Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 1 juli 2016

Datum van laatste wijziging: 4 augustus 2018

 

LEES DIT overeenkomst gebruikersvoorwaarden (DE “GEBRUIKSVOORWAARDEN”)ZORGVULDIG. DEZE WEBSITE EN ALLE ANDERE Websites van Six Seconds (“Sixseconds”),HAAR PARTNERS of agenten (gezamenlijk, de “website”)en de informatie over IT WORDEN GECONTROLEERD DOOR Six Seconds. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN regelen het gebruik van de website en van toepassing voor alle internetgebruikers om bezoek aan de website de toegang of het gebruik van de website op enigerlei wijze, inclusief het gebruik van de diensten en middelen beschikbaar of mogelijk gemaakt via de website (elk een “SERVICE” en gezamenlijk, de “Services”),het markeren van de “ik accepteer Voorwaarden voor gebruik” OPTION, de voltooiing van het registratieproces en / of de website bekeken of het downloaden van mobiele toepassing Six Seconds'(DE ‘APPLICATION’).U DAT (1) U hebt gelezen, begrijpt en ZICH AAN DE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK (2) u de wettelijke leeftijd om een bindende overeenkomst met Six Seconds te vormen en (3) U heeft de bevoegdheid om op ENTER IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN PERSOONLIJK OF NAMENS DE ORGANISATIE DIE U HEBT genoemd als de gebruiker en aan de betrokken entiteit binden aan de gebruiksvoorwaarden. DE TERM “U” verwijst naar het individu of rechtspersoon aanhoudt, naargelang het geval, herkenbaar is als de gebruiker wanneer u zich heeft aangemeld op de website. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN gebruikt, kunt u geen toegang OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DESERVICES.

 

Wees ervan bewust dat artikel 17 van deze Overeenkomst, hieronder, geeft regels voor HOE CLAIMS DAT U en we hebben tegen elkaar zijn opgelost, inclusief, zonder beperking, alle claims die ontstaan dan wel GESTELD, voorafgaand aan de ingangsdatum datum van deze Overeenkomst. MET NAME IT bevat een ARBITRAGEOVEREENKOMST richten die met beperkte uitzonderingen, VERPLICHTEN GESCHILLEN TUSSEN ONS bindend en niet aanvechtbaar arbitrage worden voorgelegd. TENZIJ u zich afmeldt voor de overeenkomst tot arbitrage: (1) U heeft alleen toegestaan om aanspraken in EN ZOEKT HULP TEGEN ONS op individuele basis, niet als een eiser of Class Member OP EEN KLASSE OF VERTEGENWOORDIGER actie of procedure; AND (2) U AFSTAND DOE JE RECHT OP ZOEK HULP IN een rechtbank en te zorgen voor juryrechtspraak OP UW claims.

 

Alle geschillen of vorderingen op enigerlei wijze verband met uw gebruik van de website wordt uitgeoefend en begrepen door en onder WETTEN VAN DE STAAT CALIFORNIË, in overeenstemming met de FEDERALE Arbitration Act, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan beginselen die zorgen voor de TOEPASSING VAN DE WET VAN ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE VERENIGDE NATIES INZAKE CONTRACTEN VOOR DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN WORDT UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

 

Uw gebruik van en deelname aan kunnen bepaalde diensten worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden (“AanvullendeVoorwaarden”)en dergelijke Aanvullende voorwaarden zullen ofwel in de gebruiksvoorwaarden worden vermeld of zal worden voorgelegd aan u voor uw aanvaarding wanneer u zich aanmeldt om te gebruiken de aanvullende dienst. Indien de algemene voorwaarden zijn in strijd met de Aanvullende voorwaarden, stelt de Aanvullende voorwaarden te regelen met betrekking tot deze dienst. De Gebruiksvoorwaarden en eventuele Aanvullende voorwaarden worden aangeduid als de “Terms.”:

 

De diensten bestaan uit de volgende, zonder beperking  Online lessen en gereedschappen.

 

Let op: de voorwaarden zijn onderhevig aan verandering door Six Seconds naar eigen goeddunken op elk moment. Wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Six Seconds een nieuw exemplaar van de gebruiksvoorwaarden te vinden op de website en in de aanvraag en eventuele nieuwe Aanvullende voorwaarden maakt zal van binnenuit ter beschikking gesteld, of via de betreffende dienst op de website of in het Application . We zullen ook de “Laatst aangepast” datum aan de bovenkant van de gebruiksvoorwaarden bij te werken. Als wij wezenlijke veranderingen, en je hebt geregistreerd bij ons om een account te maken (zoals gedefinieerd in paragraaf 2.1 hieronder) zullen we ook een e-mail te sturen naar u op het laatste e-mailadres dat u aan ons heeft op grond van de Algemene Voorwaarden .“Gebruiker”:elke gebruiker van de website, de toepassing en / of dienst. Eventuele wijzigingen in de Voorwaarden zullen onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van de website, de toepassing en / of diensten en treedt in werking dertig zijn (30) dagen na kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de website voor bestaande gebruikers, met dien verstande dat eventuele veranderingen moeten effectief zijn voor gebruikers die een account bij ons op de eerste van dertig (30) dagen na kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de Website of dertig (30) dagen na verzending van een e-mail bericht van dergelijke veranderingen voor geregistreerde gebruikers (gedefinieerd in paragraaf 2.1 hieronder). Six Seconds kan het nodig zijn om toestemming te verlenen om de bijgewerkte Voorwaarden in een bepaalde manier voor verder gebruik van de website, de toepassing en / of de Diensten is toegestaan. Als je niet akkoord gaat met een wijziging (en) na ontvangst van een kennisgeving van een dergelijke wijziging (en), zal u stopt met het gebruik van de website, de toepassing en / of de Diensten. Anders uw voortdurende gebruik van de website, de toepassing en / of diensten vormt uw aanvaarding van deze wijziging (en). Controleer regelmatig de website om de huidige voorwaarden te geven.

 

1. Gebruik van de Diensten en Six Seconds op Eigenschappen.

De applicatie, de website, de diensten en de informatie en content beschikbaar op de website en in de toepassing en de Services (zoals deze termen hierin zijn gedefinieerd) (gezamenlijk de “Six SecondsProperties”)worden beschermd door auteursrecht gedurende de wereld. Onder voorbehoud van de Algemene Six Seconds verleent u een beperkte licentie voor gedeelten van Six Seconds Properties reproduceren voor het enige doel van het gebruik van de Diensten voor uw persoonlijke of interne zakelijke doeleinden. Tenzij Six Seconds anders vermeld in een afzonderlijke licentie, uw recht om het even welke Six Seconds Properties is onderworpen aan de voorwaarden te gebruiken.

 

1.1          Services. We bieden services aan individuen, inclusief het beheer van de Six Seconds Emotional Intelligence Assessment (SEI®). die EQ meet en mensen voorziet van een kader om emotionele intelligentie in actie te brengen. Met betrekking tot kinderen van 13 jaar of jonger, bieden we deze diensten rechtstreeks aan kinderen aan met het oog op preventieve en counseling. Voor kinderen in de EU die 13 jaar of jonger zijn, mogen onze beoordelingen alleen worden gebruikt voor het verstrekken van preventieve en counselingdiensten aan dergelijke kinderen.

 

1.2     ApplicationLicense. Onder voorbehoud van uw naleving van de Algemene Six Seconds verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor het downloaden, installeren en een kopie van de Applicatie te gebruiken op één mobiel apparaat of computer die u eigenaar of controleren en om een dergelijke kopie van de Application draaien uitsluitend voor uw eigen persoonlijke of interne zakelijke doeleinden. Bovendien, met betrekking tot elke applicatie toegankelijk is via of downloaden via de Apple App Store (een “App Store SourcedApplication”),kunt u alleen gebruik maken van de App Store Sourced Application (i) op een Apple-product van het merk dat de iOS loopt (Apple’s eigen besturingssysteem) en (ii) zoals toegestaan door de “Usage Rules” uiteengezet in de Apple App Store Terms of service.

 

1.3           Updates. U begrijpt dat Six Seconds Properties evolueren. Als gevolg hiervan kan Six Seconds die u nodig heeft om updates tot Six Seconds Eigenschappen die u op uw computer of mobiel apparaat hebt geïnstalleerd accepteren. U erkent en aanvaardt dat Six Seconds kunnen werken Six Seconds Properties met of zonder kennisgeving aan jou. Mogelijk moet u software van derden tot tijd van tijd om Six Seconds Properties gebruiken.

 

1.4           Kunnen bepaaldebeperkingen. De aan u worden verleend in de Voorwaarden zijn onderhevig aan de volgende beperkingen: (a) u zult niet in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen of anderszins commercieel exploiteren Six Seconds Properties of een gedeelte van Six Seconds Properties, met inbegrip van de website, (b) u zult geen frame of framing technieken om enig handelsmerk, logo omsluiten, of andere Six Seconds Properties (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van Six Seconds; (c) U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruik van de naam of handelsmerken Six Seconds’ te voeren; (d) u zult niet wijzigen, vertalen, aanpassen, samenvoegen, afgeleide werken maken, demonteren, decompileren, reverse-compileren of reverse engineering onderdeel van Six Seconds Properties behalve voor zover de voornoemde beperkingen zijn uitdrukkelijk door de toepasselijke wet verboden; (e) u zult geen handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of andere processen (met inbegrip van maar niet beperkt tot, spiders, robots, schrapers, crawlers, avatars, data mining tools of iets dergelijks) op “schrapen” of downloaden van gegevens van een web niet gebruiken pagina’s die in de Website (behalve dat we de exploitanten van openbare zoekmachines verlenen herroepbare toestemming om spiders te gebruiken om materiaal van de website te kopiëren voor het enige doel van en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van de materialen, maar niet caches of archieven van dergelijke materialen); (f) u zult geen toegang tot Six Seconds Properties met het oog op een soortgelijke of concurrerende website, toepassing of dienst op te bouwen; (g) volgend behalve zoals hierin uitdrukkelijk niets uit Six Seconds Properties mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, weergegeven, geplaatst of in enige vorm of op enige wijze; en (h) gij zult niet verwijderen of aangaande copyright of andere vormen van eigendom opgenomen op of in Six Seconds Properties vernietigen. Elke toekomstige release, bij te werken of een andere toevoeging aan Six Seconds Properties is onderworpen aan de Voorwaarden. Six Seconds, haar leveranciers en dienstverleners behouden ons alle rechten die niet in de voorwaarden zijn toegekend. Elk ongeautoriseerd gebruik van Six Seconds Properties beëindigt de door Six Seconds op grond van de Algemene Voorwaarden verleende vergunningen.

 

1.5           MaterialenThird-Party. Als onderdeel van Six Seconds Properties, kunt u de toegang tot materialen die worden gehost door een andere partij te hebben. U stemt ermee in dat het onmogelijk is voor Six Seconds op deze materialen te controleren en dat u toegang tot deze materialen op eigen risico.

2. Registratie.

2.1           Het registreren van uwaccount. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van Six Seconds Properties kunt u worden verplicht om een geregistreerde gebruiker te worden. In het kader van de Algemene een “Registered User” is een gebruiker die een account op de Website (is“Account”)geregistreerd,heeft een geldige account op de dienst voor sociale netwerken (“SNS”)waardoor de gebruiker verbinding heeft gemaakt met de website (elk van deze rekeningen, een “derdenrekening”),of heeft een rekening bij de leverancier van de applicatie voor mobiele apparaat van de gebruiker.

 

2.2           toegang via eenSNS. Als u toegang tot de Six Seconds Properties via een SNS, als onderdeel van de functionaliteit van de website, de toepassing en / of de Diensten, kunt u uw account koppelen aan rekeningen van derden, door toe te staan Six Seconds toegang tot uw derdenrekening, als is toegestaan volgens de bepalingen en voorwaarden die uw gebruik van elke derdenrekening regeren. Verklaart u dat u recht hebt op uw derdenrekening login informatie bekend te maken aan Six Seconds en / of verlenen Six Seconds toegang tot uw derdenrekening (waaronder, maar niet beperkt tot, voor gebruik voor de hierin beschreven doeleinden) zonder schending door u van een van de voorwaarden die het gebruik van de toepasselijke derdenrekening en zonder verplichtende Six Seconds om eventuele vergoedingen te betalen of het maken van Six Seconds onder voorbehoud van eventuele gebruiksbeperkingen opgelegd door dergelijke derde dienstverleners regeren. Door het verlenen van Six Seconds toegang tot alle rekeningen van derden, u begrijpt dat Six Seconds toegang heeft, beschikbaar te stellen en op te slaan (indien van toepassing) alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video, berichten, markeringen en / of andere materialen die toegankelijk zijn via Six Seconds Properties (“Content”)die u hebt om te voorzien en opgeslagen in uw derdenrekening (“SNSContent”),zodat het beschikbaar is op en via Six Seconds Properties via uw account. Tenzij anders vermeld in de Voorwaarden, worden alle SNS Content worden beschouwd als uw inhoud zijn (zoals gedefinieerd in paragraaf 3.1) voor alle doeleinden van de Voorwaarden. Afhankelijk van de rekeningen van derden die u kiest en onder voorbehoud van de privacy-instellingen die u hebt ingesteld in dergelijke rekeningen van derden, persoonlijk identificeerbare informatie die u publiceert op uw rekeningen van derden beschikbaar zijn op en via uw account op Six Seconds Properties . Let op: als een derdenrekening of bijbehorende service niet meer beschikbaar is of de toegang Six Seconds om zo’n derdenrekening wordt beëindigd door de third-party service provider, dan SNS Content zal niet meer beschikbaar zijn op en via Six Seconds Eigenschappen. Let op: uw relaties met derde-service providers die aan uw rekeningen van derden uitsluitend ONDER UW OVEREENKOMST (S) MET dergelijke derde dienstverleners en Six Seconds niet aansprakelijk voor persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden voorzien DOOR dergelijke derde dienstverleners in STRIJD MET DE PRIVACY instellingen die u hebt ingesteld, derdenrekeningen. Six Seconds doet geen moeite om eventuele SNS Content voor enig doel te beoordelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid, legaliteit of niet-inbreuk en Six Seconds is niet verantwoordelijk voor eventuele SNS Content.

 

2.3           Registratie vangegevens. In het registreren van een account op de website, gaat u akkoord met (1) waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf, zoals gevraagd in het inschrijvingsformulier (de “Registratiegegevens”);en (2) te onderhouden en te updaten van de Registratie Gegevens om het waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. U verklaart dat u (1) ten minste dertien (13) jaar oud zijn; (2) van de wettelijke leeftijd om een bindend contract te vormen; en (3) niet een persoon uitgesloten van het gebruik van Six Seconds Properties volgens de wetten van de Verenigde Staten, uw woonplaats of enige andere toepasselijke rechtsgebied. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in dat u uw account om gebruik door minderjarigen te beperken houdt toezicht op, en je zal de volledige verantwoordelijkheid voor elk onbevoegd gebruik van Six Seconds Properties door minderjarigen te accepteren. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw creditcard of andere betaalmethode (bijvoorbeeld PayPal) door minderjarigen. U kunt uw account of wachtwoord niet delen met iemand anders en gaat u akkoord met (1) de hoogte Six Seconds onmiddellijk van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of enige andere schending van de beveiliging; en (2) uw account afsluit aan het einde van elke sessie. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of Six Seconds redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, Six Seconds te bieden heeft het recht om uw account opschorten of beëindigen en weigeren elke en alle huidige of toekomstige gebruik van Six Seconds Properties (of een deel daarvan). U stemt ermee in een account met behulp van een valse identiteit of informatie te creëren, of ten behoeve van iemand anders dan jezelf. U verklaart dat u meer dan één account per platform of SNS niet zullen moeten op een gegeven moment. Six Seconds behoudt zich het recht te verwijderen of terug te vorderen gebruikersnamen op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, claims van een derde partij die een gebruikersnaam in strijd is met de rechten van de derde partij. U stemt ermee in een account niet te maken of Six Seconds Properties als je zijn eerder door Six Seconds verwijderd, of als u al eerder verboden van een van de Six Seconds Eigenschappen.

 

2.4           Uwaccount. Niettegenstaande om het even wat aan hierin tegengesteld, erkent u en gaat ermee akkoord dat u geen eigendom of andere eigendommen interesse hebben in uw account zal hebben, en u erkent en aanvaardt dat alle rechten in en om uw account zijn en blijven voor altijd eigendom van en ten goede komen aan de voordeel van Six Seconds.

 

2.5           Noodzakelijke apparatuur ensoftware. U moet zorgen voor alle apparatuur en software die nodig zijn om verbinding te maken met Six Seconds Properties, inclusief maar niet beperkt tot, een mobiel apparaat dat geschikt is om verbinding te maken met en te gebruiken Six Seconds Properties, in gevallen waarin de Services biedt een mobiele component. U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten, inclusief internetverbinding of mobiele kosten, die u maakt bij het openen van Six Seconds op Eigenschappen.

3. De verantwoordelijkheid voor de inhoud.

3.1           soortencontent. U erkent dat alle inhoud, met inbegrip van Six Seconds Properties, is de verantwoordelijkheid van de partij van wie dergelijke content afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Six Seconds, bent volledig verantwoordelijk voor alle Content die u uploadt, post, e-mail, verzenden of anderszins beschikbaar maken (“Beschikbaarstellen”)door middel van Six Seconds Properties (“YourContent”),en dat u en andere gebruikers van Six Seconds Properties, en niet Six Seconds, zijn eveneens verantwoordelijk voor alle content ze beschikbaar maken door middel van Six Seconds Properties (“UserContent”).

 

3.2           Geen verplichting voorscherminhoud. U erkent dat Six Seconds is niet verplicht om vooraf te screenen Content (inclusief, maar niet beperkt tot, Gebruiker Content), hoewel Six Seconds behoudt het recht om naar eigen goeddunken vooraf te screenen, te weigeren of te verwijderen Content. Door het aangaan van de Algemene hierbij bieden u uw onherroepelijke toestemming voor een dergelijke monitoring. U erkent en aanvaardt dat u geen verwachting van privacy met betrekking tot de overdracht van je eigen content. In het geval dat Six Seconds pre-screens, weigert of verwijdert Inhoud, erkent u dat Six Seconds te zullen doen ten behoeve Six Seconds’, niet de jouwe. Zonder beperking van het voorgaande zullen Six Seconds het recht voor om Content die de Voorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is te verwijderen.

 

3.3           Opslag. Tenzij uitdrukkelijk door Six Seconds in elders schriftelijk overeengekomen, Six Seconds is niet verplicht om een van uw inhoud die u Beschikbaar op Six Seconds eigenschappen maken op te slaan. Six Seconds niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen of juistheid van de inhoud, met inbegrip van uw inhoud; het niet opslaan, verzenden of overdracht van Content ontvangen; of de beveiliging, privacy, opslag of verzending van andere berichten die afkomstig zijn met of die het gebruik van Six Seconds op Eigenschappen. Bepaalde Diensten kunnen u toelaten om het niveau waarop deze Diensten toegang tot uw inhoud te beperken geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen van het juiste niveau van de toegang tot uw inhoud. Als u niet kiest, kan het systeem standaard de meest tolerante instelling. U verklaart dat Six Seconds behoudt zich het recht voor om redelijke beperkingen op het gebruik en de opslag van de inhoud Six Seconds’, met inbegrip van uw inhoud, zoals beschreven op de website en anders beperkingen op de bestandsgrootte, opslagruimte, verwerkingscapaciteit en soortgelijke beperkingen creëren bepaald door Six Seconds naar eigen goeddunken.

4. Eigendom.

4.1           Six SecondsEigenschappen. Behalve met betrekking tot uw inhoud en User Content, gaat u ermee akkoord dat Six Seconds en haar leveranciers alle rechten, eigendomsrechten en belangen in Six Seconds Eigenschappen. Je zal niet te verwijderen, te wijzigen of te verdoezelen een auteursrecht, handelsmerk, service merk of andere eigendomsrechten mededelingen opgenomen in of bij de Website, de Diensten, of Six Seconds Eigenschappen.

 

4.2           Handelsmerken. Six Seconds en andere gerelateerde afbeeldingen, logo’s, dienstmerken en handelsnamen gebruikt op of in verband met Six Seconds Properties of in verband met de Services zijn de handelsmerken van Six Seconds en mag niet zonder toestemming worden gebruikt in verband met producten van derden of diensten. Andere handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die op of in Six Seconds Properties kunnen worden weergegeven zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

 

4.3           AndereContent. Behalve met betrekking tot uw inhoud, gaat u ermee akkoord dat u geen recht of titel in of met betrekking tot Content die op of in Six Seconds verschijnt.

 

4.4           Uwinhoud. Six Seconds beschouwt van je eigen content. Echter, wanneer u als gebruiker post of te publiceren uw inhoud op of in Six Seconds Properties, verklaart u dat u eigenaar en / of alle rechten en eeuwigdurende, onherroepelijke licenties nodig om te gebruiken, licentie, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen , er afgeleide werken, verspreiden, ontlenen inkomsten of andere beloningen uit, en aan het publiek mee, uit te voeren en weer te geven Uw inhoud (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd en / of op te nemen in andere werken in welke vorm, media of technologie nu bekend is of later ontwikkeld.

 

4.5           Licentie voor je eigencontent. Afhankelijk van de geldende accountinstellingen die u selecteert, u Six Seconds een volledig betaalde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve en volledig in sublicentie te geven recht (met inbegrip van eventuele morele rechten) en de licentie te verlenen voor het gebruik, licentie, te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, in het openbaar uit te voeren, en in het openbaar te tonen, je inhoud (geheel of gedeeltelijk) ten behoeve van de exploitatie en het verstrekken van Six Seconds Properties aan u en aan onze andere gebruikers. U garandeert dat de houder van een wereldwijd intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van morele rechten, in Your Content, is volledig en effectief al deze rechten opgeheven, een rechtsgeldig en onherroepelijk toegekend aan u het recht om de licentie hierboven vermeld toe tekennen. Je gaat ermee akkoord dat u, niet Six Seconds, zijn verantwoordelijk voor al uw inhoud die u ter beschikking te stellen op of in Six Seconds Eigenschappen.

 

4.6           Gebruikersnaam. Niettegenstaande hierin van het tegendeel, door het indienen van uw inhoud aan een forums, opmerkingen of enig ander gebied op Six Seconds Properties, u hierbij uitdrukkelijk toe Six Seconds om u te identificeren door je gebruikersnaam (die een pseudoniem kan zijn) zoals de bijdrage van uw inhoud in een publicatie in welke vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld in verband met uw inhoud.

 

4.7           Uwprofiel. Enige inhoud geplaatst door u in uw profiel kan niet naaktheid, geweld, seksueel expliciete of aanstootgevende onderwerpen bevatten. Je mag niet plaatsen of te dienen voor print services een foto van een andere persoon zonder toestemming van die persoon.

 

4.8           feedback. U stemt ermee in dat het indienen van ideeën, suggesties, documenten en / of voorstellen tot Six Seconds (“feedback”)is op eigen risico en dat Six Seconds geen verplichtingen (inclusief zonder beperking geheimhoudingsverplichtingen) met betrekking tot dergelijke feedback. U verklaart en garandeert dat u alle nodige maatregelen om de feedback te dienen rechten. U verleent tot Six Seconds een volledig betaalde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, en volledig in sublicentie te geven recht en licentie te gebruiken, te reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te verspreiden, te wijzigen, er afgeleide werken van, en anderszins exploiteren op een manier, enige en alle feedback, en in sublicentie te geven van de voornoemde rechten, in verband met de exploitatie en het onderhoud van Six Seconds op Eigenschappen.

5. Gebruiker Conduct.

5.1           Als voorwaarde aan het gebruik, gaat u ermee akkoord Six Seconds Properties niet te gebruiken voor een doel dat door de Voorwaarden of door de toepasselijke wetgeving is verboden. Gij zult niet (en zal niet toestaan dat een derde partij) (a) actie ondernemen of (b) het beschikbaar stellen van Inhoud op of via Six Seconds Eigenschappen die: (i) een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht schendt, rechts van publiciteit of ander recht van een persoon of entiteit; (ii) onwettig, bedreigend, beledigend, kwetsend, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus, inbreukmakend op iemands privacy, onrechtmatig, obsceen, aanstootgevend of godslasterlijk; (iii) vormt niet-geautoriseerde of ongevraagde reclame, junk of bulk e-mail; (iv) houdt in commerciële activiteiten en / of verkoop zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Six Seconds’, zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, reclame of piramidespelen; (v) zich uitgeven voor een persoon of entiteit, met inbegrip van een werknemer of vertegenwoordiger van Six Seconds; (vi) interfereert met of tracht te interfereren met de goede werking van Six Seconds Properties of gebruik maakt van Six Seconds Properties op welke wijze dan niet uitdrukkelijk door de voorwaarden toegestaan; of (vii) probeert te grijpen in of ingrijpt in elk potentieel schadelijke handelingen die zijn gericht tegen Six Seconds Properties, inclusief maar niet beperkt tot schenden of proberen te beveiligingskenmerken van Six Seconds schenden Properties, met handmatige of geautomatiseerde software of anderszins om toegang te krijgen, “schrapen”, “kruipen” of “spider” alle pagina’s in Six Seconds Properties, de invoering van virussen, wormen, of vergelijkbare schadelijke code in Six Seconds Properties, of storende of poging tot het gebruik van Six Seconds Properties door een andere gebruiker, host of netwerk, onder meer door middel van overbelasting, “flooding”, “spam”, “mail bombing” of “crashen” Six Seconds Eigenschappen.

 

5.2           Als u beoordelingen gebruikt door Six Seconds gebruikt, dan is deze Sectie 5.2 op u van toepassing en verklaart u hierbij dat u zult voldoen aan de vereisten van Sectie 1.1 hierboven. Hierbij verklaart en garandeert u dat u voldoet aan alle toepasselijke regelgeving in uw land (voor inwoners van de Europese Unie, inclusief de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming), met betrekking tot het beheer van gedragsbeoordelingen voor minderjarigen en de privacy van informatie. Als u Six Seconds-beoordelingen gebruikt met minderjarigen jonger dan dertien jaar oud in de Verenigde Staten, verklaart en garandeert u dat u de schriftelijke toestemming van de ouder van het kind (of wettelijke voogd zoals van toepassing) hebt verkregen en hebt geregistreerd. aan wie u de beoordeling uitvoert zoals uiteengezet in de Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”) en u hebt de COPPA gelezen en nageleefd wat betreft het verkrijgen van de juiste schriftelijke toestemming van de ouder van het kind. (Meer over COPPA en scholen.) U verklaart en garandeert ook dat u alle van toepassing zijnde voorschriften in uw land hebt gelezen en deze naleeft met betrekking tot het beheer van gedragsbeoordelingen en regelgeving met betrekking tot de privacy van informatie in verband met minderjarigen, (voor de Europese Unie inwoners, inclusief de EU-verordening algemene gegevensbescherming). Als u een psycholoog of counselor bent in de Verenigde Staten, verklaart en garandeert u dat u de ethische code van de American Psychological Association (APA) met betrekking tot beoordelingen hebt gelezen en deze zult naleven. Alle informatie verzameld van of in verband met een kind van 13 jaar of jonger zal worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Six Seconds.

 

6. Onderzoeken.

Six Seconds kan, maar is niet verplicht, controleren en beoordelen Six Seconds Eigenschappen en inhoud op elk moment. Zonder beperking van het voorgaande zullen Six Seconds het recht, naar eigen goeddunken, voor één van uw inhoud om welke reden dan ook (of zonder reden) te verwijderen, met inbegrip van indien dergelijke inhoud in strijd is met de Voorwaarden of enig toepasselijk recht. Hoewel Six Seconds over het algemeen niet te controleren gebruiker activiteiten die plaatsvinden in het kader van Six Seconds Eigenschappen of Content, indien Six Seconds op de hoogte zijn van alle mogelijke inbreuken wordt door u van enige bepaling van de Algemene Six Seconds behoudt zich het recht voor om dergelijke schendingen te onderzoeken, en Six Seconds kan, naar eigen goeddunken, onmiddellijk uw licentie voor Six Seconds Properties, of wijzigen gebruik te beëindigen, te wijzigen of te verwijderen van uw inhoud, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

7. Interacties met andere gebruikers.

7.1           Verantwoordelijkheid van degebruiker. U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers en andere partijen met wie je omgaat; op voorwaarde echter dat Six Seconds behoudt zich het recht, maar is niet verplicht, om te bemiddelen in dergelijke geschillen. U verklaart dat Six Seconds niet verantwoordelijk voor eventuele aansprakelijkheid als gevolg van dergelijke interacties zal zijn.

 

7.2           inhoud die door anderegebruikers. Six Seconds Properties kunnen gebruikers inhoud die door andere gebruikers bevatten. Six Seconds is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle Gebruikers Content. Six Seconds is niet verplicht om te beoordelen of monitor, en niet goedgekeurd, onderschreven of doet geen verklaringen of garanties met betrekking tot Gebruikersinhoud. Je gebruikt alle User Content en communiceren met andere gebruikers op eigen risico.

8. Services Third-Party.

8.1           Third-Party Websites, Applications &Ads. Six Seconds Properties kan links naar websites van derden (bevatten.“Websites van derden”) en toepassingen (“Third-partyapplicaties”)en reclame voor derden (“advertenties vanderden”) Wanneer u klikt op een link naar een website van derden, toepassing van derden of advertenties van derden, zullen we niet u waarschuwen dat u Six Seconds Properties hebben verlaten en zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden (met inbegrip van privacy-beleid) van een ander website of bestemming. Dergelijke Third-Party Websites, Third-party applicaties en advertenties van derden zijn niet onder de controle van Six Seconds. Six Seconds is niet verantwoordelijk voor websites van derden, Third-party applicaties of advertenties van derden. Six Seconds biedt deze websites van derden, Third-party applicaties en advertenties van derden uitsluitend voor uw gemak en niet te beoordelen, goed te keuren, monitor, onderschrijven, warrant, of doet geen uitspraken met betrekking tot de websites van derden, Third-party applicaties of advertenties van derden, of hun producten of diensten. Je gebruikt alle schakels van websites van derden, Third-party applicaties en advertenties van derden op eigen risico. Wanneer u onze website verlaat, onze algemene voorwaarden niet meer regeren. Hiervoor dient u toepasselijke voorwaarden en beleid, met inbegrip van de persoonlijke levenssfeer en het verzamelen van gegevens praktijken van derden Websites of Third-party applicaties, en mogen maken wat onderzoek u nodig of passend voelen voordat u verdergaat met een transactie met een derde partij.

 

8.2           AppStores. U erkent en aanvaardt dat de beschikbaarheid van de applicatie en de diensten is afhankelijk van de derde partij van wie u het Application licentie, bijvoorbeeld de Apple App Store of Google Play (ontvangen.“AppStore”) U erkent dat de voorwaarden zijn tussen u en Six Seconds en niet bij de App Store. Six Seconds, niet in de App Store, is verantwoordelijk voor Six Seconds Properties, met inbegrip van de toepassing, de inhoud daarvan, het onderhoud, ondersteuning en garantie daarvoor, en het aanpakken van eventuele claims daarop (bijvoorbeeld productaansprakelijkheid, naleving van de wet of intellectuele eigendomsrechten met betrekking inbreuk). Om de applicatie te gebruiken, moet u toegang tot een draadloos netwerk, en gaat u akkoord met alle kosten in verband met een dergelijke toegang te betalen. Tevens verklaart u alle kosten (indien van toepassing) in rekening gebracht door de App Store in verband met Six Seconds Properties, met inbegrip van de procedure. U stemt ermee in om te voldoen aan, en uw licentie om de applicatie te gebruiken is afhankelijk van uw naleving van alle van toepassing zijnde derden voorwaarden van de overeenkomst (bijvoorbeeld de App Store de voorwaarden en het beleid) bij gebruik van Six Seconds Properties, met inbegrip van de toepassing. U erkent dat de App Store (en haar dochterondernemingen) zijn van derden begunstigden van de Voorwaarden en zal het recht om ze af te dwingen.

9. Vergoedingen en Inkoopvoorwaarden.

9.1           General Purpose van Voorwaarden: Verkoop van dienst, nietSoftware. Het doel van de voorwaarden is voor u om toegang tot de Diensten te beveiligen. Alle uiteengezet binnen en door u betaald in het kader van de Algemene vergoedingen worden beschouwd uitsluitend ter bevordering van dit doel. Onder geen beding worden deze provisies beschouwd als betaling voor de verkoop, licentie, of het gebruik van Six Seconds’ software, en bovendien het gebruik van Six Seconds’ zal software door u ter bevordering van de Algemene alleen ter ondersteuning van het doel worden beschouwd van de Voorwaarden.

 

9.2           Betaling. U stemt ermee in om alle vergoedingen of kosten te betalen om uw account in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en facturering termen van kracht op het moment dat een vergoeding of heffing is opeisbaar. U kunt Six Seconds met een geldige creditcard (Visa, MasterCard, of een andere emittent die door ons geaccepteerd) bieden PayPal of Alipay account (“PaymentProvider”)bij de aankoop. Uw Payment Provider overeenkomst regelt uw gebruik van de aangewezen creditcard of PayPal-account, en je moet verwijzen naar die overeenkomst en de Voorwaarden niet om uw rechten en verplichtingen te bepalen. Door het verstrekken van Six Seconds met uw creditcard nummer of PayPal of Alipay account en de bijbehorende betaling informatie, gaat u ermee akkoord dat Six Seconds is bevoegd om onmiddellijk factureren van uw account voor alle vergoedingen en kosten verschuldigd tot Six Seconds hieronder in en dat er geen extra aankondiging of toestemming Is benodigd. U stemt ermee in Six Seconds van elke wijziging onmiddellijk op de hoogte in uw factuuradres of de creditcard of PayPal of Alipay account gebruikt voor de betaling hieronder. Six Seconds behoudt zich het recht voor op elk moment haar prijzen en facturering methoden, hetzij direct na het plaatsen op Six Seconds Properties of per e-mail levering aan u te veranderen.

 

9,3           Serviceabonnementskosten. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de taks voor elke Services (elk eenzijn. “serviceAbonnementskosten”)op het moment maken van uw account en selecteer uw maandelijkse of jaarlijkse pakket (elk een “serviceAanvangsdatum”) Behalve zoals uiteengezet in de Voorwaarden, alle kosten voor de Diensten worden niet terugbetaald. Geen contract zal bestaan tussen u en Six Seconds voor de Diensten tot Six Seconds uw bestelling door een bevestigende e-mail of ander communicatiemiddel accepteert. Door u te abonneren op een Dienst waarvoor Six Seconds laadt maandelijkse kosten tijdens uw abonnementsperiode, machtigt u Six Seconds om uw Payment Provider opladen nu en opnieuw aan het begin van elke maand tijdens een dergelijke abonnementsperiode.

 

9.4           Belastingen. Honoraria Six Seconds’ zijn na aftrek van eventuele van toepassing zijnde Sales Tax. Als een Diensten, of betalingen voor de Services, onder de voorwaarden zijn onderhevig aan Sales Tax in enig rechtsgebied en je hebt niet kwijtgescholden de toepasselijke omzetbelasting tot Six Seconds, bent u verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde omzetbelasting en eventuele gerelateerde straffen of zijn belang zijn voor de betreffende fiscale autoriteit, en u vrijwaart Six Seconds voor eventuele aansprakelijkheid of kosten kunnen we maken in verband met dergelijke belastingen op de verkoop. Op ons verzoek, zult u ons te voorzien van officiële certificaten afgegeven door de bevoegde belastingdienst, of ander dergelijk bewijs dat u alle van toepassing zijnde belastingen hebben betaald. Voor de toepassing van deze afdeling, “Sales Tax”:elke verkoop betekenen of gebruik maken van de belasting, en enige andere belasting gemeten door verkoopopbrengsten, dat Six Seconds is toegestaan om door te geven aan haar klanten, dat is het functionele equivalent van een omzetbelasting wanneer de toepasselijke belastingregio niet anders opleggen van een verkoop of het gebruik belasting.

 

9.5           Bronbelasting. U stemt ermee in om alle betalingen van vergoedingen te brengen in Six Seconds gratis en vrij van, en zonder korting voor enige roerende voorheffing. Een dergelijke belastingen op betalingen voor Six Seconds zal uw eigen verantwoordelijkheid, en je zult Six Seconds te voorzien van officiële certificaten afgegeven door de bevoegde belastingdienst, of een ander bewijs die wij redelijkerwijs kunnen verzoeken, vast te stellen dat dergelijke belastingen zijn geweest betaald.

 

9.6           Geschillen. U moet ons schriftelijk in kennis binnen zeven (7) dagen na ontvangst van uw creditcard, als u een van onze kosten betwisten op die verklaring of een dergelijk geschil zal worden geacht afgezien. Facturering dienen aan het volgende adres te worden medegedeeld: PO Box 1985, Freedom, CA 95019 USA.

 

9.7           opzegtermijn. Als u een inwoner van het Verenigd Koninkrijk dan is deze sectie 9.7 voor u geldt. U hebt een wettelijk recht om uw abonnement op te zeggen tot 14 dagen na de dag waarop het abonnement is aangegaan. Dit betekent dat gedurende die periode als u van gedachten verandert, of besluiten om een andere reden dat je niet wilt blijven ontvangen van de Diensten, dan kunt u ons op de hoogte van uw beslissing om uw abonnement een terugbetaling te annuleren en te ontvangen. Advies over uw wettelijk recht om uw abonnement termen te annuleren, zoals beschreven in de vorige zin is verkrijgbaar bij uw lokale Citizens’ Advice Bureau of Trading Standards office. Om een abonnement te annuleren, hoeft u alleen maar om ons te laten weten dat je hebt besloten om te annuleren. De eenvoudigste manier om dit te doen is om ons te mailen of onderstaand annulering formulier. Als u het formulier of e-mail ons wij zullen u een e-mail die u ter bevestiging hebben we uw annulering ontvangen. Als je je abonnement opzegt dan betalen wij u de prijs betaald voor de inschrijvingsprijs.

10. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord en houd Six Seconds, haar ouders, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiehouders (gezamenlijk de “Six Secondspartijen”)te vrijwaren van verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) met betrekking tot of voortvloeiend uit: (a) Uw inhoud; (b) uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken, Six Seconds Properties; (c) uw schending van de voorwaarden; (d) uw schending van de rechten van een andere partij, met inbegrip van alle gebruikers; of (e) uw schending van enige toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Six Seconds behoudt zich het recht, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en de zeggenschap over zaken anders aan schadeloosstelling onderwerp door u, in welk geval u zich volledig met Six Seconds zullen samenwerken in beweren alle beschikbare verdedigingen aannemen. Deze bepaling is niet eisen dat u een van de Six Seconds Partijen gedurende een gewetenloze handelspraktijk vrijwaren door deze partij of voor dergelijke fraude partij, misleiding, valse belofte, bedrog of verzwijging, onderdrukking of weglaten van enig materieel feit in verband met de website of elke Services hieronder verstrekt. U stemt ermee in dat de bepalingen in deze sectie beëindiging van uw account, de Voorwaarden of uw toegang tot Six Seconds Properties zal overleven.

11. Afwijzing van garanties en voorwaarden.

11.1        AsIs. U BEGRIJPT EN GAAT AKKOORD DAT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, HET GEBRUIK VAN Six Seconds EIGENSCHAPPEN IS OP EIGEN RISICO, EN Six Seconds EIGENSCHAPPEN WORDEN AANGEBODEN OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS, MET ALLE FOUTEN. Six Seconds PARTIJEN uitdrukkelijk alle garanties, VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

(a)           Six Seconds PARTIJEN geven geen garantie, VERKLARING OF voorwaarde dat: (1) Six Seconds EIGENSCHAPPEN AAN UW eisen te voldoen; (2) uw gebruik van Six Seconds EIGENSCHAPPEN ononderbroken, tijdig, veilig of FOUTEN ZAL ZIJN; Of (3) DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN Six Seconds eigenschappen kunnen worden VERKREGEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN.

 

(b)           alle gedownloade content of anderszins VIA Six Seconds Properties is geopend op UW EIGEN RISICO, en gij zult zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw eigendommen, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, uw computersysteem en elk apparaat dat u gebruikt om ACCESS Six Seconds AANBOD OF ENIGE ANDERE schade die het gevolg van de toegang tot dergelijke inhoud.

 

(c)           De diensten kunnen onderworpen aan vertraging, annulering en andere storingen BE. Six Seconds GEEFT GEEN GARANTIE, VERKLARING OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DIENSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE kwaliteit, effectiviteit, reputatie en andere kenmerken van de diensten.

(d)           Geen advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen uit Six Seconds OF VIA Six Seconds EIGENSCHAPPEN vormen geen garantie uitdrukkelijk hierin gemaakt wordt.

 

(e)           Van tijd tot tijd kan Six Seconds nieuwe “beta” functies of instrumenten waarmee de gebruikers kunnen experimenteren bieden. Dergelijke functies of tools worden uitsluitend aangeboden voor experimentele doeleinden en zonder enige garantie van welke aard dan ook, en kan worden gewijzigd of stopgezet naar eigen goeddunken van Six Seconds’. De bepalingen van deze afdeling worden toegepast met volle kracht om dergelijke functies of gereedschappen.

11.2        Geen aansprakelijkheid voor gedrag vanderden. U erkent en aanvaardt dat Six Seconds PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK, en u verklaart niet te trachten HOLD Six Seconds PARTIJEN AANSPRAKELIJK, VOOR DE gedrag van derden op de website, EN DAT DE ECONOMISCHE SCHADE VAN DEZE DERDEN GEHEEL BIJ U LIGT.

 

11.3        Geen aansprakelijkheid voor het gedrag van anderegebruikers. U bent zelf verantwoordelijk voor al uw communicatie en interactie met met andere gebruikers van Six Seconds EIGENSCHAPPEN. U begrijpt dat Six Seconds geen enkele poging ondernemen naar de verklaringen van GEBRUIKERS VAN Six Seconds EIGENSCHAPPEN CONTROLEREN maakt.

12. Beperking van aansprakelijkheid.

12.1        Afwijzing van bepaaldeschade. U MEE AKKOORD DAT IN GEEN GEVAL ZAL Six Seconds PARTIJEN AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET Six Seconds AANBOD OF SCHADE OF kosten als gevolg van VERLIES VAN PRODUCTIE OF GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKING, AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF Six Seconds IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE VOORWAARDEN, OF VAN ENIGE cOMMUNICATIE, interacties of ontmoetingen met andere gebruikers van Six Seconds EIGENSCHAPPEN OP WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ALS GEVOLG VAN: (1) HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN Six Seconds EIGENSCHAPPEN; (2) DE KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN OF services voor aangeschafte goederen, gegevens, informatie of diensten gekocht of verkregen of berichten ontvangen TRANSACTIES AANGEGAAN VIA Six Seconds EIGENSCHAPPEN; (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS; (4) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE OP Six Seconds EIGENSCHAPPEN; OR (5) andere aangelegenheden met betrekking tot Six Seconds EIGENSCHAPPEN, ONAFHANKELIJK VAN GARANTIE, COPYRIGHT, CONTRACT, (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE. DE VOORGAANDE aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor aansprakelijkheid van een Six Seconds PARTIJ VOOR (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een uit Six Seconds NALATIGHEID partij; OF (B) schade door FRAUDE Een Six Seconds partijen of bedrieglijke voorstelling van zaken. DESALNIETTEMIN mag u alleen ZOEKT HOGE SCHADEVERGOEDING VOOR ACTIES DOOR EEN Six Seconds PARTIJ bediend door opzet of vergezeld gaan van een ongebreidelde en opzettelijke STRIJD MET PERSONEN DIE voorzienbaar kunnen worden geschaad.

 

12.2        Cap opaansprakelijkheid. In geen geval zal Six Seconds PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR MEER dan de grootste van (A) het totale bedrag tot Six Seconds betaald door u tijdens de periode van één maand voorafgaand aan de handeling, omissie of gebeurtenis die aanleiding geven tot dergelijke aansprakelijkheid en ( B) De remedie of boete opgelegd door het statuut wordt WAARIN DERGELIJKE vordering ontstaat. DE VOORGAANDE aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor aansprakelijkheid van een Six Seconds PARTIJ VOOR (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een uit Six Seconds NALATIGHEID partij; OF (B) schade door FRAUDE Een Six Seconds partijen of bedrieglijke voorstelling van zaken.

 

12.3        GebruikerContent. BEHALVE Six Seconds VERPLICHTINGEN ter bescherming van uw persoonsgegevens zoals BESCHREVEN IN HET Six Secondsprivacybeleid,Six Seconds is niet verantwoordelijk voor de tijdigheid, verwijdering, MIS-levering of niet opslaan van inhoud (INCLUSIEF winkel, maar niet beperkt tot, uw inhoud en USER-CONTENT), communicatie met gebruikers of persoonlijke instellingen.

 

12.4        Grondslag van deBargain. De beperkingen van SCHADE BOVENVERMELDE wezenlijke onderdelen van het BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN Six Seconds en u.

13. Procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht.

Het is het beleid Six Seconds om het lidmaatschap privileges van elke gebruiker die herhaaldelijk inbreuk maakt op het auteursrecht na onmiddellijke kennisgeving aan Six Seconds door de eigenaar van het auteursrecht of wettelijke vertegenwoordiger van de auteursrechthebbende te beëindigen. Zonder beperking van het voorgaande, als u denkt dat uw werk is gekopieerd en gepubliceerd op Six Seconds Properties op een wijze die inbreuk op auteursrechten vormt, geef onze Copyright Agent met de volgende informatie: (1) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht; (2) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt; (3) een beschrijving van de locatie op Six Seconds Kenmerken van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt; (4) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (5) een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan; en (6) een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht. Contactinformatie voor Six Seconds’ Copyright Agent voor kennisgeving van klachten van inbreuk op auteursrechten is als volgt: Jennifer Wiley, Six Seconds’ Operations Manager, PO Box 1985, Freedom, CA 95019, USA

14. Remedies

14.1        overtredingen. Als Six Seconds op de hoogte van mogelijke overtredingen door u van de Voorwaarden wordt, Six Seconds behoudt zich het recht voor om dergelijke schendingen te onderzoeken. Indien, als gevolg van het onderzoek, Six Seconds van mening dat criminele activiteit heeft plaatsgevonden, Six Seconds behoudt zich het recht om de zaak te verwijzen, en samen te werken met, alle van toepassing zijnde wettelijke autoriteiten. Six Seconds recht heeft, behalve voor zover dit door de toepasselijke wet verboden, om informatie of materialen op of in Six Seconds Properties, met inbegrip van Uw inhoud, in het bezit van Six Seconds bekend te maken in verband met uw gebruik van Six Seconds Properties, om (1) voldoen aan de geldende wetten, wettelijke procedure of verzoek; (2) de naleving van de voorwaarden, (3) te reageren op beweringen dat Uw inhoud in strijd met de rechten van derden, (4) te reageren op uw verzoeken om klantenservice, of (5) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Six Seconds , haar gebruikers of het publiek, en al tenuitvoerlegging of andere overheidsfunctionarissen, zoals Six Seconds naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast acht te zijn.

 

14.2        Breach. In het geval dat Six Seconds bepaalt, naar eigen goeddunken, dat u een deel van de Voorwaarden niet nakomt of anderszins aangetoond gedrag ongeschikt zijn voor Six Seconds Properties, Six Seconds behoudt zich het recht voor om:

(a)           waarschuwen via e-mail (naar elk e-mailadres dat u tot Six Seconds hebben verstrekt) dat u de voorwaarden heeft geschonden;

(b)           Verwijder alle van uw inhoud die door u of uw agent (s) tot Six Seconds Properties;

(c)           Staak uw registratie (s) met een van de Six Seconds Properties, met inbegrip van alle diensten of Six Seconds gemeenschap;

(d)           Staak uw abonnement op de Diensten;

(e)           Houd en / of stuur Content en / of volledig samen te werken met de juiste wetshandhavingsinstanties voor verdere actie; en / of

(f)            voortzetten alle andere maatregelen die Six Seconds geacht juist is.

 

 

15. Termijn en beëindiging.

15.1        Term. De Voorwaarden in op de datum waarop u ze te accepteren (zoals beschreven in de aanhef hierboven) en onverkort van kracht, terwijl je Six Seconds gebruiken Properties, tenzij eerder in overeenstemming met de voorwaarden beëindigd.

 

15.2        PriorUse. Niettegenstaande het voorgaande, als je gewend Six Seconds Properties voorafgaand aan de datum waarop u de Algemene Voorwaarden geaccepteerd, erkent hierbij u en gaat ermee akkoord dat de Voorwaarden begonnen op de datum waarop u voor het eerst gebruikt Six Seconds Properties (indien dit vroeger is) en in volledig van kracht blijven terwijl je Six Seconds gebruiken Properties, tenzij eerder wordt beëindigd in overeenstemming met de Voorwaarden.

 

15.3        Beëindiging van de Diensten door Sixseconds. U zult dertig (30) dagen vanaf de Dienst Aanvangsdatum, om welke Services hieronder, om een dergelijke dienst, in welk geval Six Seconds uw abonnement kosten zullen terugbetalen, indien reeds betaald krachtens hoofdstuk 9.2 of 9.3, voor de betreffende dienst op te zeggen . Behalve zoals hierboven uiteengezet, wordt de dienst Abonnementskosten voor elke dienst niet worden gerestitueerd. Indien geen tijdige betaling niet kan worden gebracht op uw Payment Provider om welke reden dan ook, materieel als u overtreden enige bepaling van de Voorwaarden, of Six Seconds nodig is om dit te doen door de wet (bijvoorbeeld wanneer het aanbieden van de website, de toepassing, of de Services is of wordt, onwettig), Six Seconds heeft het recht om onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving, op te schorten of diensten aan u te beëindigen. U gaat ermee akkoord dat alle beëindigingen voor oorzaak geschiedt in eigen goeddunken Six Seconds’ en dat Six Seconds is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw account.

 

15.4        Beëindiging van de diensten die dooru. Als u wilt dat de diensten van Six Seconds beëindigen, kunt u dit doen door (a) kennisgeving Six Seconds op elk gewenst moment en (b) het sluiten van uw account voor alle Diensten die u gebruikt. Uw mededeling moet worden toegezonden, schriftelijk aan het adres van Six Seconds’ hieronder uiteengezet.  

 

15.5        Effect vanbeëindiging. Beëindiging van een Service omvat het verwijderen van de toegang tot deze dienst en onder voorbehoud van verder gebruik van de Dienst. Beëindiging van alle diensten omvat ook het verwijderen van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie, bestanden en Content in verband met of in uw account (of een deel daarvan), met inbegrip van je eigen content. Na beëindiging van een Dienst, zal uw recht om een dergelijke dienst te gebruiken automatisch beëindigd. U begrijpt dat de beëindiging van diensten verwijdering van uw inhoud daarbij behorende kan inhouden van onze live-databases. Six Seconds zal geen enkele aansprakelijkheid aan u voor elke schorsing of ontslag, met inbegrip van voor het verwijderen van uw inhoud. Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard moeten overleven, zullen de beëindiging van de Diensten, inclusief, zonder beperking, eigendom bepalingen, afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid.

15.6        Geen volgendeinschrijving. Als uw registratie (s) met of het vermogen om toegang te krijgen tot Six Seconds Properties, of enige andere Six Seconds community wordt niet meer geleverd door Six Seconds als gevolg van uw schending van enig deel van de Algemene Voorwaarden, dan gaat u ermee akkoord dat u niet zal proberen om opnieuw te registreren met of toegang tot Six Seconds Properties of Six Seconds gemeenschap door het gebruik van een ander lid naam of anderszins, en erkent u dat u geen recht op een terugbetaling te ontvangen voor kosten in verband met die Six Seconds Properties waartoe uw toegang is beëindigd.

16. Internationale gebruikers.

Six Seconds Eigenschappen kan worden geopend vanuit landen over de hele wereld en kan verwijzingen bevatten naar Services en Content die niet beschikbaar zijn in uw land bevatten. Deze verwijzingen impliceren niet dat Six Seconds van plan is om dergelijke diensten of inhoud aan te kondigen in uw land. Six Seconds Properties worden gecontroleerd en aangeboden door Six Seconds vanuit haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten van Amerika. Six Seconds geeft geen enkele garantie dat Six Seconds eigenschappen zijn geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere locaties. Degenen die toegang hebben tot of gebruik Six Seconds Properties uit andere landen doen dit op hun eigen wil en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

17. DisputeResolution.

Lees de volgende overeenkomst tot arbitrage in deze afdeling (“Overeenkomstarbitrage”)zorgvuldig door. Het vereist dat u geschillen met Six Seconds bemiddelen en beperkt de manier waarop u hulp kunt zoeken bij ons.

17.1        De toepasselijkheid van Arbitrageovereenkomst. U gaat ermee akkoord dat een geschil of vordering met betrekking op enigerlei wijze om uw toegang of het gebruik van de website, om het even welke verkocht of verspreid via de website producten of om elk aspect van uw relatie met Six Seconds, zullen worden beslecht door bindende arbitrage, in plaats van in de rechtbank, met dien verstande dat (1) kunt u vorderingen in kleine vorderingen rechter te doen gelden als uw claims in aanmerking komt, zolang de zaak blijft in een dergelijke rechtbank en voorschotten alleen op individuele (niet-klasse, niet representatieve) basis; en (2) kunnen u of Six Seconds billijke in de rechtbank voor inbreuk of ander misbruik van intellectuele eigendomsrechten (zoals handelsmerken, trade dress, domeinnamen, handelsgeheimen, auteursrechten en octrooien) te zoeken. Deze arbitrage overeenkomst is van toepassing, zonder beperking, om alle vorderingen die ontstaan dan wel is beweerd vóór de ingangsdatum van deze Voorwaarden of een eerdere versie van deze voorwaarden.

 

 

 

 

Als u akkoord gaat arbitrage Six Seconds, AANVAARDT U op voorhand dat u zich niet zal deelnemen OF HET TERUGVORDEREN geldelijke of andere schadevergoeding met een rechtszaak aangespannen tegen Six Seconds ONTLEEND CLASS, COLLECTIEF EN / OF VERTEGENWOORDIGER CLAIMS NAMENS U. PLAATS, Door arbitrage, MAG U neemt de claims tegen de Six Seconds IN EEN INDIVIDUELE arbitrageprocedure. IF succesvol te zijn op dergelijke verzoeken, KAN je beloond geld of andere verlichting door een arbiter. U ERKENT DAT U BENT GEWAARSCHUWD DAT U kan raadplegen met een advocaat om te beslissen of ACCEPTEREN deze Overeenkomst, met inbegrip van deze ARBITRAGEOVEREENKOMST.

 

17.2        Arbitrage Regels enForum.  De Arbitration Act Federal regelt de interpretatie en handhaving van deze arbitrage overeenkomst. Om een arbitrage-procedure begint, moet u een brief met het verzoek arbitrage en uw vordering te beschrijven om ons geregistreerd agent, Joshua Freedman, Six Seconds’ CEO, PO Box 1985, Freedom, CA 95019, USA te sturen. De arbitrage zal worden uitgevoerd door JAM, een gevestigde alternatieve geschillenbeslechting provider. Geschillen met betrekking tot vorderingen en tegenvorderingen minder dan $ 250.000, niet met inbegrip van kosten en rente van advocaten, zijn onderworpen aan JAMS de meest recente versie van de gestroomlijnde Arbitrage Regels en procedures die beschikbaar zijn op http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/ alle andere vorderingen gelden JAMS de meest recente versie van de Comprehensive Arbitrage regels en procedures, beschikbaar op http://www.jamsadr.com/rules-comprehensive-arbitration/.JAMS’s regels zijn ook beschikbaar op www.jamsadr.com of door te bellen JAMS op 800-352-5267. Als JAMS niet beschikbaar is om te bemiddelen, zullen de partijen een alternatief arbitraal forum te selecteren. Als de scheidsrechter vindt dat je niet kunt veroorloven om het indienen JAMS te betalen, administratieve, gehoor en / of andere kosten en kan een ontheffing van JAMS niet te verkrijgen, zal Six Seconds te betalen voor je. Daarnaast zal Six Seconds al deze JAMS’s indienen vergoeden, administratieve, gehoor en / of andere vergoedingen voor vorderingen van in totaal minder dan $ 10.000, tenzij de arbiter bepaalt de claims zijn frivool. Evenzo zal Six Seconds niet zoeken vergoedingen en kosten in de arbitrage van advocaten, tenzij de arbiter bepaalt de claims zijn frivool.

U kunt ervoor kiezen om de arbitrage via de telefoon hebben, op basis van schriftelijke stukken, of in persoon in het land waar u woont of op een andere onderling overeengekomen plaats. Elke beslissing over de uitspraak van de arbiter kan in elke bevoegde rechtbank worden ingevoerd.

 

17.3        Authority ofarbiter.De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of de instantie exclusief bevoegd om geschillen over de interpretatie, toepasbaarheid, uitvoerbaarheid of de vorming van deze arbitrage overeenkomst, inclusief lossen, maar niet beperkt tot enige claim dat alle of een deel van deze arbitrage overeenkomst nietig of vernietigbaar is. De arbitrage zal beslissen over de rechten en verplichtingen, indien aanwezig, van u en Six Seconds. De arbitrage procedure zal niet worden geconsolideerd met een andere zaken, of samen met alle andere gevallen of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid om bewegingen beschikkend van alle of een deel van een claim toe te kennen te hebben. De arbiter heeft de bevoegdheid toe te kennen een schadevergoeding te hebben en alle niet-monetaire remedie of verlichting aan een persoon onder de toepasselijke wetgeving, de regels van de arbitrale forum, en de overeenkomst (met inbegrip van de arbitrage-overeenkomst) toe te kennen. De arbiter een schriftelijke award en de verklaring van het besluit van het beschrijven van de belangrijkste bevindingen en conclusies op dat de uitspraak is gebaseerd, met inbegrip van de berekening van de toegekende schadevergoeding te geven. De arbiter heeft hetzelfde gezag toe te kennen opluchting op individuele basis dat een rechter in een rechtbank zou hebben. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor u en ons.

 

17.4        Opheffing vanjuryrechtspraak.U EN Six Seconds HIERBIJ AFSTAND VAN ENIGE CONSTITUTIONELE EN WETTELIJKE RECHTEN AAN dagvaarden HOF EN HEBBEN EEN PROCES VOOR een rechter of een jury. Jij en Six Seconds in plaats daarvan de verkiezing dat alle claims en geschillen worden beslecht door arbitrage op grond van deze arbitrage overeenkomst, tenzij anders vermeld in paragraaf 17.1 hierboven. Een arbiter kan toekennen op individuele basis dezelfde schade en opluchting als een rechtbank en moet deze overeenkomst als een rechter zou volgen. Echter, er is geen rechter of jury in arbitrage, en gerechtelijke toetsing van een arbitraal vonnis is onderworpen aan zeer beperkt nazicht.  

 

17.5        Opheffing van de Klasse of Consolidatedacties.ALLE claims en geschillen IN HET KADER VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST MOET WORDEN beslecht op individuele basis en niet op KLASSE BASIS, alleen losse Relief is beschikbaar en CLAIMS VAN MEER DAN EEN klant of gebruiker kan niet worden beslecht OF geconsolideerd met die van een andere klant of gebruiker. In het geval dat dit punt ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht noch u noch wij hebben recht op arbitrage en in plaats daarvan claims en geschillen zullen worden beslecht in een rechtbank, zoals uiteengezet in paragraaf 19.6.

 

17.6        30-Day Right to OptOut.U hebt het recht van de bepalingen van dit verdrag inzake arbitrage te kiezen door het sturen van een schriftelijke kennisgeving van uw beslissing om uit te kiezen om het volgende adres: Postbus 1985, Freedom, CA 95019, USA Tav: Operations Manager binnen 30 dagen na de eerste worden onderworpen deze arbitrage overeenkomst. Uw bericht moet uw naam en adres, uw Six Seconds gebruikersnaam (indien aanwezig), het e-mailadres u heeft gebruikt voor het instellen van uw Six Seconds account (als je die hebt), en een ondubbelzinnige verklaring dat u wilt afmelden voor deze arbitrage omvatten Overeenkomst. Als u zich afmeldt voor deze arbitrage overeenkomst, zullen alle andere delen van deze voorwaarden blijven van toepassing op u. Kiezen uit deze arbitrage overeenkomst heeft geen invloed op enig ander arbitrage overeenkomsten die u op dit moment kan hebben, of kunnen in de toekomst in te voeren, met ons.

 

17,7        deelbaarheid. Als een deel of delen van deze arbitrage overeenkomst zijn te vinden onder de wet ongeldig of niet afdwingbaar is, dan zijn dergelijke specifieke onderdelen mag niet van kracht zijn en moeten zijn afgescheiden en de rest van de arbitrage overeenkomst onverminderd van kracht en effect.

 

17,8        Survival ofAgreement. Deze arbitrage overeenkomst zal de beëindiging van uw relatie te overleven met Six Seconds.

18. Modificatie.

Niettegenstaande enige bepaling in deze Overeenkomst die het tegendeel, we het erover eens dat als Six Seconds maakt eventuele toekomstige materiële wijziging in deze arbitrage overeenkomst, zal het niet van toepassing op individuele claim (s) die u al bericht had verstrekt tot Six Seconds.

 

 

19. Algemene bepalingen.

19.1        elektronische communicatie. De communicatie tussen u en Six Seconds gebruik van elektronische middelen, of u bezoekt Six Seconds Properties of stuur Six Seconds e-mails, of Six Seconds berichten mededelingen op Six Seconds Properties of communiceert met u opnemen via e-mail. Voor contractuele doeleinden, u (1) toestemming om mededelingen van Six Seconds in elektronische vorm te ontvangen; en (2) het erover eens dat alle voorwaarden en condities, afspraken, mededelingen, bekendmakingen en andere communicatie die Six Seconds biedt u elektronisch voldoen aan alle wettelijke eisen dat dergelijke mededelingen zou voldoen indien het zou zijn in het schrijven. Het voorgaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

 

19.2        release. U geeft hierbij los Six Seconds partijen en hun opvolgers van claims, eisen, enige en alle verliezen, schade, rechten, en handelingen van welke aard dan ook, met inbegrip van persoonlijk letsel, dood en schade aan eigendommen, die direct of indirect verband houdt met of voortvloeit uit uw gebruik van Six Seconds Properties, inclusief maar niet beperkt tot, alle interacties met of het gedrag van andere gebruikers of websites van derden van welke aard dan ook in verband met of als gevolg van de Voorwaarden of uw gebruik van Six Seconds op Eigenschappen. Als u ingezetene bent van Californië, doet hierbij afstand van California Civil Code Section 1542, waarin staat: “Een algemene introductie is niet van toepassing op claims die de schuldeiser niet weet of vermoedt dat er in zijn voordeel op het moment van het uitvoeren van de release, die , indien bekend door hem moeten nadelige gevolgen hebben gehad zijn schikking met de debiteur”. De voorgaande ontheffing geldt niet voor alle claims, eisen, of enig verlies, schade, rechten en handelingen van welke aard dan ook, met inbegrip van persoonlijk letsel, overlijden of schade aan eigendommen voor een gewetenloze handelspraktijk door een Six Seconds partij of voor fraude van deze partij, misleiding , vals, belofte, bedrog of verzwijging, onderdrukking of weglaten van enig materieel feit in verband met de Website of Services hieronder verstrekt.

19.3        Opdracht. De Voorwaarden en uw rechten en verplichtingen die hieronder vallen, mogen niet worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins overgedragen door u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Six Seconds’, en elke poging opdracht, onderaanneming, afvaardiging, of overdracht in strijd met het voorgaande zal nul zijn en vervallen.

 

19.4        Overmacht. Six Seconds is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming als gevolg van oorzaken buiten zijn redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt te zijn, daden van God, oorlog, terrorisme, rellen, embargo’s, acties van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen , ongevallen, stakingen of tekorten aan transport faciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen. Voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk, als een geval van Overmacht voordoet in de nakoming van haar verplichtingen Six Seconds’ onder deze voorwaarden, kunt u de Services beïnvloed door een geval van Overmacht, die al meer dan dertig (30) dagen is voortgezet annuleren. Om te annuleren neem dan contact op Six Seconds.

 

19.5        Vragen, klachten,claims. Als u vragen, klachten of claims met betrekking tot Six Seconds Properties, neem dan contact met ons op: [email protected] of via mail naar: Six Seconds, PO Box 1985, Freedom, CA 95019, USA. We zullen ons best doen om uw problemen aan te pakken. Als u denkt dat uw belangen geen onvolledig zijn aangepakt, nodigen wij u uit om ons te laten weten voor verder onderzoek.

 

19,6        ExclusiveVenue. Voor zover de partijen zijn toegestaan op grond van deze overeenkomst om geschillen te starten in een rechtbank, zowel u als Six Seconds ermee akkoord dat alle claims en geschillen die voortvloeien uit of in verband met de overeenkomst exclusief worden gevoerd in de staat of federale rechtbanken in Santa Cruz County, Californië, USA.

 

19.7        Toepasselijkrecht. De Voorwaarden en alle actie in verband daarmee worden beheerst en geïnterpreteerd door en onder de wetten van de staat Californië, in overeenstemming met de Arbitration Act Federal, zonder evenwel rekening te houden principes die voorzien in de toepassing van het recht van een andere jurisdictie. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze Voorwaarden.

 

19.8        Keuze van detaal. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat de Voorwaarden en alle bijbehorende documenten zijn opgesteld in het Engels. Deze Voorwaarden en elk contract tussen ons, alleen in het Engels. C’est la volonté expresse des partijen que la presente conventie ainsi que les documenten qui s’y rattacent soient rediges en anglais.

 

19.9        Kennisgeving. Waar Six Seconds vereist dat u een e-mail adres, bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van Six Seconds met je meest recente e-mail adres. In het geval dat de laatste e-mailadres dat u tot Six Seconds is niet geldig, of om welke reden niet in staat is te leveren om u alle benodigde aankondiging / voldoet aan de Voorwaarden, Six Seconds’ verzending van de e-mail zoals die kennisgeving zal niettemin vormen effectief kennisgeving. U kunt in kennis te stellen Six Seconds op het volgende adres: Postbus 1985, Freedom, CA 95019, USA. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht gegeven als per brief door nationaal erkende overnight delivery service of first class gefrankeerd mail naar bovenstaand adres afgeleverd door Six Seconds ontvangen.

 

19.10     Waiver. Een verklaring van afstand of het uitblijven van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden op een keer af te dwingen zal geen afstand van enige andere bepaling of van een dergelijke bepaling over een andere gelegenheid worden beschouwd.

 

19.11     deelbaarheid. Als enig deel van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal dat deel worden uitgelegd op een manier om na te denken, zo dicht mogelijk, de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en de overige delen volledig van kracht blijven.

 

19.12     ExportControl. U mag geen gebruik maken van, export, import, of overdracht Six Seconds Properties behalve zoals toegestaan door de Amerikaanse wet, de wetten van het rechtsgebied waarin verkregen u Six Seconds Properties, en alle andere toepasselijke wetten. In het bijzonder, maar zonder beperking, Six Seconds Properties mag niet worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (a) naar een Verenigde Staten embargo landen, of (b) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nationals of het Amerikaanse Ministerie van Financiën het Amerikaanse ministerie van Handel Denied Person’s List of Entity List. Door het gebruik van Six Seconds Properties, verklaart en garandeert u dat (i) u zich niet in een land dat onderworpen is aan een regering van de VS embargo, of die is goedgekeurd door de Amerikaanse overheid aangewezen als een “terroristische ondersteunende” land en (ii) Zij zijn niet vermeld op een lijst met de Amerikaanse regering van verboden of beperkt partijen. U zult ook geen gebruik maken van Six Seconds op Eigenschappen voor welk doel dan ook door de Amerikaanse wet verboden. U erkent en aanvaardt dat de producten, diensten of technologie van Six Seconds zijn onderworpen aan de controle op de uitvoer wetten en voorschriften van de Verenigde Staten. U moet voldoen aan deze wetten en regels en verboden, zonder voorafgaande Amerikaanse regering toestemming, export, wederuitvoer of de overdracht van Six Seconds producten, diensten of technologie, direct of indirect, naar enig land in overtreding van deze wetten en voorschriften.

 

19.13     Toegang tot en downloaden van de applicatie vaniTunes. Het volgende geldt voor elke App Store Sourced Application toegankelijk via of downloaden via de Apple App Store:

(a)           U erkent en gaat ermee akkoord dat (i) de Voorwaarden worden afgesloten tussen u en slechts Six Seconds, en niet Apple, en (ii) Six Seconds, niet Apple, als enige verantwoordelijk is voor de App Store Sourced Application en de inhoud daarvan. Uw gebruik van de App Store Sourced Application moeten voldoen aan de App Store Terms of Service.

 

(b)           U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om eventuele onderhoud en ondersteunende diensten leveren met betrekking tot de App Store Source Application.

(c)           In het geval van een storing van de App Store Sourced Application om te voldoen aan alle van toepassing zijnde garantie, kunt u Apple op de hoogte, en Apple zal de aankoopprijs voor de App Store Sourced Application voor u en voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wet, zal Apple geen andere garantie enkele verplichting hebben met betrekking tot de App Store Source Application. Zoals tussen Six Seconds en Apple, andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of onkosten te wijten aan een gebrek aan overeenstemming met de garantie zal de exclusieve verantwoordelijkheid van Six Seconds zijn.

 

(d)           U en Six Seconds erkennen dat, als tussen de Six Seconds en Apple, Apple is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van vorderingen die u heeft of claims van derden met betrekking tot de App Store Sourced Applicatie of uw bezit en gebruik van de App Store afkomstig Application, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) vorderingen voor productaansprakelijkheid; (ii) elke andere claim dat de App Store Sourced Application niet voldoet aan alle van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire vereisten; en (iii) de vorderingen uit hoofde van bescherming van de consument of soortgelijke wetgeving.

 

(e)           U en Six Seconds erkennen dat, in het geval van een vordering van derden dat de App Store Sourced Applicatie of uw bezit en het gebruik van deze App Store Sourced Application inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals tussen Six Seconds en Apple , Six Seconds, niet Apple, als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, defensie, de vestiging en de lozing van een dergelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten aanspraak op de hoogte van de door de Voorwaarden zijn.

 

(f)            U en Six Seconds erkent en aanvaardt dat Apple en Apple’s dochterondernemingen, zijn van derden begunstigden van de Voorwaarden in relatie tot uw licentie op de App Store Sourced Application, en dat, na uw aanvaarding van de voorwaarden van de Voorwaarden, zal Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) naar de Voorwaarden in relatie tot uw licentie op de App Store Sourced Application tegen u als een derde begunstigde daarvan.

 

(g)           Zonder afbreuk te doen alle andere voorwaarden van de Voorwaarden, moet u voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van derden van de overeenkomst bij het gebruik van de App Store Source Application.

19.14     consumentenklachten. In overeenstemming met de California Civil Code §1789.3, kunt u klachten bij de Klacht Assistance Unit van de afdeling Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs melden door contact met hen in te schrijven bij 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of telefonisch op (800) 952-5210.

 

19.15     Volledigeovereenkomst. De Voorwaarden zijn de laatste, volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt en fuseert alle eerdere besprekingen tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp.

20. International bepalingen.

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing als u zich in de onderstaande landen.

20.1        VerenigdKoninkrijk. Een derde partij die geen partij is bij de Algemene Voorwaarden heeft geen recht onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enige bepaling van de Voorwaarden af te dwingen, maar dit heeft geen invloed op enig recht of remedie van deze derde partij die bestaat of afgezien van die wet beschikbaar.

 

20.2        Duitsland. Niettegenstaande de bepalingen in artikel 12, Six Seconds is ook niet aansprakelijk voor daden van eenvoudige nalatigheid (tenzij ze letsel of overlijden van een persoon veroorzaken), behalve wanneer ze worden veroorzaakt door een schending van een wezenlijke contractuele verplichtingen (vertragswesentliche Pflichten) .

Bijlage 1: Annulering Form

(Complete en dit formulier alleen als u wenst terug te trekken uit het contract)

tot Six Seconds, PO Box 1985, Freedom, CA 95019, USA | of via e-mail naar [email protected]:

Ik / wij [*] u hierbij mede dat ik / wij [*] annuleren mijn / onze [*] koopovereenkomst voor de levering van de volgende dienst [________],

besteld op [*] / ontvangen op [*],

Naam consument (en),

Adres consument (en)

Handtekening consument (en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

[*] Doorhalen wat niet van toepassingis]

In het geval van conflict, de Engels versie van deze voorwaarden (zie 6sec.org/terms) heeft voorrang

 

Pin It on Pinterest

Share This