Warunki korzystania

Data wejścia w życie: 1 lipca 2016

Ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia 2018 

 

przeczytaj ten warunków umowy Użyj ( „Warunkiużytkowania”)ostrożnie. Tej stronie i INNE STRONY Six Seconds („Sixseconds”),jej oddział bądź AGENCI (zwanych „Witryna”)oraz informacje o nim są kontrolowane przez Six Seconds. Niniejszych warunków użytkowania regulują korzystanie z serwisu i mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Internetu odwiedzających stronę internetową poprzez dostęp lub użycie witryny w jakikolwiek sposób, między korzystającymi z usług i zasobów dostępnych lub Enabled za pośrednictwem strony internetowej (każdy „usługa” i zbiorowo, „Usługi”),znakowanie „Akceptuję Warunki użytkowania” opcją, zakończenia procesu rejestracji i / lub przeglądania strony lub pobierając aplikację mobilną Six Seconds”(«Wniosek»).Użytkownik oświadcza, że (1) Masz przeczytać, zrozumieć I ZGADZA SIĘ PRZEZ Warunki korzystania, (2) Jesteś pełnoletni FORMULARZ wiążącej umowy z Six Seconds, oraz (3) Użytkownik jest uprawniony, aby wejść do WARUNKÓW KORZYSTANIA osobiście lub w imieniu którego została nazwali jako użytkownik i połączenia tego podmiotu Warunki użytkowania. Termin „Ty”się odnosido osoby lub podmiot prawny, w stosownych przypadkach, zidentyfikowany jako użytkownik podczas rejestracji na stronie internetowej. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI UŻYTKOWANIA, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ tej strony lubusługowej.

 

Należy pamiętać, że SEKCJA 17 niniejszej umowy, poniżej, zawiera przepisy dotyczące sposobu twierdzi, że TY i mamy wobec siebie zostaną rozwiązane, w tym bez ograniczeń, każdy twierdzi, że powstało lub zostało zapewnił PRZED dniem wejścia w życie niniejszej Umowy. W szczególności, zawiera umowy o arbitraż, które będą, z ograniczonymi wyjątkami, wymagają sporów między USA TO NALEŻY ZŁOŻYĆ wiążących i arbitraż FINAL. CHYBA zrezygnować z umowy o arbitraż (1) TY TYLKO mieć możliwość dochodzenia roszczeń i szukać ulgi przeciwko nam indywidualnie, a nie jako powód lub klasa członkowskim w jakiejkolwiek klasy lub przedstawiciel skarg; Oraz (2) Jesteś odstąpienie Twoje prawo do szukania ulgi w sądzie, a także do jury proces w sprawie roszczeń.

 

Wszelkie spory lub roszczenia mających w jakikolwiek sposób z korzystaniem witryny będzie regulowane i interpretowane przez I zgodnie z prawem STANU KALIFORNIA, spójny z Federalnym ARBITRAŻOWEJ ACT, bez mocy wiążącej w żadnych zasad, które przewidują stosowania PRAWO jakiejkolwiek innej jurysdykcji. KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA umów sprzedaży międzynarodowego towarów wyraźnie wyłączone z niniejszej Umowy.

 

Korzystanie z, a udział w niektóre usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom („WarunkiDodatkowe”)oraz takich warunków uzupełniających będzie albo wymienione w Warunkach Użytkowania lub zostaną przedstawione do ciebie do zaakceptowania, jeśli zarejestrujesz się w użyciu uzupełniający usługi. Jeżeli warunki użytkowania są niezgodne z Regulaminem Uzupełniającym, Warunki uzupełniające przeprowadza kontrolę w odniesieniu do takiej usługi. Warunki Korzystania oraz wszelkich obowiązujących Warunków uzupełniających określa się tu jako „Warunki”.

 

że usługi składają się z następujących, bez ograniczeńKlasy i narzędzi internetowych.

 

Należy pamiętać, że warunki mogą ulec zmianie przez Six Seconds według własnego uznania w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu zmian, Six Seconds utworzy nową kopię Warunków korzystania z dostępnych na stronie internetowej oraz w aplikacji i nowych Warunków uzupełniających zostaną udostępnione od wewnątrz, lub za ich pośrednictwem usługi na stronie internetowej lub w aplikacji , Będziemy także aktualizować „ostatnia aktualizacja” na górze Warunki użytkowania. Jeżeli dokonamy istotnych zmian i zarejestrowaniu się z nami, aby utworzyć konto (zgodnie z definicją w pkt 2.1 poniżej) będziemy również wysłać e-mail do Ciebie na ostatni adres e-mail podany do nas zgodnie z warunkami ,„Użytkownik”oznacza użytkownika do witryny, aplikacji i / lub usług. Wszelkie zmiany Warunków będą obowiązywać natychmiast dla nowych Użytkowników Serwisu, Aplikacji i / lub usług i będą skuteczne trzydzieści (30) dni po wysłaniu zawiadomienia o tych zmianach na stronie internetowej przez dotychczasowych użytkowników, pod warunkiem, że wszelkie istotne zmiany powinien być skuteczne dla użytkowników, którzy mają konto w naszym sklepie po wcześniejszym z trzydziestu (30) dni po wysłaniu zawiadomienia o tych zmianach na stronie internetowej lub trzydziestu (30) dni po wysłaniu zawiadomienia o e-mail takich zmian dla zarejestrowanych użytkowników (zdefiniowanej w pkt 2.1 poniżej). Six Seconds może wymagać, aby dostarczyć zgodę na zaktualizowanych Warunki w określony sposób przed dalszym korzystaniem z Serwisu, Aplikacji i / lub usługi jest dozwolone. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek zmianę (y) po otrzymaniu zawiadomienia o takiej zmianie (-ach), powinien zaprzestać korzystania z Serwisu, Aplikacji i / lub Usług. W przeciwnym razie dalsze korzystanie z Serwisu, Aplikacji i / lub Usług oznacza akceptację takiej zmiany (ów). Prosimy o regularne sprawdzanie strony mogą zapoznać się ówczesnego ograniczeń.

 

1. Korzystanie z Usług i Six Seconds Właściwości.

Aplikacja, strona internetowa, usługi oraz informacje i treści dostępne na stronie internetowej oraz w Aplikacji i Usług (jak te terminy są zdefiniowane w niniejszym dokumencie) (łącznie „SixsecondsProperties”)są chronione prawami autorskimi w całej świat. Z zastrzeżeniem Warunków, Six Seconds udziela ograniczonej licencji na reprodukowanie części Six Seconds Właściwości wyłącznie w celu korzystania z usług dla swoich osobistych lub wewnętrznych celów biznesowych. O ile nie określono inaczej przez Six Seconds w oddzielnej licencji, prawa do używania jakichkolwiek Six Seconds Właściwości podlega Warunków.

 

1.1           Usługi. Zapewniamy Usługi osobom indywidualnym, w tym zarządzanie oceną inteligencji emocjonalnej w systemie Six Seconds (SEI®). który mierzy EQ i wyposaża ludzi w ramy wprowadzania inteligencji emocjonalnej do działania. W odniesieniu do dzieci w wieku 13 lat lub młodszych świadczymy te usługi bezpośrednio dzieciom w celach prewencyjnych i doradczych. W przypadku dzieci w UE, które ukończyły 13 lat lub młodsze, nasze oceny mogą być wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług profilaktycznych i poradniczych bezpośrednio takim dzieciom.

 

1.2    License Application. Temat do przestrzegania Warunków, Six Seconds udziela ograniczonej niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej licencję pobrać, zainstalować i używać kopii aplikacji na jednym urządzeniu przenośnym lub komputerze, który jesteś właścicielem lub kontrolować i uruchomić taką kopię wniosku wyłącznie do własnych celów osobistych lub biznesowych wewnętrznych. Ponadto, w odniesieniu do każdej dostępnej za pośrednictwem lub pobrać z Apple App Store (ANaplikacji „App Store Sourcedaplikacji”),można wykorzystać tylko w App Store Sourced aplikacji (I), Apple-markowy produkt, który uruchamia iOS(Apple zastrzeżony system operacyjny) oraz (ii) w sposób dozwolony przez „Zasad użytkowania” określonych w Apple App Store Warunki korzystania z usługi.

 

1.3           Aktualizacje. Trzeba zrozumieć, że Six Seconds Właściwości ewoluują. W rezultacie Six Seconds może wymagać, aby zaakceptować aktualizacje Six Seconds właściwości, które zostały zainstalowane na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Six Seconds może aktualizować Six Seconds Właściwości z lub bez informowania użytkownika. Być może trzeba zaktualizować oprogramowanie firm trzecich od czasu do czasu, aby wykorzystać Six Seconds właściwości.

 

1.4           Pewne Ograniczenia. Prawa przyznane Użytkownikowi w Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie będzie licencjonować, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przekazywać, cedować lub w inny sposób wykorzystywać komercyjnie Six Seconds Właściwości lub dowolna część Six Seconds Properties, w tym Strona internetowa, (b) nie będzie kadrowanie lub wykorzystanie techniki kadrowania do wyodrębnienia jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innego Six Seconds Properties (w tym zdjęć, tekstów, układ strony lub formularz) Six Seconds; (c) nie stosują żadnych metatagów lub innego „ukrytego tekstu” używając nazwy lub znaki towarowe Six Seconds; (d) nie będzie modyfikować, tłumaczyć, adaptować, scalanie, tworzenie dzieł pochodnych, demontować, dekompilować, dekompilować lub inżynierii wstecznej jakąkolwiek część Six Seconds Właściwości wyjątkiem sytuacji powyższe ograniczenia są wyraźnie zakazane przez obowiązujące przepisy prawa; (e) nie stosuje żadnego ręcznego lub automatycznego oprogramowania, urządzeń lub innych procesów (włączając, lecz nie ograniczając się do pająków, robotów, skrobaki, robotów, awatarów, narzędzi eksploracji danych lub tym podobne) do „pobierające” lub ściąganie danych z dowolnej sieci stron zawarte w Serwisie (poza tym, że przyznanie operatorów wyszukiwarek publicznych odwołalnej uprawnienie do korzystania pająki na kopiowanie materiałów ze strony internetowej wyłącznie w celu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do tworzenia publicznie dostępnych przeszukiwania indeksy materiałów, ale nie bufory lub archiwizowane takich materiałów); (f) nie mają dostęp Six Seconds nieruchomości w celu stworzenia podobnego lub konkurencyjnej witryny, aplikacji lub usługi; (g), z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Six Seconds Właściwości mogą być kopiowane, rozprowadzane, publikowane, pobierane, wyświetlane lub przekazywane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób; (h) nie wolno usuwać lub niszczyć żadnych informacji o prawach autorskich lub innych praw własności oznaczeń zawartych na lub w Six Seconds Właściwości. Wszelkie przyszłe wydania, zmiana lub inny dodatek do Six Seconds Właściwości podlegają Warunków. Six Seconds, jej dostawców i usługodawców zastrzega wszelkie prawa nie przyznane w Warunkach. Bezprawne wykorzystanie Six Seconds Właściwości kończy licencji udzielonej przez Six Seconds zgodnie z Warunkami.

 

1.5           Materiały Trzecich. W ramach Six Seconds Properties, można mieć dostęp do materiałów, które są prowadzone przez inny podmiot. Zgadzasz się, że niemożliwe jest Six Seconds do monitorowania takich materiałów i że dostęp do tych materiałów na własne ryzyko.

2. Rejestracja.

2.1           Rejestrowanie Konta. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Six Seconds właściwości mogą być wymagane, aby stać się zarejestrowanym użytkownikiem. Dla celów niniejszych Warunków, jest „User” jest Użytkownik, który zarejestrował konto w Serwisie („Konto”),posiada ważne konto w usłudze społecznościowej („SNS”),poprzez który użytkownik połączy się z Strona wWW (każda z takich kont, „kontoThird-Party”),czy ma konto z dostawcą wniosku o urządzeniu przenośnym użytkownika.

 

2.2           Dostęp Poprzez SMS. Jeśli dostęp do Six Seconds Właściwości przez SNS jako część funkcjonalności Serwisu, Aplikacji i / lub usług, mogą połączyć swoje konto z obiektywem innej kont, pozwalając Six Seconds, aby uzyskać dostęp do Third Party-Konto, jak jest dozwolone zgodnie z obowiązującymi zasadami i warunkami, które regulują korzystanie z każdego konta osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do ujawnienia przez stronę trzecią informacji logowania konta na Six Seconds i / lub przyznać Six Seconds dostęp do swojego konta osobom trzecim (w tym, lecz nie wyłącznie, do stosowania do celów opisanych w niniejszym dokumencie) bez naruszenia przez Państwo któregokolwiek z warunków, które regulują korzystanie z obowiązującym konta osób trzecich i bez zobowiązanie Six Seconds płacić żadnych opłat lub co Six Seconds z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń użytkowania narzucanych przez takich usługodawców zewnętrznych. Przyznając Six Seconds dostęp do rachunków firm, można zrozumieć, że Six Seconds mogą uzyskać dostęp, udostępniania i przechowywania (jeśli dotyczy) wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, dźwięk, zdjęcia, grafiki, filmy, wiadomości, tagi i / lub inne materiały dostępne przez Six Seconds Properties („Zawartość”),które zostały dostarczone i zapisane w pamięci innych firm konta („SNSContent”)tak, że jest ona dostępna na i przez Six Seconds Właściwości pośrednictwem konta. O ile nie określono inaczej w Warunkach, cała zawartość SNS powinien być uznany za Treści Użytkownika (jak określono w sekcji 3.1) dla wszystkich celów Warunków. W zależności od firm trzecich Konta wybrać i podlega ustawieniach prywatności, które zostały ustawione w takich Third-Party kont, dane osobowe, które delegują do firmy zewnętrznej rachunków mogą być dostępne na i poprzez swoje konto na Six Seconds Properties , Należy pamiętać, że jeśli konto Third-Party czy skojarzona usługa staje się niedostępne lub dostęp do Six Seconds do takiego Third Party-Rachunku zostanie rozwiązana przez usługodawcę osób trzecich, a następnie SNS zawartość nie będzie już dostępny, a przez Six Seconds Właściwości. Należy pamiętać, że relacja z TRZECICH USŁUGODAWCÓW ZWIĄZANYCH z kontami innych firm są regulowane wyłącznie TWÓJ umowy (S) z taką TRZECICH usługodawców oraz Six Seconds wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za INFORMACJI IDENTYFIKACJĘ które mogą być świadczone Z niego takie zewnętrznych dostawców USŁUG naruszającym ustawienia prywatności, które zostały ustawione na takim koncie trzecich. Six Seconds sprawia, że nie starał się przeglądu Treści SNS w dowolnym celu, w tym, lecz nie wyłącznie, dla dokładności, legalności lub nienaruszenia i Six Seconds nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści SNS.

 

2.3           Danerejestracyjne. W rejestracji konta na stronie internetowej, zgadzają się Państwo (1) podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie jako poproszony przez formularzu rejestracyjnym (dalej „Rejestracjadanych”);oraz (2) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować dane rejestracyjne aby go prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Użytkownik oświadcza, że jesteś (1) co najmniej trzynastu (13) lat; (2) pełnoletni do utworzenia kontrakt wiążący; oraz (3) nie jest osobą wykluczony z użyciem Właściwości Six Seconds zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, Twoje miejsce zamieszkania lub innej właściwej jurysdykcji. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane w ramach konta. Zgadzasz się, że będą monitorować swoje konto, aby ograniczyć korzystanie przez nieletnich, a będziesz przyjąć pełną odpowiedzialność za nieuprawnione użycie Six Seconds nieruchomości przez nieletnich. Jesteś odpowiedzialny za każde użycie karty kredytowej lub innego instrumentu płatniczego (np PayPal) przez nieletnich. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta lub hasła nikomu, i zgadza się (1) powiadomić Six Seconds natychmiast jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia hasła lub innego naruszenia bezpieczeństwa; oraz (2) wyjście z konta pod koniec każdej sesji. Jeśli dostarczenie wszelkich informacji, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub Six Seconds ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Six Seconds ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta i odmowy wszelkie aktualne lub przyszłe wykorzystanie Six Seconds Properties (lub jakiejkolwiek jego części). Zgadzasz się nie utworzyć konto przy użyciu fałszywej tożsamości lub informacji, lub w imieniu kogoś innego niż siebie. Zgadzasz się, że nie ma więcej niż jedno konto na platformie lub SNS w danym momencie. Six Seconds zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odzyskania żadnych nazw użytkowników w dowolnym czasie iz dowolnego powodu, włączając, lecz nie ograniczając się do roszczeń przez osoby trzecie, że nazwa użytkownika narusza prawa osób trzecich. Zgadzasz się nie utworzyć konto lub wykorzystać Six Seconds Właściwości jeśli zostały wcześniej usunięte przez Six Seconds, lub jeśli zostały uprzednio zakazany z dowolnego Six Seconds właściwości.

 

2,4           konta. Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszym tekście, użytkownik potwierdza i zgadza się, że będziecie mieć żadnej własności ani innych praw własności na swoim koncie, a ponadto przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa i do swojego konta są i zawsze być własnością i przyzwyczaić się do korzyść z Six Seconds.

 

2,5           niezbędny sprzęt ioprogramowanie. Musisz podać cały sprzęt i oprogramowanie niezbędne do połączenia się Six Seconds właściwości, w tym, lecz nie wyłącznie, mobilne urządzenie, które nadaje się do łączenia i używać Six Seconds Properties, w przypadkach, w których usługi oferują komponent mobilnego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, w tym połączenia internetowego lub opłat mobilnych, które ponieść przy dostępie Six Seconds właściwości.

3. Odpowiedzialność za zawartość.

3.1           Rodzajetreści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie treści, w tym Six Seconds właściwościom jest wyłączną odpowiedzialność podmiotu, od którego pochodzi takie treści. Oznacza to, że użytkownik, a nie Six Seconds, jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie Materiały zamieszczane, poczta, e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób („Makewzięcia”)przez Six Seconds Properties („Treści”),oraz że ty i inni użytkownicy Six Seconds Właściwości, a nie Six Seconds, to podobnie odpowiedzialny za wszelkie treści, które udostępniają przez Six Seconds Properties („treściużytkownika”).

 

3.2           Brak obowiązku Pre-ekranZawartość. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Six Seconds nie ma obowiązku dokonania pre-screen zawartością (łącznie z, ale nie ograniczając się do Treści Użytkownika), chociaż Six Seconds zastrzega sobie prawo według własnego uznania do pre-screen, odrzucenia lub usunięcia dowolnej treści. Poprzez zawarcie Warunkach, niniejszym podać nieodwołalną zgodę na takiego monitoringu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie masz oczekiwanie prywatności dotycząca przekazywania Treści. W przypadku, gdy Six Seconds pre-ekrany, odmawia lub usuwa żadnych Treści, użytkownik potwierdza, że Six Seconds zrobi to z korzyścią dla Six Seconds, nie twoja. Bez uszczerbku dla powyższego, Six Seconds powinien mieć prawo do usuwania wszelkich treści, które naruszają Warunki lub jest w inny sposób.

 

3.3           Magazynowanie. O ile wyraźnie nie zgodził się przez Six Seconds na piśmie w innym miejscu, Six Seconds nie ma obowiązku przechowywania dowolnych treści, które udostępniają na Six Seconds Właściwości. Six Seconds nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub dokładności jakichkolwiek treści, w tym Treści Użytkownika; awaria do przechowywania, przesyłania lub odbierania transmisji treści; lub bezpieczeństwo, prywatność, przechowywanie, przekazywanie lub inne komunikaty pochodzące z udziałem lub wykorzystanie Six Seconds właściwości. Niektóre usługi mogą pozwalają określić poziom, na którym takie usługi ograniczyć dostęp do treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za stosowanie odpowiedniego poziomu dostępu do treści. Jeśli nie wybierzesz, system może domyślnie jego najbardziej liberalne ustawienia. Zgadzasz się, że Six Seconds zachowuje prawo do tworzenia rozsądne granice stosowania Six Seconds i przechowywania treści, w tym treści, takich jak limity rozmiaru pliku, Schowek, zdolności przetwarzania i podobnych granicach opisanych na stronie internetowej i jak inaczej określona przez Six Seconds według własnego uznania.

4. własności.

4.1           Six SecondsWłaściwości. Z wyjątkiem w odniesieniu do treści i Treści Użytkownika, zgadzasz się, że Six Seconds i jej dostawcy są właścicielami wszelkich praw, tytułów i udziałów w Six Seconds Właściwości. Nie będzie usuwać, zmieniać lub ukrywać jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, znaku usługowego lub innych prawach własności włączone lub towarzyszący strony internetowej, usług lub Six Seconds właściwości.

 

4,2           znakamihandlowymi. Six Seconds i inne związane z nimi grafika, loga, znaki usług i nazwy handlowe używane na lub w związku z Six Seconds właściwości lub w związku z Usługami są znakami towarowymi Six Seconds i nie mogą być wykorzystywane bez zgody, w związku z jakimikolwiek produktami firm trzecich lub usług. Inne znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe, które mogą pojawić się na lub w Six Seconds właściwości są własnością ich właścicieli.

 

4.3           Innetreści. Z wyjątkiem w odniesieniu do treści, zgadzasz się, że nie masz prawa ani tytuł ani jakiejkolwiek Treści, które pojawia się na lub w Six Seconds Właściwości.

 

4,4           zawartość. Six Seconds nie rości sobie prawa własności do Treści Użytkownika. Jednak, kiedy jako post użytkownika lub opublikować swoje materiały w lub w Six Seconds Properties, oświadczasz, że jesteś właścicielem i / lub posiada wszystkie prawa i bezterminowej, nieodwołalnej licencji niezbędnych do korzystania, licencja, reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia , tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, czerpią dochody lub innego wynagrodzenia od roku i przekazują do publicznej wiadomości, wykonywania i wyświetlania treści (w całości lub w części) na całym świecie i / lub w celu włączenia ich do innych prac w dowolnej formie, mediów lub technologii obecnie wiadomo, czy później rozwinięte.

 

4.5           Licencja na TreściUżytkownika. Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących ustawieniach konta, który wybierzesz, możesz przyznać Six Seconds w pełni opłacony, nieodpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej, na całym świecie, nieodpłatnej, niewyłącznej i pełni sublicencji prawo (w tym wszelkich praw moralnych) oraz licencję na użytkowanie, licencji, dystrybucji, reprodukowania, modyfikowania, publicznego wykonywania, i publicznego odtwarzania, treści (w całości lub w części) do celów operacyjnych i dostarczanie Six Seconds Właściwości dla ciebie i dla innych naszych użytkowników. Użytkownik gwarantuje, że posiadacz jakiegokolwiek ogólnoświatowego prawa własności intelektualnej, w tym praw moralnych, w treści, całkowicie i skutecznie odstąpić wszystkie te prawa i prawomocnie i nieodwołalnie przyznane Państwu prawo do udzielania licencji podanejpowyżej. Użytkownik zgadza się, nie Six Seconds, są odpowiedzialne za ich treścią, które udostępniają lub w Six Seconds Właściwości.

 

4.6           Nazwaużytkownika. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym dokumencie przeciwnie, składając Treści wszelkich forach, komentarzach lub innego obszaru na Six Seconds Properties, niniejszym wyraźnie zezwalają Six Seconds do identyfikacji użytkownika poprzez podanie nazwy użytkownika (która może być pseudonim) jako specjalista od ustawień zawartość w dowolnej publikacji w jakiejkolwiek formie, mediów lub technologii znanej obecnie lub później opracowane w związku z treścią.

 

4,7           Twójprofil. Wszelkie Treści zamieszczane przez Użytkownika w swoim profilu nie może zawierać nagości, przemocy, pornograficzne, lub obraźliwe przedmiot. Nie możesz zakładać lub złożyć do usług drukowania fotografię innej osobie bez zgody tej osoby.

 

4.8           Zgłoszenie. Zgadzasz się, że przedstawienie jakieś pomysły, sugestie, dokumenty i / lub propozycje do Six Secondsach („Feedback”)to na własne ryzyko i że Six Seconds ma żadnych zobowiązań (w tym bez zobowiązań Ograniczenie poufności) w odniesieniu do takiej informacji zwrotnej. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że masz wszelkie prawa niezbędne do złożenia Feedback. Udzielasz Six Seconds w pełni opłacony, nieodpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, iw pełni sublicencji prawo oraz licencję na użytkowanie, reprodukowanie, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, a inaczej wykorzystać w dowolny sposób, każdego i wszystkich Sugestie i sublicencji praw do powyższego, w związku z eksploatacją i utrzymaniem Six Seconds właściwości.

5. Prowadzenie użytkownika.

5.1           Warunkiem użytkowania, użytkownik zgadza się nie używać Six Seconds właściwości dla wszelkich celów, które są zakazane przez Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik nie może (i nie zezwoli żadnej osobie trzeciej) albo (a) podejmować żadnych działań, lub (b) udostępnić Treści na lub poprzez Six Seconds Properties, że: (i) narusza patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie, prawo od wizerunku lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; (ii) jest niezgodna z prawem, obraźliwych, napastliwych, oszczerczych, zniesławiających, zwodniczy, oszukańczy, naruszające czyjąś prywatność, niedozwolonych, obsceniczne, obraźliwe lub profanum; (iii) stanowi nieautoryzowany lub niechcianych reklam, śmieci lub luzem e-mail; (iv) obejmuje działania i / lub sprzedaży bez uprzedniej pisemnej zgody Six Seconds handlowych, takich jak konkursy, loterie, barter, reklamy, czy piramidy; (v) personifikuje każdą osobę lub podmiot, w tym jakiegokolwiek pracownika lub przedstawiciela Six Seconds; (vi) przeszkadza lub usiłuje zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Six Seconds Właściwości lub Właściwości wykorzystuje Six Seconds w żaden sposób nie wyraźnie dozwolonych przez Warunki; lub (vii) próbuje zaangażować się albo angażuje się w jakiekolwiek potencjalnie szkodliwe czyny, które są skierowane przeciwko Six Seconds nieruchomości, włączając, lecz nie ograniczając się do naruszania lub próby złamanie zabezpieczeń Six Seconds Właściwości, za pomocą ręcznego lub automatycznego oprogramowania lub innych środków dostępu, „złom”, „crawl” lub „pająka” wszystkie strony zawarte w Six Seconds Properties, wprowadzające wirusy, robaki lub podobny kod szkodliwych w Six Seconds Właściwości lub zakłócających lub usiłowanie kolidować z wykorzystaniem Six Seconds nieruchomości przez dowolny inny użytkownik, host lub sieć, w tym za pomocą przeciążenia, „powódź”, „spam”, „poczta bombardowanie” lub „upaść” Six Seconds Właściwości.

 

5.2           Jeśli korzystasz z jakichkolwiek ocen dostarczonych przez Six Seconds, to niniejszy punkt 5.2 dotyczy ciebie i niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że będziesz spełniać wymagania sekcji 1.1 powyżej. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów w twoim kraju (dla rezydentów Unii Europejskiej, w tym unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dotyczących administrowania ocenami zachowania dla nieletnich i poufności informacji. Jeśli korzystasz z jakichkolwiek ocen Six Seconds dla osób poniżej 13 roku życia w Stanach Zjednoczonych, oświadczasz i gwarantujesz, że uzyskałeś i masz w aktach pisemną zgodę rodzica dziecka (lub, w stosownych przypadkach, prawnego opiekuna) do kogo administrujesz oceną zgodnie z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie (“COPPA”) i zapoznałeś się z COPPA, ponieważ dotyczy ona uzyskania pisemnej zgody rodzica dziecka. (Więcej o COPPA i szkołach.) Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że przeczytałeś i przestrzegasz wszystkich obowiązujących w twoim kraju przepisów dotyczących administrowania ocenami zachowania oraz przepisów dotyczących prywatności informacji w odniesieniu do nieletnich (dla Unii Europejskiej mieszkańców, w tym ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych). Jeśli jesteś psychologiem lub doradcą w Stanach Zjednoczonych, oświadczasz i gwarantujesz, że zapoznałeś się i przestrzegasz kodeksu etyki Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) w odniesieniu do ocen. Wszystkie informacje zebrane od lub dotyczące każdego dziecka w wieku 13 lat lub poniżej będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Six Seconds.

6. Badania

Six Seconds może, ale nie ma obowiązku, monitora lub przeglądu Six Seconds Właściwości i treści w dowolnym momencie. Bez uszczerbku dla powyższego, Six Seconds ma prawo, według własnego uznania, w celu usunięcia dowolnych treści na dowolnej przyczyny (lub bez powodu), w tym, jeżeli taka treść narusza Warunki lub jakiekolwiek obowiązujące prawo. Chociaż Six Seconds nie ogólnie monitorować aktywność użytkowników występujące w związku z Six Seconds Properties lub treści, czy Six Seconds dowiaduje się o ewentualnych naruszeniach przez użytkownika któregokolwiek z postanowień Warunków, Six Seconds zastrzega sobie prawo do zbadania takich naruszeń, a Six Seconds może, według własnego uznania, natychmiast wypowiedzieć licencję na używanie Six Seconds Właściwości lub zmiany, zmiany lub usunięcia treści, w całości lub w części, bez uprzedniego powiadomienia.

7. Interakcje z innymi użytkownikami.

7.1           Odpowiedzialnośćużytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje relacje z innymi użytkownikami oraz wszelkich innych podmiotów, z którymi współdziałają; pod warunkiem jednak, że Six Seconds zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, aby wstawiał w sporach. Zgadzasz się, że Six Seconds nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek zobowiązania poniesione w wyniku tych oddziaływań.

 

7.2           Zawartość dostarczona przez innychużytkowników. Six Seconds Właściwości mogą zawierać Treści Użytkownika dostarczone przez innych użytkowników. Six Seconds nie ponosi odpowiedzialności za i nie kontroluje Treści Użytkownika. Six Seconds nie ma obowiązku weryfikacji ani monitorowania, a nie zatwierdzi, popiera ani nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do Treści Użytkownika. Korzystania z treści użytkowników i interakcji z innymi użytkownikami na własne ryzyko.

8. Third-Party usług.

8.1           Strony innych firm, Aplikacje ireklam. Six Seconds Właściwości mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich („Third-Party stron internetowych”) i aplikacji („Third-PartyApplications”)oraz reklamach stron trzecich („Third-PartyAds”).Po kliknięciu na link do strony trzeciej Serwisu, Third-Party Zastosowanie lub Third-Party reklam, nie będziemy cię ostrzec, że opuścił Six Seconds Właściwości i podlegają warunkom (w tym polityki prywatności) innego strona lub przeznaczenia. Takie Third-Party stron internetowych innych firm Aplikacje i Reklamy innych firm nie są pod kontrolą Six Seconds. Six Seconds nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, aplikacjami innych firm lub firmy zewnętrznej reklamy. Six Seconds zapewnia tych firm trzecich stron internetowych innych firm Aplikacje i obcego reklamy tylko dla wygody i nie sprawdza, zatwierdza, monitora, wspiera, nakaz lub składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do firm trzecich stron internetowych innych firm Applications lub firmy zewnętrznej Reklamy lub ich produkty lub usługi. Używać wszystkich linków w obcych stronach internetowych, Third-Party Applications i obcego reklamy na własne ryzyko. Po opuszczeniu naszej strony internetowej, nasze Warunki i zasady już nie rządzą. Należy przejrzeć obowiązujące zasady i polityk, w tym ochrony prywatności i gromadzenia danych praktyk, o wszelkich stron internetowych osób trzecich lub Third-Party Applications i powinien uczynić cokolwiek dochodzenie czujesz to konieczne lub wskazane przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji z jakimkolwiek osobom trzecim.

 

8.2           sklepów zaplikacjami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostępność aplikacji i usług zależy od osoby trzeciej, od którego otrzymał licencji aplikacji, na przykład, Apple App Store lub Google Play („AppStore”).Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że terminy są między wami i Six Seconds, a nie z App Store. Six Seconds nie App Store, jest odpowiedzialny za Six Seconds właściwości, w tym wniosku, jego treść, konserwacji, usług wsparcia i gwarancji do nich i zajęcie się wszelkich roszczeń z tym związanych (np odpowiedzialności za produkt, zgodności prawnej lub własności intelektualnej naruszenie). Aby korzystać z aplikacji, trzeba mieć dostęp do sieci bezprzewodowej, a użytkownik zgadza się zapłacić wszystkie opłaty związane z takim dostępem. Użytkownik zgadza się również zapłacić wszystkie opłaty (jeśli w ogóle) odniesione przez App Store w związku z Six Seconds Properties, w tym stosowania. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania, a licencja na używanie aplikacji jest uwarunkowane przestrzegania wszystkich obowiązujących warunków innych firm z umowy (np terminy i zasady App Store za) podczas korzystania Six Seconds właściwości, w tym Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że App Store (i jej spółki zależne) są beneficjentami innych firm Warunków i będzie miał prawo do ich egzekwowania.

9. Opłaty i warunków zakupu.

9.1           Warunki ogólne Cel: Sprzedaż usług, i Oprogramowania. Celem niniejszych Warunków jest, aby zapewnić dostęp do Usług. Wszystkie opłaty określone w ramach i płacone przez Użytkownika na warunkach uważa się wyłącznie w dążeniu do tego celu. W żaden sposób nie są to opłaty wnoszone uważane płatności za sprzedaż, licencji lub wykorzystania Six Seconds oprogramowania, a ponadto każde użycie sześciu sekund oprogramowania przez was w dążeniu Warunków będą rozpatrywane jedynie w celu wsparcia w celu Warunków.

 

9.2           Płatność. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów lub opłat z kontem zgodnie z opłat, kosztów i terminów rozliczeniowych obowiązującymi w czasie opłata lub należność jest wymagalna i płatna. Można podać Six Seconds przy użyciu ważnej karty kredytowej (Visa, MasterCard, lub jakiegokolwiek innego emitenta przyjętą przez nas) PayPal lub Alipay konto („PłatnośćProvider”)przy zakupie. Twoja umowa Płatność Provider reguluje korzystanie z wyznaczonego karty kredytowej lub konta PayPal i trzeba odwołać się do tej Umowy, a nie haseł aby określić swoje prawa i zobowiązania. Dostarczając Six Seconds z numeru karty kredytowej lub PayPal lub Alipay konta i związanych z nimi informacji płatności, zgadzasz się, że Six Seconds jest upoważniony do natychmiastowego Rachunek konta dla wszystkich opłat i należności wymagalne na Six Seconds poniżej i że bez dodatkowego powiadomienia i zgody jest wymagane. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Six Seconds o każdej zmianie adresu rozliczeniowego lub karty kredytowej lub konta PayPal lub Alipay wykorzystywane do płatności poniżej. Six Seconds zastrzega sobie prawo w każdej chwili zmienić swoje ceny i metody rozliczeniowe, albo natychmiast po zamieszczeniu na Six Seconds właściwości lub przez e-mail dostawy do Ciebie.

 

9.3           Obsługa Opłatyabonamentowej. Będziesz odpowiedzialny za zapłatę stosownego wynagrodzenia za Usług (każdy jest „Usługa opłatyabonamentowej”)w momencie tworzenia konta i wybierz swój miesięczny lub roczny pakiet (każdy na podstawie „Service DatyRozpoczęcia”).Z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach, wszystkie opłaty za usługi są bezzwrotne. Nie istnieje umowa między Tobą a Six Seconds za Usługi aż Six Seconds przyjmuje zamówienie przez potwierdzającego e-mail lub innych środków komunikacji. Zapisując się do usługi, dla których Six Seconds opłaty miesięczne opłaty w trakcie okresu subskrypcji, należy zezwolić na Six Seconds do ładowania płatności Provider teraz i ponownie na początku każdego miesiąca podczas takiego okresu subskrypcji.

 

9.4           Podatki. Opłaty Six Seconds są pomniejszone o należny podatek Sprzedaży. W przypadku jakichkolwiek usług lub płatności dla każdej usługi, zgodnie z warunkami podlegają podatkowi od sprzedaży w jakiejkolwiek jurysdykcji, a nie masz przekazał podatkowe obowiązujące sprzedaży na Six Seconds, będzie odpowiedzialny za zapłatę takiego podatku od sprzedaży oraz wszelkie powiązane kary lub odsetek do właściwego organu podatkowego, i będzie zabezpieczać Six Seconds do jakiejkolwiek odpowiedzialności lub kosztów możemy ponieść w związku z podatkami takiej sprzedaży. Na naszą prośbę, będzie nam urzędowych kwitów wydanych przez właściwy organ podatkowy lub innego rodzaju dowodów, że zapłacili wszystkie należne podatki. Dla celów niniejszej sekcji, „Podatek od sprzedaży” oznacza każdą umowę sprzedaży lub użyć podatkowych oraz innych podatków mierzonej przychodami, że Six Seconds wolno przekazać swoim klientom, że jest funkcjonalnym odpowiednikiem podatku od sprzedaży, gdzie stosowane jurysdykcji podatkowej nie inaczej nałożyć sprzedaży lub użytkowania podatku.

 

9.5           Podatki uźródła. Zgadzasz się, aby wszystkie płatności opłat na Six Seconds wolny od, i bez redukcji do, jakichkolwiek podatków u źródła. Wszelkie takie podatki nałożone na płatności opłat na Six Seconds będzie swoją wyłączną odpowiedzialność, i podać Six Seconds z oficjalnych kwitów wydanych przez właściwy organ podatkowy, lub inny dowód jak możemy zasadnie zażądać, aby ustalić, że takie podatki zostały płatny.

 

9,6           sporów. Musisz powiadomić nas na piśmie w ciągu siedmiu (7) dni od daty otrzymania wyciągu z karty kredytowej, jeśli kwestionuje każdy z naszych podopiecznych na tym rachunku lub takiego sporu zostaną uznane za uchylone. Spory rozliczeniowe powinny być zgłaszane na następujący adres: PO Box 1985, Freedom, CA 95019 USA.

 

9.7           Okresanulowania. Jeżeli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii to ta sekcja 9.7 dotyczy ciebie. Masz prawo zrezygnować z subskrypcji aż do 14 dni po dniu, w którym została wpisana do subskrypcji. Oznacza to, że w tym okresie, jeśli zmienisz zdanie lub zdecydować z jakiegokolwiek innego powodu, że nie chce kontynuować korzystania z Usług, możesz powiadomić nas o swojej decyzji o rezygnacji z subskrypcji i otrzymać zwrot pieniędzy. Porady na temat swojej prawo anulować swoje warunki subskrypcji, jak to opisano w poprzednim zdaniu jest dostępny z Biura Porad mieszkańców Twojego lub biurze Trading Standards. Aby anulować subskrypcję, wystarczy dać nam znać, że zdecydowali się anulować. Najprostszym sposobem na to jest do nas e-maila, lub wypełnić poniższy formularz rezygnacji. Jeśli skorzystać z formularza lub e-mail będziemy e-mail w celu potwierdzenia otrzymaliśmy anulowanie. Jeśli anulować subskrypcję zwrócimy Ci cenę zapłaconą za abonament.

10. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i Six Seconds, jego rodziców, jednostek podporządkowanych, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców (łącznie Six Seconds„Stronami”)nieszkodliwe od wszelkich strat, zobowiązań i wydatków (w tym opłaty dla pełnomocników) odnoszące się lub wynikające z: (a) Treści Użytkownika; (b) korzystania lub niemożności korzystania, Six Seconds Właściwości; (c) naruszenia Warunków; (d) naruszenia jakichkolwiek praw innej osoby, w tym wszystkich użytkowników; lub (e) naruszenia jakichkolwiek obowiązujących przepisów, zasad lub przepisów. Six Seconds zastrzega sobie prawo, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich kwestii inaczej zastrzeżeniem zwrotu przez Ciebie, w którym wydarzenie będzie w pełni współpracować z Six Seconds w zapewnieniu wszelkich dostępnych obronne. Przepis ten nie wymaga, aby zabezpieczyć każdy z Six Seconds Stron dla każdego horrendalny praktyki handlowej przez taką osobę lub dla takiego oszustwa partii, oszustwa, fałszywej obietnicy, nieprawdziwych lub zatajenie, zahamowanie lub zaniechania jakiegokolwiek istotnego faktu w związku z Serwisu lub wszelkich usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy. Zgadzasz się, że przepisy w tej sekcji będzie przetrwać wszelkie usunięcie konta, warunki lub dostępu do Six Seconds Właściwości.

11. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i warunków.

jak11.1,jest. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, używanie Six Seconds NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNE RYZYKO I Six Seconds PROPERTIES PRZEDSTAWIONA JEST W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI. Six Seconds STRONY zrzekamy się wszelkich gwarancji, oświadczenia oraz warunków jakiegokolwiek rodzaju, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM, ALE NIE TYLKO, DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI.

(a)           Six Seconds STRONY NIE ROBI GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ LUB warunkiem, że: (1) Six Seconds PROPERTIES spełnią wymagania; (2) w zakresie ZASTOSOWANIE Six Seconds właściwości zostaną bez przerw, pewne i bezbłędne WOLNEGO; Lub (3) WYNIKI OTRZYMANE Z UŻYCIEM Six Seconds właściwości zostaną DOKŁADNY lub niezawodny.

 

(b)           jakąkolwiek treść pobrać ze LUB INNY uzyskać poprzez Six Seconds Właściwości jest dostępne w WŁASNE ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA WŁASNOŚCI, W TYM, ALE NIE TYLKO, komputer i system dowolnego urządzenia użyć do ACCESS Six Seconds PROPERTIES lub dowolne inne straty wynikające z dostępu takich treści.

 

(c)           usługi mogą ulec opóźnieniu, odwołania I INNYCH zakłóceń. Six Seconds daje żadnych gwarancji, OŚWIADCZEŃ ANI WARUNKÓW odniesieniu do usług, W TYM, ALE NIE TYLKO, jakość, skuteczność, reputacji i innych cech usług.

(d)           ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE USTNE LUB PISEMNE, uzyskany z Six Seconds POPRZEZ Six Seconds Properties GWARANCJI NIE WYRAŹNIE niniejszym dokumencie.

 

(e)           Od czasu do czasu, Six Seconds mogą oferować nowe funkcje i narzędzia, z których mogą eksperymentować użytkownik „beta”. Takie funkcje lub narzędzia są oferowane wyłącznie do celów doświadczalnych i bez jakiejkolwiek gwarancji i mogą być modyfikowane lub przerwać uznania Six Seconds. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się z pełną siłą do takich funkcji i narzędzi.

11.2        Brak odpowiedzialności za działania osóbtrzecich. Potwierdzasz i zgadzasz ŻE Six Seconds Strony nie ponoszą odpowiedzialność, a użytkownik zgadza się nie dążyć do HOLD Six Seconds zobowiązanych, DO PROWADZENIA osób trzecich na stronę internetową i że szkody gospodarcze ze strony trzeciej PODTRZYMKI CAŁKOWICIE Z TOBĄ.

 

11.3        Brak odpowiedzialności za zachowanie innychużytkowników. JESTEŚ wyłączną odpowiedzialność za wszystkie OF komunikację i interakcje z innymi użytkownikami Six Seconds PROPERTIES. Trzeba zrozumieć, że Six Seconds nie ma żadnego próba kontroli sprawozdania użytkowników Six Seconds PROPERTIES.

12. Ograniczenie odpowiedzialności.

12.1        Wyłączenie odpowiedzialności za określoneszkody. Użytkownik rozumie i zgadza ŻE W ŻADNYM WYPADKU Six Seconds STRONY BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW LUB DANYCH, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z Six Seconds Właściwości, LUB SZKODY LUB koszty z tytułu UTRATA produkcji lub użytkowania, przerwanie działalności, NABYCIA TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, nawet Six Seconds została poinformowana o MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z LUB W ZWIĄZKU Z WARUNKAMI, lub jakiegokolwiek COMMUNICATIONS interakcje lub spotkania z Inni użytkownicy Six Seconds Właściwości, na dowolnym TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, wynikające z: (1) stosowanie LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Six Seconds PROPERTIES; (2) ZAKUPIENIA WYROBY zastępcze lub USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z WYROBY DANYCH INFORMACJE LUB USŁUG OTRZYMANIEM WIADOMOŚCI transakcji zawieranych PRZEZ Six Seconds wartości; (3) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY TRANSMISJI lub danych; (4) OŚWIADCZEŃ LUB POSTĘPOWANIA OSOBY TRZECIE NA Six Seconds PROPERTIES; Lub (5) ŻADNE INNE sprawę dotyczącą Six Seconds PROPERTIES, OPARTE NA GWARANCJI, prawa autorskie, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), OR innej podstawy prawnej. WPR POWYŻSZE NA odpowiedzialności nie obowiązują odpowiedzialnością Six Seconds PARTY dla (a) śmierć lub ZRANIENIE spowodowane przez Six Seconds zaniedbania Strony; LUB (B) wszelkie szkody wyrządzone przez Six Seconds STRON oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd. POMIMO POWYŻSZEGO, MOŻNA TYLKO SEEK MORALNE za działania PRZEZ Six Seconds PARTY uruchamiane przez złośliwość lub dołącza się do bezmyślnego I UMYŚLNYCH lekceważenie osób, które przewidywalnie mógłby doznać obrażeń.

 

12.2        Capodpowiedzialności. W żadnym wypadku Six Seconds STRONY BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA WIĘCEJ niż większa (a) łączna kwota wypłacona Six Seconds przez Ciebie w okresie jednego miesiąca przed działanie, zaniechanie lub zdarzenie powodujące powstanie tych zobowiązań oraz ( B) naprawienia szkody lub kara nałożona przez Statut, na jakich takie CLAIM powstaje. WPR POWYŻSZE NA odpowiedzialności nie obowiązują odpowiedzialnością Six Seconds PARTY dla (a) śmierć lub ZRANIENIE spowodowane przez Six Seconds zaniedbania Strony; LUB (B) wszelkie szkody wyrządzone przez Six Seconds STRON oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

 

12.3        TreściUżytkownika. OPRÓCZ Six Seconds „zobowiązania do ochrony danych osobowych zgodnie określonymi w Six Seconds” politykaprywatności,Six Seconds PONOSI nie ponosi odpowiedzialności za terminowość, usunięcie błędnie dostawy lub przechowywanie jakichkolwiek treści (w tym, ALE NIE TYLKO, TWOJA i zawartość USER), wiadomości lub ustawień personalizacji.

 

12,4        podstawętransakcji. OGRANICZENIA SZKÓD wskazanym powyżej podstawowych elementów PODSTAWIE transakcji pomiędzy Six Seconds i ty.

13. Procedura składania roszczeń o naruszenie praw autorskich.

To jest polityka sześciu sekund, aby zakończyć przywilejów członkostwa każdego Użytkownika, który wielokrotnie narusza prawa autorskie na szybkiego powiadamiania Six Seconds przez właściciela praw autorskich lub środka prawnego właściciela praw autorskich. Bez uszczerbku dla powyższego, jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana i wysłana na Six Seconds właściwości w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o nasze prawa agenta z następującymi informacjami: (1) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; (2) opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostały naruszone; (3) opis położenia na Six Seconds Właściwości materiału, który Twoim zdaniem narusza; (4) Twój adres, numer telefonu i adres e-mail; (5) pisemne oświadczenie, że masz dobrej wierze, że zakwestionowane wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo; oraz (6) oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich. Informacje kontaktowe Six Seconds copyright pełnomocnika do zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich jest następująca: Jennifer Wiley, Six Seconds Operations Manager, PO Box 1985, Freedom, CA 95019, USA

14. odwoławczych

14.1        naruszeń. Jeżeli Six Seconds dowiaduje się o ewentualnych naruszeniach przez Ciebie Warunków, Six Seconds zastrzega sobie prawo do zbadania takich naruszeń. Jeżeli w wyniku dochodzenia, Six Seconds uważa, że działalność przestępcza doszło, Six Seconds zastrzega sobie prawo skierować sprawę do, i do współpracy z, wszelkie obowiązujące sądownictwo. Six Seconds jest uprawniony, z wyjątkiem zakresu zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, do ujawnienia jakichkolwiek informacji lub materiałów na lub w Six Seconds właściwości, w tym treści, w posiadaniu Six Seconds w związku z korzystaniem przez Six Seconds Properties, aby (1) zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, procedur prawnych lub wniosek rządowej; (2) egzekwowania Warunków, (3) reagowanie na wszelkie roszczenia, że treść narusza prawa osób trzecich, (4) reagować na prośby o obsługę klienta, lub (5) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Six Seconds jej użytkowników lub społeczeństwa i wszystkich funkcjonariuszy organów lub inne rządowe, jak Six Seconds według własnego uznania, uważa za konieczne lub stosowne.

 

14.2        Naruszenie. W przypadku, gdy Six Seconds decyduje, wedle własnego uznania, że użytkownik naruszył dowolną część Warunków, lub w inny sposób wykazać zachowanie nieodpowiednie dla Six Seconds Właściwości Six Seconds zastrzega sobie prawo do:

(a)           ostrzec poprzez e-mail (na dowolny adres e-mail, jakie przekazał Six Seconds), że naruszył warunki;

(b)           usunąć dowolne z treści dostarczanych przez siebie lub swojego agenta (ów) Six Seconds Properties;

(c)           zaprzestanie rejestracji (ów) z dowolnego Six Seconds Properties, w tym wszelkich Usług lub jakiejkolwiek społeczności Six Seconds;

(d)           Przerwać subskrypcji Usług;

(e)           powiadamiania i / lub wysłać zawartość i / lub w pełni współpracować z odpowiednimi organami ścigania w celu dalszego działania; i / lub

(f)            prowadzi żadnej innej czynności, które Six Seconds uważa za stosowne.

 

 

15. Okres i końcowych.

15,1        Term. Warunki rozpoczyna się w dniu, kiedy ich przyjąć (jak opisano we wstępie powyżej) i pozostają w pełnej mocy podczas korzystania Six Seconds Properties, chyba że wcześniej rozwiązana zgodnie z Warunkami.

 

15.2        PrzedUżyj. Niezależnie od powyższego, jeśli użyto Six Seconds Properties przed datą zaakceptowano Warunki, niniejszym przyjmuje do wiadomości, że terminy rozpoczęte w dniu, który po raz pierwszy użyty Six Seconds Properties (co nastąpi wcześniej) i pozostanie w pełnej mocy podczas korzystania Six Seconds Properties, chyba że wcześniej rozwiązana zgodnie z Warunkami.

 

15.3        Zakończenie Usług przez Sixseconds. Będziesz mieć 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Daty Rozpoczęcia, do wszelkich usług w ramach niniejszej Umowy, aby anulować taką usługę, w tym przypadku Six Seconds zwróci swoje usługi opłaty abonamentowej, jeśli już wypłacona zgodnie z pkt 9.2 lub 9.3, na obowiązującym Służby , Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, usługa opłaty abonamentowej za każdą usługę będą bezzwrotne. Jeśli w odpowiednim czasie płatność nie może być ładowana do operatora płatności z jakiegokolwiek powodu, jeśli istotnie naruszył postanowienia Warunków, czy Six Seconds jest to wymagane przez prawo (np którym przepis WWW, aplikacja, lub usług jest lub stanie się niezgodne z prawem), Six Seconds ma prawo, natychmiast i bez uprzedzenia, zawieszenia lub zakończenia wszelkich usług świadczonych dla ciebie. Zgadzasz się, że wszystkie urządzenia końcowe dla sprawy dokonuje się uznania Six Seconds i że Six Seconds nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za jakiekolwiek zamknięcie konta.

 

15.4        Zakończenie Usług przezUżytkownika. Jeśli chcesz zakończyć usług świadczonych przez Six Seconds, może to zrobić (a) powiadamianie Six Seconds w dowolnym momencie i (b) zamknięcia konta dla wszystkich usług, które używają. Twój zawiadomienie powinno być wysłane w formie pisemnej na adres Six Seconds przedstawionej poniżej.  

 

15.5        Skutkirozwiązania. Zakończenie każdej Usługa obejmuje usunięcie dostępu do takiej usługi i zakazu dalszego korzystania z Serwisu. Zakończenie wszystkich usług obejmuje również usunięcie hasła i wszystkie powiązane informacje, pliki i zawartość związaną z wewnątrz lub na koncie (lub dowolną jego część), w tym zawartość. Po rozwiązaniu jakiejkolwiek usługi, prawo do korzystania taką usługę wygasa automatycznie. Trzeba zrozumieć, że każdy zakończenia usług może obejmować usunięcie ich treścią z nią powiązanej z naszych żywych baz danych. Six Seconds nie będą mieć żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zawieszenie lub zakończenie, w tym do usunięcia Treści Użytkownika. Wszystkie postanowienia Warunków, które ze swej natury powinny przetrwać, musi przetrwać zakończenia świadczenia usług, w tym bez ograniczeń, przepisy, zastrzeżenia własności gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności.

15.6        Nie Późniejszarejestracja. Jeśli rejestracja (y) z lub możliwość dostępu Six Seconds Właściwości, lub jakiegokolwiek innego Six Seconds społeczności zostaje przerwane przez Six Seconds z powodu naruszenia przez dowolnej części Warunków, zgadzasz się, że nie będzie próbować ponownie zarejestrować lub dostęp Six Seconds Właściwości lub dowolny Six Seconds społeczność poprzez zastosowanie innej nazwy elementu lub inaczej, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy za opłaty związane z tymi Six Seconds Properties, do którego dostęp został zakończony.

16. Międzynarodowe Użytkownicy.

Six Seconds Właściwości można uzyskać z krajów na całym świecie i może zawierać odniesienia do usług i treści, które nie są dostępne w danym kraju. Odniesienia te nie oznaczają, że Six Seconds zamierza ogłosić takich usług lub Treści w swoim kraju. Six Seconds Właściwości są kontrolowane i oferowane przez Six Seconds od swoich obiektów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Six Seconds sprawia, że nie ponosi odpowiedzialności Właściwości Six Seconds są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Ci, którzy dostępu lub korzystania Właściwości Six Seconds z innych krajów to zrobić z własnej woli i są odpowiedzialne za zgodność z prawem lokalnym.

17. Rozstrzyganiesporów.

Proszę przeczytać poniższą umowę arbitrażową w niniejszej sekcji („Umowaarbitrażowa”)ostrożnie. To wymaga, aby rozstrzygać spory z Six Seconds i ogranicza w jaki sposób można szukać ulgi od nas.

17.1        Stosowanie umowy oarbitraż. Zgadzasz się, że wszelkie spory lub roszczenia odnoszące się w jakikolwiek sposób z dostępem lub korzystaniem z Serwisu, do wszelkich produktów sprzedawanych lub rozprowadzanych za pośrednictwem Serwisu lub jakiegokolwiek aspektu relacji z Six Seconds, będą rozstrzygane przez wiążący arbitraż, zamiast w sądzie, chyba że (1) może dochodzić roszczeń w sądzie małych roszczeń, jeśli roszczenia zakwalifikować, tak długo, jak sprawa pozostaje w takim sądzie i pożyczek tylko na indywidualnej (non-klasy, niereprezentatywnych) zasadach; i (2) można albo Six Seconds szukać godziwego zadośćuczynienia w sądzie o naruszenie lub innego nadużycia praw własności intelektualnej (znaki towarowe, takie jak strój towarowych, nazw domen, tajemnice handlowe, prawa autorskie i patenty). Niniejsza Umowa arbitrażowa stosuje się bez ograniczeń do wszystkich roszczeń, które powstały lub zostały dochodzonych przed Datą wejścia w życie niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek wcześniejszej wersji niniejszych Warunków.

 

 

 

 

Jeśli zgadzasz się na arbitraż Z Six Seconds, zgadzasz się z góry, że TY nie uczestniczy w lub dążyć do odzyskania monetarnych lub innych odszkodowania w Pozew wniesiony wobec Six Seconds opartego na zajęciach, zbiorowych i / lub reprezentant do spraw roszczeń w Twoim imieniu. ZAMIAST poprzez uzgodnienie do arbitrażu, można przywieźć ze roszczeń wobec Six Seconds w indywidualnej postępowania arbitrażowego. JEŚLI sukcesy na takich roszczeń, można być przyznane pieniądze lub inne ulgi przez arbitra. Użytkownik potwierdza, że ZOSTAŁY poinformowani o możliwości skonsultować z prawnikiem w podejmowaniu decyzji, czy zaakceptować niniejszej Umowy, w tym także to sąd polubowny.

 

17.2        Zasady arbitrażowe orazforum.  Ustawa Federalna Arbitraż reguluje interpretację i stosowanie tej umowy o arbitraż. Aby rozpocząć postępowanie arbitrażowe, należy wysłać pismo z prośbą o arbitraż i opisujący swoje roszczenie do naszego zarejestrowanego agenta, Joshua Freedman, CEO Six Seconds, PO Box 1985, wolność, CA 95019, USA. Arbitraż będzie prowadzony przez dżemy, ustalonej alternatywnego dostawcy rozwiązywania sporów. Sporów dotyczących roszczeń oraz wzajemnych pod $ 250,000 nie włącznie z opłat i odsetek prawnej, podlega zacięcia najbardziej aktualnej wersji regulaminu i procedur dostępnych Arbitrażu uproszczone w http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/ Wszystkie inne roszczenia podlegają zacięć najbardziej aktualnej wersji regulaminu Arbitrażowego kompleksowe i procedur, dostępny na http://www.jamsadr.com/rules-comprehensive-arbitration/.Zasady zacięć dyspozycji wsą również www.jamsadr.com lub dzwoniąc zacięć w 800-352-5267dostępne.Jeśli zacięcia nie jest dostępna do rozstrzygać, strony wybiorą alternatywną arbitrażowy forum. Jeżeli arbiter stwierdził, że nie można sobie pozwolić, aby zapłacić za złożenie dżemy, administracyjne, słuch i / lub innych opłat i nie może uzyskać zwolnienie z dżemy, Six Seconds zapłaci je dla Ciebie. Ponadto Six Seconds zwróci złożenie wszystkich takich dżemów męska, administracyjne, słuchu i / lub innych opłat za wierzytelności w kwocie mniejszej przekroczą 10.000 $, chyba że arbiter określa roszczenia są niepoważne. Podobnie, Six Seconds nie będzie dążyć opłaty i koszty obsługi prawnej arbitrażu, chyba że arbiter określa roszczenia są niepoważne.

Możesz wybrać, aby mieć arbitrażu prowadzonego przez telefon, na podstawie pism, lub osobiście w kraju, w którym mieszkasz lub w innym uzgodnionym miejscu. Każde orzeczenie o przyznaniu wydanego przez arbitra mogą być wprowadzane w dowolnym sądzie właściwym.

 

17.3        Organarbitra.Arbiter, a nie jakiekolwiek federalne, stanowe lub lokalne sąd lub agencja ma wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji, zastosowania, wykonalności lub tworzenia tej umowy o arbitraż w tym, ale nie ograniczając się do wszelkich roszczeń, które w całości lub jakiejkolwiek części niniejsza Umowa arbitrażowa jest nieważna lub podlega unieważnieniu. Arbitraż będzie zdecydować prawa i zobowiązania, jeśli któreś z was i Six Seconds. Postępowanie arbitrażowe nie będą konsolidowane z innymi sprawami lub połączone z innymi przypadkach lub stron. Arbiter powinien mieć uprawnienia do przyznawania wniosków rozporządzające całości lub części jakiegokolwiek roszczenia. Arbiter powinien mieć uprawnienia do przyznawania odszkodowań pieniężnych i udzielić żadnego remedium niepieniężny lub ulgę dostępne osobnikowi świetle obowiązującego prawa, zasad arbitrażowego z forum, a umowy (w tym umowy o arbitraż). Arbiter powinien wydać pisemne oświadczenie o nagrodę i decyzji opisującej najważniejsze ustalenia i wnioski, na których opiera się wielokrotnie, w tym obliczenia szkody nagrodzonych. Arbiter ma takie same uprawnienia do ulg zamówienia w sposób indywidualny, że sędzia w sądzie miałby. Orzeczenie arbitra jest ostateczna i wiążąca dla Ciebie i nas.

 

17.4        Rezygnacja z ławyprzysięgłych.TY I Six Seconds NINIEJSZYM zrzekają się wszelkich praw konstytucyjnych i ustawowych pozywania SĄDU I HAVE rozprawy przed sędzią lub jury. Ty i Six Seconds zamiast tego wyboru, że wszelkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu w ramach niniejszej umowy o arbitraż, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 17.1 powyżej. Arbiter może przyznać na zasadzie indywidualnej same szkody i ulgą, gdy sąd i musi przestrzegać niniejszej Umowy jako sąd miałby. Jednak nie jest sędzia lub ława przysięgłych w arbitrażu, a ocena sądu polubownego jest przedmiotem bardzo ograniczonego przeglądu.  

 

17.5        Odstąpienie od klasy lub skonsolidowanychdziałań.Wszystkich roszczeń i sporów w zakresie niniejszej Umowy arbitrażowego musi rozstrzygane indywidualnie, a nie na CLASS podstawie jedyną osobą ulga DOSTĘPNE i twierdzi się z więcej niż jednego odbiorcy lub użytkownika nie może być rozstrzygane lub skonsolidowane z wynikami ŻADNE INNE Klient lub użytkownik. W przypadku, gdy ten akapit jest uznane za nieważne lub niewykonalne ani ty, ani mamy prawo do arbitrażu, a zamiast tego roszczenia i spory będą rozstrzygane w sądzie w sposób opisany w rozdziale 19.6.

 

17.6        30-Day prawozrezygnować.Masz prawo do rezygnacji z postanowieniami niniejszej umowy o arbitraż poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia o swojej decyzji o rezygnacji na adres: PO Box 1985, Freedom, CA 95019, USA wiadomości: Operations Manager w ciągu 30 dni po pierwszym staje się przedmiotem do niniejszej umowy o arbitraż. Twój zawiadomienie musi zawierać nazwę i adres, nazwę użytkownika Six Seconds (jeśli dotyczy), adres e-mail użyty do utworzenia konta Six Seconds (jeśli go masz), i jednoznaczne stwierdzenie, że chcesz zrezygnować z tej Arbitrażowego Umowa. Jeśli zrezygnować z tej umowy o arbitraż, wszystkie inne części niniejszych Warunków będą nadal obowiązywać. Rezygnacja z tej umowy o arbitraż nie ma wpływu na innych umów arbitrażowych, które mogą obecnie mają lub mogą zostać wprowadzone w przyszłości, z nami.

 

17.7        Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część lub części niniejszej umowy o arbitraż znajdują się zgodnie z prawem za nieważne lub niewykonalne, to taka specyficzna część lub części nie będzie mieć żadnej mocy prawnej i są zerwane, a pozostała część umowy o arbitraż będzie nadal w pełni sił i efekt.

 

17,8        Przetrwanieumowy. Niniejsza Umowa arbitrażowa przetrwa zakończenie swojej relacji z Six Seconds.

18. modyfikacji.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy stanowiących inaczej, zgadzamy się, że jeśli Six Seconds sprawia, że wszelkie przyszłe zmiany materiału do tej umowy o arbitraż, że nie będzie stosować do każdego indywidualnego roszczenia (y), że już dostarczonych ogłoszono Six Seconds.

 

19. Postanowienia ogólne.

19.1        Komunikacji Elektronicznej. Komunikacja między tobą a Six Seconds użyciu środków elektronicznych, czy odwiedzić Six Seconds Właściwości lub wysłać Six Seconds maile, czy Six Seconds posty Zawiadomienie o Six Seconds właściwości lub komunikuje się z Tobą poprzez e-mail. Dla celów umowy, to (1) zgodę na otrzymywanie od sześciu sekund w formie elektronicznej; oraz (2) zgadza się, że wszystkie warunki, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, że Six Seconds zapewnia ciebie drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne, że takie komunikaty zadowoli jakby to było być w formie pisemnej. Powyższe nie wpływa na ustawowe prawa.

 

19.2        Release. Niniejszym zwolnić Six Seconds Strony i ich następców z roszczeń, jakichkolwiek strat, szkód, prawa i świadczenia z jakiegokolwiek tytułu, w tym uszkodzeń ciała, śmierci i uszkodzenia mienia, które jest bezpośrednio lub pośrednio powiązane lub wynikają z korzystanie z Six Seconds właściwości, w tym, lecz nie wyłącznie, wszelkie interakcje z lub prowadzeniu innych użytkowników lub stron internetowych osób trzecich jakiegokolwiek rodzaju powstałe w związku z lub w wyniku Warunków lub użytkowaniem Six Seconds właściwości. Jeśli jesteś mieszkańcem California, niniejszym zrzeka rozdział California Kodeksu Cywilnego 1542, który stanowi: „Ogólny uwolnienie nie obejmuje roszczeń, które wierzyciel nie wiedzą lub podejrzewają istnienia na jego korzyść w momencie wykonywania wydaniu, które , jeśli jest znana przez niego musiało istotnie wpływ na jego ugodę z dłużnikiem”. Zwolnienie powyższe nie ma zastosowania do jakichkolwiek roszczeń, lub jakiekolwiek straty, szkody, praw i działań każdego rodzaju, w tym obrażeń ciała, śmierci lub uszkodzenia mienia dla każdego horrendalny praktyki handlowej przez Six Seconds partii lub za oszustwo takiego partii, oszustwa false, obietnica, wprowadzenie w błąd lub ukrywanie, zatajanie lub pominięcie jakiegokolwiek istotnego faktu w związku z Serwisu lub usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy.

19,3        Przekazanie. Warunki oraz prawa i obowiązki na podstawie niniejszej Umowy, nie może być przypisany przez podwykonawców, przekazywane lub w inny sposób przeniesione przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody sześciu sekund, a każda próba przypisania, podwykonawstwo, delegacji, lub przeniesienie z naruszeniem powyższego będzie null nieważności.

 

19.4        Siławyższa. Six Seconds nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie wynikające z przyczyn poza jego kontrolą, w tym, lecz nie wyłącznie, działania siły wyższej, wojny, terroryzm, zamieszki, embarga, działań władz cywilnych lub wojskowych, pożaru, powodzi , wypadki, strajki lub niedobory obiektów transportu, paliwa, energii, robocizny oraz materiałów. Dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, jeśli zaistnienia zdarzenia, które ma wpływ na wydajność Six Seconds swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, można zrezygnować z usług, których dotyczy zdarzenia siły wyższej, która trwa dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Aby anulować, prosimy o kontakt Six Seconds.

 

19,5        pytania, skarg zastrzeżeńpatentowych. Jeśli masz jakieś pytania, skargi lub roszczenia w odniesieniu do sześciu sekund nieruchomości, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected] lub za pośrednictwem poczty na adres: Six Seconds, PO Box 1985, Freedom, CA 95019, USA. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać swoje obawy. Jeśli czujesz, że twoje obawy zostały skierowane niekompletnie, zapraszamy do daj nam znać dla dalszych badań.

 

19,6        ExclusiveVenue. Do tego stopnia, że strony są dozwolone na mocy niniejszej Umowy w sprawie wszczęcia postępowania sądowego w sądzie, zarówno ty i Six Seconds zgadzają się, że wszelkie roszczenia i spory wynikające lub związane z Umową będą rozpatrywane wyłącznie w państwowych lub federalnych sądów znajdujących się w Santa Cruz County, Kalifornia, USA.

 

19.7        Prawem. Zasady i wszelkie działania z nim związane będą regulowane i interpretowane przez i zgodnie z prawem stanu Kalifornia, zgodny z Ustawą o Arbitrażu Federalnej, nie dając efektu do jakichkolwiek zasad, które przewidują stosowanie prawa innej jurysdykcji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie stosuje się do tych warunków.

 

19.8        Wybórjęzyka. Jest to wyraźne żądanie stron, że Warunki i wszystkie związane z nią dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim. Warunki te, a każda umowa między nami są tylko w języku angielskim. C’est la volonté wyraźny des strony que la presente konwencja ainsi que les dokumenty qui s’y rattacent soient rediges en polonais.

 

19.9        Wskazówki. Gdzie Six Seconds wymaga podania adresu e-mail, jesteś odpowiedzialny za dostarczenie Six Seconds z najbardziej aktualny adres e-mail. W przypadku, gdy ostatni adres e-mail, który podałeś na Six Seconds nie jest ważne, czy z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie dostarczyć Państwu wszelkie zawiadomienia wymagane / dozwolone przez Warunków, wysyłka sześciu sekund od wiadomości e-mail zawierających takie zawiadomienie będzie mimo to stanowić skuteczne zawiadomienie. Możesz wezwać Six Seconds pod adresem: PO Box 1985, Freedom, CA 95019, USA. Takie zawiadomienie uważa się za podane w momencie ich otrzymania przez Six Seconds listem dostarczanego przez uznaną na szczeblu krajowym całonocnej spedytora lub pierwszej klasy pocztowa prepaid elektroniczną na podany powyżej adres.

 

19.10     Waiver. Żadne zrzeczenie czy brak realizacji któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków w jednym przypadku nie będzie uznane za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego postanowienia lub takiego postanowienia w innym przypadku.

 

19.11     postanowień. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, że część nie może być interpretowane w sposób, który odzwierciedla, jak najpełniej, pierwotny zamiar stron, a pozostałe fragmenty pozostaną w pełnej mocy.

 

19.12     KontroliEksportu. Użytkownik nie może używać, eksport, import, lub transfer Six Seconds Właściwości bez upoważnienia przez prawo Stanów Zjednoczonych, prawa jurysdykcji, w której uzyskuje się Six Seconds właściwości oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W szczególności, ale nie wyłącznie, Six Seconds Właściwości nie mogą być eksportowane lub reeksportowane (a) do wszelkich krajów objętych embargiem Stanów Zjednoczonych, lub (b) do osób wymienionych na liście specjalnie oznaczonych obywateli lub Departament Skarbu USA Departament Handlu USA odmowa Lista osoby lub podmiotu listy. Dzięki zastosowaniu Six Seconds Właściwości, oświadcza i gwarantuje, że (i), że nie znajdują się w kraju, który jest przedmiotem embarga rządu USA, lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako „terrorysta wspieranie” kraj oraz (ii) nie są notowane na żadnej liście US Government zabronionych lub zastrzeżonych stron. Ty też nie użyje Six Seconds właściwości dla wszelkich celów zabronionych przez prawo USA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że produkty, usługi lub technologii świadczone przez Six Seconds podlegają prawom i przepisom Stanów Zjednoczonych kontroli eksportu. Będziecie przestrzegać tych przepisów oraz nie może, bez uprzedniej US zezwolenia rządu, wywozu, powrotnego wywozu lub transferu produktów Six Seconds, usług lub technologii, bezpośrednio lub pośrednio do żadnego kraju z naruszeniem tych przepisów.

 

19.13     dostępu i pobrać aplikację ziTunes. Poniższe uwagi odnoszą się do wszelkich App Store Sourced aplikacji dostępnej za pośrednictwem lub pobrać z Apple App Store:

(a)           Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (i) Warunki są zawierane między wami a tylko Six Seconds, a nie Apple, oraz (ii) Six sekundy, a nie Apple jest wyłącznie odpowiedzialny za App Store Sourced aplikacji i jej zawartości. Korzystanie z App Store Sourced aplikacji muszą być zgodne z App Store Warunki korzystania z usługi.

 

(b)           potwierdza, że Apple ma żadnego obowiązku dostarczenia wszelkich usług serwisowych i wsparcia w odniesieniu do aplikacji App Store upraw.

(c)           W przypadku jakiejkolwiek awarii App Store Sourced aplikacji w celu dostosowania się do wszelkich obowiązujących gwarancji, można powiadomić Apple, a Apple zwróci zapłaconą za App Store Sourced aplikacji do siebie i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie będzie miał innych zobowiązań gwarancyjnych w ogóle w stosunku do aplikacji App Store upraw. Jak między Six Seconds i jabłko, wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki przypadające na nieprzestrzeganie odpowiadają żadnej gwarancji będzie jedynym obowiązkiem Six Seconds.

 

(d)           i Six Seconds przyznać, że jak między Six Seconds i Apple, Apple nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązywanie roszczenia masz ani żadnych roszczeń osób trzecich związanych z App Store Sourced aplikacji lub posiadaniu i korzystaniu z App Store Zastosowanie źródeł, w tym, ale nie ograniczając się do: (i) zastrzeżeń odpowiedzialności za produkt; (ii) każde oświadczenie, że App Store Sourced aplikacji nie są zgodne z obowiązującego wymogu prawnego lub regulacyjnego; oraz (iii) roszczeń wynikających z ochrony konsumentów lub podobnego ustawodawstwa.

 

(e)           Ty i Six Seconds uznać, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, że App Store Sourced aplikacji lub twój posiadanie i używanie tego App Store Sourced aplikacji narusza to praw własności intelektualnej osób trzecich, jak między Six Seconds i jabłko , Six Seconds, a nie Apple będzie wyłącznie odpowiedzialny za dochodzenie, obrony, rozliczania i odprowadzania takiego roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, w zakresie wymaganym przez Warunków.

 

(f)            Ty i Six Seconds do wiadomości i zgadza się, że Apple oraz podmioty zależne Apple są beneficjentami innych firm z określeń jak związany z licencją na App Store Sourced aplikacji, oraz że po przyjęciu warunków i warunki Warunki, Apple będzie miał prawo (i zostaną uznane za przyjęte po prawej) do egzekwowania warunków jako związany z licencją App Store aplikacji Sourced przeciwko tobie jako jej beneficjenta trzecich.

 

(g)           Bez ograniczenia innych warunków Warunków, należy przestrzegać wszystkich obowiązujących względem osób trzecich w umowie przy użyciu App Store pozyskiwane aplikację.

19.14     skargkonsumentów. Zgodnie z California Kodeksu Cywilnego §1789.3 można zgłaszać skargi do jednostki pomocniczej Zażalenie Wydziału Usług Konsumenckich z Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich kontaktując je w formie pisemnej przy 400 R Street, Sacramento 95814, lub telefonicznie pod (800) 952-5210.

 

19.15     CałośćUmowy. Warunki są ostateczne, pełne i wyłączne porozumienie stron w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze i scala dyskusji pomiędzy stronami w odniesieniu do tego przedmiotu.

20. przepisów międzynarodowych.

Następujące przepisy stosuje się tylko wtedy, gdy znajdują się w krajach wymienionych poniżej.

20,1        WielkaBrytania. Osoba trzecia, która nie jest stroną Warunków nie ma prawa na podstawie umów (prawa osób trzecich) z 1999 r do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia Warunków, ale nie ma to wpływu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego takiej osoby trzeciej, która istnieje lub jest dostępne oprócz tej ustawy.

 

20.2        Niemcy. Niezależnie od innych postanowień zawartych w punkcie 12, Six Seconds nie jest również odpowiedzialny za akty zwykłego zaniedbania (chyba, że przyczyną obrażeń lub śmierci każdej osoby), z wyjątkiem, gdy są one spowodowane naruszeniem wszelkich istotnych zobowiązań umownych (vertragswesentliche Pflichten) ,

Załącznik 1: Rezygnacja Formularz

(Wypełnić i odesłać ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

do sześciu sekund, PO Box 1985, Freedom, CA 95019, USA | lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do [email protected]:

Ja / My [*] niniejszym informuję, że ja / My [*] anulować moje / nasze [*] umowy sprzedaży na dostawę usług poniżej [________],

nakazał on [*] / otrzymana w dniu [*]

Nazwa konsumenta (-ów),

Adres odbiorcy (ów)

Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej),

Date

[*] Niepotrzebneskreślić]

W przypadku konfliktu, wersja angielska niniejszych warunków (patrz 6sec.org/terms) ma pierwszeństwo

 

Pin It on Pinterest

Share This