοράτρίτων. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Six Seconds ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ να μην επιδιώκουν να HOLD Six Seconds ΜΕΡΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΡΙΤΩΝ στηρίζεται ουσιαστικά ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

 

11.3        Καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά άλλωνχρηστών. ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ Six Seconds ιδιότητές σας. Καταλαβαίνετε ότι Six Seconds ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ Six Seconds ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.

12. Περιορισμός Ευθύνης.

12.1        Αποποίηση ΟρισμένεςΖημιές. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ Six Seconds ΜΕΡΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΜΗ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ Six Seconds ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ Ή ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΣΤΩ Six Seconds ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, αλληλεπιδράσεις ή ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ άλλους χρήστες του Six Seconds ΑΚΙΝΗΤΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ: (1) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Six Seconds ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ? (2) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΓΑΘΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ή ΜΗΝΥΜΑΤΑ παραληφθεί για ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ Six Seconds ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ? (3) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ? (4) ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ Six Seconds ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ? Ή (5) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ Six Seconds PROPERTIES, είτε βασίζεται σε εγγύηση, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΗΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. Η ΚΓΠ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ Six Seconds ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ (Α) ΘΑΝΑΤΟ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ προκαλείται από ένα Six Seconds ΑΜΕΛΕΙΑ ΜΕΡΟΥΣ? Ή ΓΙΑ (Β) κάθε ζημία που προκαλείται από την απάτη ενός Six Seconds Μέρους ή ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ. Παρά τα ανωτέρω, ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΝΟ SEEK ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ Six Seconds PARTY ενεργοποιείται από δόλο ή ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ απρόκλητη και σκοπίμως δεν ελήφθησαν υπόψη των προσώπων που σύμφωνα με τις προβλέψεις περίπτωση να υποστεί βλάβη.

 

12.2        Cap σχετικά με τηνευθύνη. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ Six Seconds ΜΕΡΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ (Α) Το συνολικό τίμημα Six Seconds από εσάς κατά την περίοδο ενός μήνα πριν από την πράξη, παράλειψη ή συμβάν που δημιουργούν τέτοια ευθύνη και ( Β) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ή ποινή που επιβάλλει ο νόμος βάσει του οποίου προκύπτει το εν λόγω αίτημα. Η ΚΓΠ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ Six Seconds ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ (Α) ΘΑΝΑΤΟ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ προκαλείται από ένα Six Seconds ΑΜΕΛΕΙΑ ΜΕΡΟΥΣ? Ή ΓΙΑ (Β) κάθε ζημία που προκαλείται από την απάτη ενός Six Seconds Μέρους ή ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ.

 

12.3        ΠεριεχόμενοΧρήστη. ΕΚΤΟΣ ΓΙΑ Six Seconds «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΣ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως διατυπώνονται στις Six Seconds» ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,Six Seconds αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, λανθασμένη παράδοση ή την αποτυχία στην αποθήκευση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ), επικοινωνίες του χρήστη ή ρυθμίσεις εξατομίκευσης.

 

12.4        Βάση τηςευκαιρίας. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Six Seconds και εσείς.

13. Διαδικασία για την πραγμάτωση αξιώσεις της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Είναι η πολιτική Six Seconds για να τερματίσει τα προνόμια των μελών του κάθε χρήστη που παραβιάζει επανειλημμένα πνευματικών δικαιωμάτων κατά την έγκαιρη ειδοποίηση σε Six Seconds από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή νόμιμος εκπρόσωπος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, αν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί και δημοσιεύτηκε σε Six Seconds ιδιότητες με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να δώσετε Copyright μας Agent με τις ακόλουθες πληροφορίες: (1) μία ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του συμμετοχή σε πνευματικά δικαιώματα? (2) περιγραφή του προστατευόμενου έργου το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί? (3) περιγραφή της θέσης σε Six Seconds ιδιότητες του υλικού που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει? (4) η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση e-mail σας? (5) γραπτή δήλωση σας ότι έχετε μια καλή τη πίστη ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, του αντιπροσώπου του ή το νόμο? και (6) μια δήλωση από εσάς, γίνεται επί ποινή ψευδορκίας, ότι οι ανωτέρω πληροφορίες στην ανακοίνωση σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή ο εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Στοιχεία επικοινωνίας για Six Seconds Copyright Agent για προκήρυξη αξιώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων έχει ως εξής: Jennifer Wiley, Six Seconds Operations Manager, PO Box 1985, Ελευθερία, CA 95019, USA

14. διορθωτικά μέτρα

14,1        παραβιάσεις. Εάν Six Seconds γίνει επίγνωση των ενδεχόμενων παραβιάσεων εκ μέρους σας των Όρων, Six Seconds διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει αυτές τις παραβιάσεις. Εάν, ως αποτέλεσμα της έρευνας, Six Seconds πιστεύει ότι έχει συμβεί εγκληματική δραστηριότητα, Six Seconds διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμψει το θέμα, και να συνεργαστεί με οποιαδήποτε και όλες τις εφαρμοστέες νομικές αρχές. Six Seconds δικαιούται, παρά μόνο στο βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικά που βρίσκονται ή σε Six Seconds ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου σας, στην κατοχή Six Seconds σε σχέση με τη χρήση των Six Seconds Properties, με (1) συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα? (2) εφαρμογή των Όρων, (3) να ανταποκριθεί σε τυχόν αξιώσεις ότι το περιεχόμενό σας παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, (4) ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας για την εξυπηρέτηση των πελατών, ή (5) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειας των Six Seconds , οι χρήστες ή το κοινό, και όλα επιβολής ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, όπως Six Seconds κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια θεωρεί ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιμο.

 

14.2        Παραβίαση. Σε περίπτωση κατά την οποία Six Seconds προσδιορίζει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι έχετε παραβιάσει οποιοδήποτε μέρος των Όρων, ή έχουν με άλλο τρόπο αποδειχθεί συμπεριφορά ακατάλληλο για Six Seconds Properties, Six Seconds διατηρεί το δικαίωμα να:

(α)           να σας προειδοποιήσει μέσω e-mail (σε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει σε Six Seconds) που έχετε παραβιάσει τους Όρους?

(β)           Να διαγραφεί κάποιο από το περιεχόμενό σας που παρέχονται από εσάς ή παράγοντα (ες) σε Six Seconds Properties?

(γ)           Διακόψτε την εγγραφή σας (ες) με την οποιαδήποτε από τις Six Seconds Properties, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε Six Seconds κοινότητα?

(δ)           Διακόψτε τη συνδρομή σας σε οποιαδήποτε Υπηρεσίες?

(ε)           Ειδοποίηση ή / και να στείλετε περιεχόμενο ή / και πλήρως συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου για περαιτέρω δράση? ή / και

(στ)            Συνέχιση οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που Six Seconds κρίνει ότι είναι κατάλληλοι.

 

 

15. Διάρκεια και Τερματισμός.

15.1        Όρος. Οι Όροι αρχίζει από την ημερομηνία που τους αποδέχεστε (όπως περιγράφεται στην ανωτέρω σκέψη) και παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ενώ χρησιμοποιείτε Six Seconds ιδιότητες, εκτός εάν καταγγελθεί νωρίτερα σύμφωνα με τους Όρους.

 

15.2        Πρινχρήση. Παρά τα ανωτέρω, εάν χρησιμοποιούνται Six Seconds Properties πριν από την ημερομηνία που θα αποδεχθεί τους Όρους, με το παρόν αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Όροι ξεκίνησε από την ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά Six Seconds Properties (όποιο από τα δύο είναι προγενέστερη) και θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή ενώ χρησιμοποιείτε Six Seconds ιδιότητες, εκτός εάν καταγγελθεί νωρίτερα σύμφωνα με τους Όρους.

 

15.3        Τερματισμός των Υπηρεσιών από Sixseconds. Θα έχετε τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία Υπηρεσία Έναρξη, για οποιοδήποτε Υπηρεσίες παρακάτω, να ακυρώσει εν λόγω Υπηρεσία, οπότε Six Seconds θα επιστρέψει Συνδρομή Υπηρεσία σας, αν έχει ήδη καταβληθεί, σύμφωνα με το τμήμα 9.2 ή 9.3, για το εφαρμοστέο Υπηρεσία . Με εξαίρεση τα όσα εκτίθενται ανωτέρω, η Υπηρεσία Συνδρομή για κάθε υπηρεσία θα πρέπει να επιστρέφεται. Εάν η έγκαιρη πληρωμή δεν μπορεί να χρεωθεί στον πάροχο πληρωμής σας για οποιοδήποτε λόγο, εάν έχετε παραβιάσει ουσιωδώς οποιαδήποτε διάταξη των Όρων, ή αν Six Seconds είναι υποχρεωμένη να το πράξει από το νόμο (π.χ., όπου η διάταξη της ιστοσελίδας, η αίτηση, ή οι Υπηρεσίες είναι, ή καθίσταται παράνομη), Six Seconds έχει το δικαίωμα να, αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, να αναστείλει ή να τερματίσει οποιαδήποτε Υπηρεσίες παρέχονται σε εσάς. Συμφωνείτε ότι όλες οι καταγγελίες για την αιτία θα πρέπει να γίνει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια Six Seconds και ότι Six Seconds δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τερματισμό του λογαριασμού σας.

 

15.4        Τερματισμός των Υπηρεσιών απόεσάς. Αν θέλετε να τερματίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από Six Seconds, μπορείτε να το κάνετε από (α) την κοινοποίηση Six Seconds ανά πάσα στιγμή και (β) το κλείσιμο του λογαριασμού σας για όλες τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Η ειδοποίησή σας πρέπει να αποσταλεί, γραπτώς, στη διεύθυνση Six Seconds που παρατίθενται παρακάτω.  

 

15.5        Επίδραση τουΤερματισμού. Καταγγελία της κάθε υπηρεσίας περιλαμβάνει την αφαίρεση της πρόσβασης σε τέτοιου είδους υπηρεσία και η οποία αποκλείει την περαιτέρω χρήση της Υπηρεσίας. Τερματισμός όλων των υπηρεσιών περιλαμβάνει επίσης τη διαγραφή του κωδικού πρόσβασής σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες, αρχεία και περιεχόμενο που σχετίζεται με ή μέσα στο λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής), συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου σας. Με τον τερματισμό της κάθε υπηρεσίας, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τέτοια υπηρεσία θα τερματιστεί αυτόματα. Καταλαβαίνετε ότι κάθε καταγγελία των Υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει διαγραφή του περιεχομένου σας που σχετίζονται με αυτά τα προερχόμενα από ζώντα βάσεις δεδομένων μας. Six Seconds δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε αναστολή ή τον τερματισμό, μεταξύ άλλων και για τη διαγραφή του περιεχομένου σας. Όλες οι διατάξεις των Όρων που από τη φύση τους, θα πρέπει να επιβιώσει, θα πρέπει μετά τον τερματισμό των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, διατάξεις ιδιοκτησία, αποποιήσεις εγγύησης και περιορισμός της ευθύνης.

15.6        Δεν ΜεταγενέστερεςΕγγραφή. Εάν η εγγραφή (ες) ή δυνατότητα πρόσβασης σε Six Seconds Properties, ή οποιοδήποτε άλλο Six Seconds κοινότητα διακόπτεται από Six Seconds οφείλεται σε παραβίαση οποιουδήποτε μέρους των Όρων, στη συνέχεια, συμφωνείτε ότι δεν θα επιχειρήσετε να εγγραφείτε ξανά με ή την πρόσβαση Six Seconds Ιδιότητες ή Six Seconds κοινότητα μέσω της χρήσης ενός διαφορετικού ονόματος μέλους ή με άλλο τρόπο, και εσείς αναγνωρίζετε ότι δεν θα δικαιούνται να λάβουν επιστροφή χρημάτων για τα τέλη που σχετίζονται με αυτές τις Six Seconds ακίνητα για τα οποία έχει λήξει η πρόσβασή σας.

16. Διεθνείς χρήστες.

Six Seconds ιδιότητες μπορεί να προσεγγιστεί από χώρες σε όλο τον κόσμο και μπορεί να περιέχει αναφορές σε υπηρεσίες και περιεχόμενο που δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα σας. Οι αναφορές αυτές δεν υποδηλώνουν ότι Six Seconds προτίθεται να ανακοινώσει τα εν λόγω υπηρεσίες ή περιεχόμενο στη χώρα σας. Οι Six Seconds ιδιότητες ελέγχονται και προσφέρονται από Six Seconds από τις εγκαταστάσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Six Seconds δεν προβαίνει σε δηλώσεις που Six Seconds ιδιότητες είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Όσοι έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν Six Seconds Ιδιότητες από άλλες χώρες κάνουν με δική τους βούληση και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία.

17. ΕπίλυσηΔιαφορών.

Παρακαλώ διαβάστε την ακόλουθη συμφωνία διαιτησίας στην ενότητα αυτή («συμφωνίαδιαιτησίας»)προσεκτικά. Αυτό απαιτεί από εσάς να μεσολαβήσει σε διαφορές με Six Seconds και περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναζητήσουν ανακούφιση από εμάς.

17.1        Εφαρμογή της συμφωνίαςδιαιτησίας. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβασή σας ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, σε οποιαδήποτε προϊόντα που πωλούνται ή διανέμονται μέσω της Ιστοσελίδας, ή σε οποιαδήποτε πτυχή της σχέσης σας με Six Seconds, θα επιλύεται με δεσμευτική διαιτησία, αντί στο δικαστήριο, εκτός από το ότι (1) μπορεί να διεκδικήσει αξιώσεις στο μικρό δικαστήριο αξιώσεων αν οι ισχυρισμοί σας πληρούν τις προϋποθέσεις, εφ ‘όσον το θέμα παραμένει σε τέτοιο δικαστήριο και απαιτήσεις μόνο σε ατομική (μη-class, μη-αντιπροσωπευτική) βάση? και (2) σας ή Six Seconds μπορεί να ζητήσει δίκαιη ανακούφιση στο δικαστήριο για προσβολή ή άλλη κακή χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (όπως τα εμπορικά σήματα, εμπορικές μορφές παρουσίασης, τα ονόματα τομέα, το εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα, και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας). Η παρούσα συμφωνία διαιτησίας εφαρμόζεται, χωρίς περιορισμό, σε όλες τις απαιτήσεις που προέκυψαν ή υποστήριξε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Όρων ή οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση αυτών των Όρων.

 

Αν συμφωνείτε με ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΜΕ Six Seconds, συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ή να ζητήσετε για την κάλυψη χρηματικών ή άλλων μέτρων ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ μήνυση κατά Six Seconds που στηρίζεται CLASS, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΙ / Ή αντιπρόσωπος για λογαριασμό σας. ΑΝΤΙ, δεχόμενος να ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ Six Seconds σε ένα άτομο ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Εάν επιτύχει ΓΙΑ τέτοιους ισχυρισμούς, θα μπορούσε να είναι ΣΥΜΒΑΣΗ χρήματα ή άλλων μέτρων αποκατάστασης από έναν διαιτητή. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ συμβουλευτείτε με έναν δικηγόρο όταν αποφασίζουν αν θα αποδεχτείτε αυτήν τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συμφωνίας διαιτησίας.

 

17.2        Διαιτησίας Κανόνες καιφόρουμ.  Ο ομοσπονδιακός νόμος Διαιτησίας διέπει την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας. Για να ξεκινήσετε μια διαδικασία διαιτησίας, θα πρέπει να στείλετε μια επιστολή ζητώντας διαιτησίας και περιγράφει την αίτησή σας σε εγγεγραμμένους πράκτορα μας, ο Ιησούς του Ναυή Freedman, Διευθύνων Σύμβουλος Six Seconds, PO Box 1985, Ελευθερία, CA 95019, USA. Η διαιτησία θα διεξαχθεί από μαρμελάδες, μια καθιερωμένη εναλλακτικό πάροχο επίλυσης διαφορών. Διαφορές που αφορούν απαιτήσεις και ανταπαιτήσεις κάτω από $ 250.000 μη συμπεριλαμβανομένων των τελών και το ενδιαφέρον των δικηγόρων, υπόκεινται σε εμπλοκές πιο πρόσφατη έκδοση της διαιτησίας κανόνες και διαδικασίες που είναι διαθέσιμες Βελτιωμένη σε http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/ όλες οι λοιπές απαιτήσεις υπόκεινται σε πιο πρόσφατη έκδοση εμπλοκές που της διαιτησίας κανόνες και τις διαδικασίες Περιεκτική, διαθέσιμη σε http://www.jamsadr.com/rules-comprehensive-arbitration/.Κανόνες JAMS είναι επίσης διαθέσιμα σε www.jamsadr.com ή καλώντας εμπλοκών στο 800-352-5267. Σε περίπτωση εμπλοκής δεν είναι διαθέσιμο για τη διαιτησία, τα μέρη θα επιλέξει ένα εναλλακτικό διαιτητικό φόρουμ. Αν ο διαιτητής κρίνει ότι δεν μπορούν να πληρώσουν κατάθεση ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ, των διοικητικών, την ακοή ή / και άλλα τέλη και δεν μπορεί να λάβει παραίτηση από μαρμελάδες, Six Seconds θα τους πληρώσει για σας. Επιπλέον, Six Seconds θα επιστρέψει κατάθεση όλων αυτών των ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ, των διοικητικών, την ακοή και / ή άλλες αμοιβές για απαιτήσεις συνολικού ύψους λιγότερο από $ 10.000, εκτός αν ο διαιτητής κρίνει τα αιτήματα είναι αβάσιμες. Ομοίως, Six Seconds δεν θα επιδιώξει αμοιβές και τα έξοδα διαιτησίας δικηγόρων, εκτός αν ο διαιτητής κρίνει τα αιτήματα είναι αβάσιμες.

Μπορείτε να επιλέξετε να έχουν τη διαιτησία διεξάγεται μέσω τηλεφώνου, με βάση τις γραπτές παρατηρήσεις, ή αυτοπροσώπως στη χώρα όπου ζείτε ή σε άλλο αμοιβαία αποδεκτή θέση. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ανάθεση που παρέχονται από τον διαιτητή μπορούν να εγγραφούν σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.

 

17.3        Αρχή τουΔιαιτητή.Ο διαιτητής, και όχι κάποιο ομοσπονδιακό, πολιτειακό ή τοπικό δικαστήριο ή ο οργανισμός θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να επιλύουν τυχόν διαφορές σχετικά με την ερμηνεία, εφαρμογή, εκτελεστότητα ή ο σχηματισμός της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε οποιοδήποτε ισχυρισμό ότι το σύνολο ή μέρος των η παρούσα συμφωνία διαιτησίας είναι άκυρη ή ακυρώσιμη. Η διαιτησία θα αποφασίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, αν υπάρχουν, από εσάς και Six Seconds. Η διαδικασία διαιτησίας δεν θα ενοποιηθούν με άλλα θέματα ή συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ή κόμματα. Ο διαιτητής έχει την εξουσία να χορηγήσει κινήσεις της διαθέσεως του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε απαίτησης. Ο διαιτητής έχει την εξουσία να χορηγήσει χρηματική αποζημίωση και να χορηγήσει μη νομισματικά θεραπεία ή ανακούφιση διαθέσιμη σε ένα άτομο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες της διαιτητικής φόρουμ, καθώς και τη συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας διαιτησίας). Ο διαιτητής εκδίδει έγγραφη ανάθεση και την κατάσταση της απόφασης που περιγράφει τις βασικές διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η κατακύρωση, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού της χορηγούμενης αποζημίωσης. Ο διαιτητής έχει την ίδια αρχή για την ανακούφιση βραβείο σε ατομική βάση που ένας δικαστής σε δικαστήριο θα είχε. Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική και δεσμευτική για εσάς και εμάς.

 

17.4        Παραίτηση από δίκη μεενόρκους.ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Six Seconds ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΚΑΘΕ συνταγματικές και νομικές ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ να προσφύγει στα δικαστήρια, και μια δίκη μπροστά από ένα δικαστή ή μια κριτική επιτροπή. Εσείς και Six Seconds αντ ‘αυτού την εκλογή ότι όλοι οι ισχυρισμοί και οι διαφορές θα επιλύονται με διαιτησία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην ενότητα 17.1 ανωτέρω. Ένας διαιτητής μπορεί να απονείμει σε ατομική βάση οι ίδιες ζημιές και ανακούφιση ως δικαστήριο και πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη συμφωνία ως ένα δικαστήριο θα ήταν. Ωστόσο, δεν υπάρχει δικαστής ή κριτική επιτροπή διαιτησίας, και το γήπεδο αναθεώρηση της διαιτητικής υπόκειται σε πολύ περιορισμένο έλεγχο.  

 

17.5        Απαλλαγή της κατηγορίας ή Ενοποιημένεςδράσεις.ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαιτησία σε ατομική βάση και όχι σε ταξική βάση, μόνο μεμονωμένες ΜΝΗΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ πάνω από έναν πελάτη ή χρήστη δεν μπορεί να διαιτησία ή ενοποιημένοι με αυτούς της ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ πελάτης ή ο χρήστης. Σε περίπτωση που αυτό το εδάφιο θεωρείται άκυρη ή ανεφάρμοστη ούτε εσείς, ούτε έχουμε το δικαίωμα να διαιτησίας και αντ ‘αυτού υποστηρίζει και διαφορές πρέπει να επιλύονται σε δικαστήριο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 19.6.

 

17.6        30-Day δικαίωμα να εξαιρεθούναπό.Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθούν από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης για την απόφασή σας να αποχωρήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση: PO Box 1985, Ελευθερία, CA 95019, USA Υπόψη: Διευθυντή Λειτουργιών μέσα σε 30 ημέρες μετά την πρώτη να γίνει αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας. Ειδοποίηση σας πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνσή σας, Six Seconds το όνομα χρήστη (εάν υπάρχει), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το λογαριασμό Six Seconds σας (αν έχετε), και μια κατηγορηματική δήλωση ότι θέλετε να αποχωρήσετε από αυτή Διαιτησίας Συμφωνία. Εάν αποχωρήσετε από την παρούσα συμφωνία διαιτησίας, όλα τα άλλα τμήματα αυτών των Όρων θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για εσάς. Εξαίρεση από την παρούσα συμφωνία διαιτησίας δεν έχει καμία επίδραση σε οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες διαιτησίας που μπορεί να έχει επί του παρόντος, ή μπορούν να εισέλθουν στο μέλλον, μαζί μας.

 

17.7        Διαχωρισμός. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή τα μέρη της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας βρίσκονται κάτω από το νόμο να είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, τότε αυτός συγκεκριμένο μέρος ή μέρη πρέπει να είναι καμία ισχύ και θα πρέπει να αποκοπεί και το υπόλοιπο της συμφωνίας διαιτησίας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

 

17.8        Η επιβίωση τηςσυμφωνίας. Η παρούσα συμφωνία διαιτησίας θα επιβιώσει από την λήξη της σχέσης σας με Six Seconds.

18. Τροποποίηση.

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας για το αντίθετο, συμφωνούμε ότι αν Six Seconds κάνει οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή υλικού της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας, δεν θα ισχύουν για κάθε επιμέρους αίτημα (ες) που είχε ήδη ειδοποιήσει Six Seconds.

 

19. Γενικές Διατάξεις.

19.1        ΗλεκτρονικώνΕπικοινωνιών. Οι επικοινωνίες μεταξύ εσάς και Six Seconds χρήση ηλεκτρονικών μέσων, είτε επισκέπτεστε Six Seconds Ιδιότητες ή στείλτε Six Seconds e-mails, ή αν Six Seconds δημοσιεύσεις προκηρύξεων για Six Seconds Ιδιότητες ή επικοινωνεί μαζί σας μέσω e-mail. Για συμβατικούς σκοπούς, εσείς (1) συναίνεση για να λαμβάνετε επικοινωνία από Six Seconds σε ηλεκτρονική μορφή? και (2) συμφωνούν ότι όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που Six Seconds παρέχει σε σας ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι τέτοιες επικοινωνίες θα ικανοποιούσε αν ήταν να είναι γραπτές. Τα ανωτέρω δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

 

19.2        Release. Με το παρόν κυκλοφορήσει Six Seconds μερών και των διαδόχων τους από αξιώσεις, απαιτήσεις, οποιαδήποτε και όλες τις απώλειες, ζημιές, δικαιώματα, και δράσεις κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και σωματικές βλάβες, θάνατο και υλικές ζημιές, που είναι είτε άμεσα είτε έμμεσα σχετίζονται με ή προκύπτει από τη χρήση των Six Seconds ακίνητα, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, τυχόν αλληλεπιδράσεις με ή συμπεριφορά άλλων χρηστών ή ιστοσελίδες τρίτων οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα των Όρων ή τη χρήση των Six Seconds Properties. Εάν είστε στην Καλιφόρνια κάτοικος, με το παρόν παραιτηθεί Καλιφόρνια Αστικού Κώδικα Ενότητα 1542, η οποία αναφέρει, «Μια γενική απελευθέρωση δεν επεκτείνεται σε αξιώσεις που ο πιστωτής δεν γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι υπάρχουν υπέρ του κατά το χρόνο της εκτέλεσης της απελευθέρωσης, η οποία , εάν είναι γνωστή από τον ίδιο πρέπει να έχει επηρεάσει ουσιαστικά οικισμός του με τον οφειλέτη». Η προηγούμενη έκδοση δεν ισχύει για τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις, ή οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, τα δικαιώματα και τις δράσεις κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και σωματικές βλάβες, θάνατο ή υλικές ζημιές για οποιαδήποτε παράλογη εμπορική πρακτική από Six Seconds μέρους ή για απάτη, όπως το κόμμα του, εξαπάτηση , ψευδή, υπόσχεση, παραποίηση ή απόκρυψη, καταστολή ή παράλειψη οποιουδήποτε υλικού πραγματικότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται κατωτέρω.

19.3        Εκχώρηση. Οι όροι και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας παρακάτω, δεν μπορεί να ανατεθεί υπεργολαβικά, κατ ‘εξουσιοδότηση ή άλλως να μεταβιβαστούν από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση Six Seconds, και κάθε απόπειρα εκχώρησης, υπεργολαβίας, αντιπροσωπεία, ή τη μεταφορά κατά παράβαση των ανωτέρω θα είναι άκυρη και να ακυρώσει.

 

19.4        ΑνωτέραΒία. Six Seconds δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία εκτέλεσης που προκύπτουν από αιτίες εκτός του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, τον πόλεμο, την τρομοκρατία, τις ταραχές, εμπάργκο, τις πράξεις των πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών, φωτιά, πλημμύρες , ατυχήματα, απεργίες ή τις ελλείψεις των εγκαταστάσεων μεταφορές, καύσιμα, ενέργεια, εργασία ή υλικά. Για τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, αν ένα γεγονός ανωτέρας βίας η οποία επηρεάζει την απόδοση Six Seconds από τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων Όρων, μπορείτε να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες που επηρεάζονται από την περίπτωση ανωτέρας βίας που συνεχίζεται για περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες. Για να ακυρώσετε παρακαλούμε επικοινωνήστε με Six Seconds.

 

19.5        ερωτήσεις, παράπονα,αξιώσεις. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παράπονα ή απαιτήσεις σε σχέση με Six Seconds Properties, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: [email protected] ή μέσω mail στο: Six Seconds, PO Box 1985, Ελευθερία, CA 95019, USA. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σας. Εάν αισθάνεστε ότι οι ανησυχίες σας έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως, σας προσκαλούμε να μας ενημερώσετε για περαιτέρω έρευνα.

 

19.6        ΑποκλειστικήVenue. Στο βαθμό που τα μέρη επιτρέπεται βάσει της παρούσας συμφωνίας για την έναρξη ασκήσεως της προσφυγής στο δικαστήριο, τόσο εσείς όσο και Six Seconds συμφωνούν ότι όλοι οι ισχυρισμοί και οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη συμφωνία θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα κρατικά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στη Σάντα Κρουζ County, California, USA.

 

19.7        ΕφαρμοστέοΔίκαιο. Οι Όροι και κάθε δράση σχετική με αυτά θα διέπονται και ερμηνεύονται από και σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο Διαιτησίας, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές που προβλέπουν την εφαρμογή του νόμου υπάγονται σε άλλη δικαιοδοσία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών δεν ισχύει για αυτούς τους Όρους.

 

19.8        Επιλογήγλώσσας. Είναι η ρητή επιθυμία των μερών που έχουν οι Όροι και όλα τα συναφή έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Αυτοί οι Όροι και κάθε σύμβαση μεταξύ μας, είναι μόνο στην αγγλική γλώσσα. C’est la θελήσεως ρητή des μέρη que la presente σύμβαση ainsi que les έγγραφα qui s’y rattacent soient rediges en Anglais.

 

19,9        ανακοίνωση. Πού Six Seconds απαιτεί να παρέχουν μια διεύθυνση e-mail σας, είστε υπεύθυνοι για την παροχή Six Seconds με πιο πρόσφατη τη διεύθυνση e-mail σας. Σε περίπτωση που η τελευταία διεύθυνση e-mail που δώσατε για Six Seconds δεν ισχύει, ή για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι σε θέση να παρέχει σε σας οποιεσδήποτε ανακοινώσεις απαιτείται / επιτρέπεται από τους Όρους, την αποστολή Six Seconds του e-mail που περιέχουν τέτοια ειδοποίηση θα αποτελεί, ωστόσο, αποτελεσματική προειδοποίηση. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε με Six Seconds, στην ακόλουθη διεύθυνση: PO Box 1985, Ελευθερία, CA 95019, USA. Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι δόθηκε κατά την παραλαβή τους από Six Seconds, με επιστολή που εξέδωσε αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο εξυπηρέτησης ολονύκτια παράδοση ή την πρώτη θέση προπληρωμένων τελών mail στην παραπάνω διεύθυνση.

 

19.10     Παραίτηση. Κάθε παραίτηση ή την αποτυχία να επιβάλει οποιαδήποτε διάταξη των Όρων σε μία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη ή η διάταξη σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση.

 

19.11     Διαιρετότητα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτό το τμήμα θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν, η αρχική πρόθεση των μερών, και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 

19.12     ΕλέγχουΕξαγωγών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εξαγωγή, εισαγωγή ή μεταφορά Six Seconds ακίνητα εκτός όπως επιτρέπεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ, οι νόμοι της δικαιοδοσίας στην οποία αποκτήσατε Six Seconds Properties, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, αλλά χωρίς περιορισμό, Six Seconds ιδιότητες δεν μπορούν να εξάγονται ή να επανεξάγονται (α) σε οποιαδήποτε εμπάργκο χώρες Ηνωμένες Πολιτείες, ή (β) σε οποιονδήποτε στη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, των Ειδικά υπήκοοι ή στο Τμήμα των ΗΠΑ Εμπορίου Δεν επιτρέπεται Λίστα ατόμου ή οντότητας Λίστα. Με τη χρήση Six Seconds Properties, δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκονται σε μια χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο κυβέρνηση των ΗΠΑ, ή που έχει οριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως «τρομοκρατική υποστήριξη» της χώρας και (ii) που δεν είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε κατάλογο κυβέρνηση των ΗΠΑ απαγορεύεται ή περιορίζεται μέρη. Μπορείτε, επίσης, δεν θα χρησιμοποιήσει Six Seconds Ακίνητα για οποιοδήποτε σκοπό απαγορεύεται από το νόμο των ΗΠΑ. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή την τεχνολογία που παρέχονται από Six Seconds υπόκεινται στους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών ελέγχου των εξαγωγών. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς τους νόμους και κανονισμούς και δεν πρέπει, χωρίς προηγούμενη έγκριση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, εξαγωγή, επανεξαγωγή, ή να μεταφέρετε Six Seconds προϊόντων, υπηρεσιών ή τεχνολογίας, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε χώρα, κατά παράβαση των εν λόγω νόμων και κανονισμών.

 

19.13     Η πρόσβαση και να κατεβάσετε την εφαρμογή από τοiTunes. Τα ακόλουθα ισχύουν για κάθε App Store εφοδιασμός εφαρμογής πρόσβαση μέσω ή να κατεβάσει από το Apple App Store:

(α)           Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (i) οι όροι που συνάπτεται μεταξύ εσάς και μόνο Six Seconds, και όχι η Apple, και (ii) Six Seconds, δεν την Apple, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το App Store εφοδιασμός εφαρμογής και το περιεχόμενο αυτών. Η χρήση του App Store εφοδιασμός εφαρμογής πρέπει να συμμορφώνονται με τις App Store Όροι Υπηρεσίας.

 

(β)           Αναγνωρίζετε ότι η Apple δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την εφαρμογή App Store εφοδιασμός.

(γ)           Σε περίπτωση βλάβης του App Store εφοδιασμός εφαρμογής να συμμορφώνονται με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορεί να ενημερώσει την Apple, και η Apple θα επιστρέψει την τιμή αγοράς για το App Store εφοδιασμός Εφαρμογή σε σας και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση είδους εγγύηση σε σχέση με την εφαρμογή App Store εφοδιασμός. Όπως μεταξύ Six Seconds και η Apple, οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις, ζημίες, υποχρεώσεις, ζημίες, έξοδα ή δαπάνες που αναλογούν σε κάθε αποτυχία να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε εγγύηση θα είναι αποκλειστική ευθύνη των Six Seconds.

 

(δ)           Εσείς και Six Seconds αναγνωρίζουν ότι, μεταξύ Six Seconds και η Apple, η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεις που έχετε ή οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων μερών σχετικά με το App Store εφοδιασμός εφαρμογής ή κατοχή σας και τη χρήση του App Store προέρχονται Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε: (i) απαιτήσεις αστικής ευθύνης προϊόντων? (ii) κάθε υποστηρίζουν ότι η App Store εφοδιασμός εφαρμογής παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή ρυθμιστική απαίτηση? και (iii) τις απαιτήσεις που απορρέουν από την προστασία των καταναλωτών ή παρόμοια νομοθεσία.

 

(ε)           Εσείς και Six Seconds αναγνωρίζουν ότι, σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης τρίτων που το App Store εφοδιασμός εφαρμογής ή κατοχή σας και τη χρήση αυτού του App Store εφοδιασμός εφαρμογής παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, μεταξύ Six Seconds και η Apple , Six Seconds, δεν της Apple, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έρευνα, την άμυνα, την εκκαθάριση και την απόρριψη οποιασδήποτε τέτοιας πνευματικής ιδιοκτησίας ισχυρισμό παραβίασης στο βαθμό που απαιτείται από τους Όρους.

 

(στ)            Εσείς και Six Seconds αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple, και των θυγατρικών της Apple, είναι τρίτοι δικαιούχοι των Όρων και σχετίζονται με την άδεια χρήσης του App Store εφοδιασμός εφαρμογής, και ότι, μετά την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων και των προϋποθέσεων της Όροι, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το δικαίωμα) να επιβάλει τους όρους και σχετίζονται με την άδειά σας από το App Store εφοδιασμός εφαρμογής εναντίον σας ως δικαιούχου τρίτου μέρους αυτών.

 

(ζ)           Χωρίς περιορισμό τυχόν άλλους όρους της Συμφωνίας, θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες όρους τρίτων μερών της συμφωνίας κατά τη χρήση του App Store εφοδιασμός εφαρμογής.

19.14     Καταγγελίεςκαταναλωτών. Σύμφωνα με την Καλιφόρνια Αστικού Κώδικα §1789.3, μπορείτε να αναφέρετε τις καταγγελίες στο Τμήμα Παραπόνων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Καταναλωτή της Καλιφόρνια Τμήμα Καταναλωτών, επικοινωνώντας με τους εγγράφως σε 400 R Street, Sacramento, CA 95814, ή μέσω τηλεφώνου στο (800) 952-5210.

 

19.15     ΣυνολικήΣυμφωνία. Οι όροι είναι η τελική, πλήρη και αποκλειστική συμφωνία των μερών αναφορικά με το αντικείμενο του παρόντος και υπερισχύει και συγχωνεύει όλες τις προηγούμενες συζητήσεις μεταξύ των μερών σε σχέση με το εν λόγω θέμα.

20. διεθνείς διατάξεις.

Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο εάν βρίσκονται στις χώρες που αναφέρονται παρακάτω.

20.1        ΗνωμένοΒασίλειο. Ένα τρίτο πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος με τους Όρους δεν έχει δικαίωμα βάσει των Συμβολαίων (Δικαιώματα Τρίτων) του 1999, για την επιβολή οποιαδήποτε διάταξη των Όρων, αλλά αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή θεραπεία των εν λόγω τρίτων που υπάρχει ή είναι διαθέσιμη εκτός της ανωτέρω πράξης.

 

20.2        Γερμανία. Παρά τα όσα περί του αντιθέτου στην Ενότητα 12, Six Seconds δεν είναι επίσης υπεύθυνη για τις πράξεις της απλής αμέλειας (αν δεν προκαλούν τραυματισμούς ή θάνατο οποιουδήποτε προσώπου), εκτός εάν αυτές προκαλούνται από την παραβίαση οποιουδήποτε σημαντικού συμβατικές υποχρεώσεις (vertragswesentliche Pflichten) .

Πρόγραμμα 1: Έντυπο Ανάκλησης

(Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνον εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

έως Six Seconds, PO Box 1985, Ελευθερία, CA 95019, USA | ή μέσω email στο [email protected]:

Εγώ / Εμείς [*] παρόν, γνωστοποιώ ότι Εγώ / Εμείς [*] ακυρώσετε [*] μου / μας σύμβαση πώλησης για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας [________],

παραγγέλθηκε στις [*] / που ελήφθη στις [*],

Όνομα των καταναλωτών (s),

Διεύθυνση καταναλωτή (-ών),

Υπογραφή καταναλωτή (-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί),

Ημερομηνία

[*] Διαγράφεται η περιττήένδειξη]

Σε περίπτωση σύγκρουσης, η αγγλική έκδοση των όρων αυτών (βλ 6sec.org/terms) έχει το προβάδισμα

 

Pin It on Pinterest

Share This